Лаба Ганна Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лаба Ганна Петрівна
Дата народження 06.05. 1973 р.
Місце народження м. Тернопіль
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Розробка способу виготовлення полімерних мікролінз
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Бобицький Ярослав Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2003р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра телекомунікацій

Лаба Ганна Петрівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертації

Технологія виготовлення мікролінз з крапель рідких фотополімеризаційних композицій [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.27.06 /Лаба Ганна Петрівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». -Л., 2002. - 153 арк. - арк. 118-128

Науковий керівник - доктор технічних наук, професор Бобицький Ярослав Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»

Апробація результатів дисертації

Основні результати роботи доповідались і обговорювались на конференціях:

 • SPIE — конференції міжнародної асоціації інженерів-оптиків«Optoelectronic and hibrid optical/digital systems for image and signalprocessing» (Львів, Україна, 1999),
 • II Міжнародному Смакуловому симпозіумі «Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної фізики» (Тернопіль, Україна, 2000),
 • Міжнародній конференції «Прогрессивные технологии и системы машиностроения» (Донецьк, Україна, 2000),
 • International conference «Material Testing and Research»(Nuremberg, Germany, 2001),
 • а також на щорічних конференціях професорсько-викладацького складу електрофізичного факультету Національного університету «Львівська політехніка» у 1997-2001 рр.

Наукові інтереси

 • Розробка способу виготовлення полімерних мікролінз

Вибрані публікаці

 1. Бобицький Я.В., Лаба Г.П. Техника и технология полимерных сферических микролинз для волоконно-оптичних систем // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. — 2000. — № 1. — С.26-32.
 2. Лаба Г.П., Бобицький Я.В., Максименко О.П. Дослідження форми полімерних плоскоопуклих мікролінз // Вісн. ДУ «ЛП». Сер. елементи теорії та прилади твердотільної електроніки. — 2000. — № 393. — С.118-122.
 3. Бобицький Я.В., Лаба Г.П. Полімерні плоскоопуклі мікролінзи // Вісн. ДУ «ЛП».Сер. електроніка. — 2000. — № 397. — С.28-31.
 4. Бобицький Я.В., Лаба Г.П. Технологія виготовлення полімерних сферичних мікролінз методом лежачої краплі // Прогрессивные технологии и системы машиностроения. — Донецк.— 2000. — В.11. — С.74-79.
 5. Бобицький Я.В., Лаба Г.П, Максименко О.П. Оцінка форми і характерних розмірів полімерних мікролінз за їх зображенням // Відбір і обробка інформації. — 2000.— В.14(90). — С.130-133.
 6. Бобицький Я.В., Лаба Г.П., Максименко О.П. Оптичні властивості мікролінз та методи їх контролю і вимірювання // Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів. — Київ-Львів. — 2001. — С. 183-187.
 7. Бобицький Я.В., Лаба Г.П, Максименко О.П., Шибанов В.В. Розробка способу виготовлення полімерних мікролінз // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Сер. електроніка. — 2001. — № 423. — С. 24-30.
 8. Бобицький Я.В., Лаба Г.П, Шопа Я.І. Дослідження оптичної однорідност імікролінз, виготовлених методом фотополімеризації лежачої краплі //Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. — 2001. — В. 36. — С. 223-227.
 9. Laba H.,Bobitski Ja., Maksymenko A. Shape of microlenses formed by photopolymerizationmethod of sessile drop of liquid compositions // Proc. of SPIE. — 2000. — Vol.4148. — Р. 257-261.
 10. Пат.40210 А України, МПК 7 В29D11/00, G02B3/00. Спосіб виготовлення полімерної мікролінзи / Бобицький Я.В., Лаба Г.П.; — № 2000105738; Заявл. 10.10.2000р.;Опубл. 16.07.2001р.; «ПВ», № 6, ч. ІІ. — С. 1.65.
 11. Бобицький Я.В., Лаба Г.П. Аналіз кривизни поверхні полімерних плоско-опуклих мікролінз // Матеріали II Міжнародного Смакулового симпозіуму «Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної фізики». — Тернопіль. — 2000. — С. 193-195.
 12. LabaHanna P., Bobitski Yaroslav V. Testing of polymeric homogeneous microlenses //Proc. of International conference «MAT-2001». — Nuremberg (Germany) — 2001. —P. 397-401.

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 302 ,

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-27 43; +38 (032) 258-24-44; +38 (032) 258-27-43