Лабай Володимир Йосифович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лабай Володимир Йосипович
RTEmagicC Labaj 01.jpg.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 20 червня 1947 року
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів ексергетичний аналіз місцевиха втономних кондиціонерів
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Мисак Йосиф Степанович, завідувач кафедри теплотехніки і теплових електричних станцій Національного університету «Львівська політехніка», заслужений діяч науки і техніки України; доктор технічних наук, професор Ханик Ярослав Миколайович, завідувач кафедри хімічної інженерії Національного університету «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1999 р.
Поточне місце роботи Кафедра теплогазопостачання і вентиляції, Інститут будівництва та інженерії довкілля, Національний університет «Львівська політехніка».
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Лабай Володимир Йосипович — доктор технічних наук., професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає дисципліни

 • «Тепломасообмін»,
 • «Кондиціонування повітря та холодопостачання»,
 • «Проектування систем кондиціонування повітря та холодопостачання».

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPG «Відмінник освіти України» (2007р.).

Наукова робота

Тема кандидатської дисертації

Дослідження процесів сушіння дисперсних матеріалів» (1976 р.)

Тема докторської дисертації

Ексергетичне обґрунтування та підвищення енергоефективності роботи холодильних машин для охолодження повітря [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Лабай Володимир Йосифович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2011. — 337 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 281-298

Наукові консультанти: доктор технічних наук, професор Мисак Йосиф Степанович, завідувач кафедри теплотехніки і теплових електричних станцій Національного університету «Львівська політехніка», заслужений діяч науки і техніки України; доктор технічних наук, професор Ханик Ярослав Миколайович, завідувач кафедри хімічної інженерії Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові дослідження

 • ексергетичний аналіз місцевих автономних кондиціонерів.

Публікації

Опублікував понад 120 наукових праць, 4 навчальних посібники з грифом МОН України, 1 конспект лекцій і 20 методичних розробок. має 8 авторських свідоцтв та патентів України

 1. Аеродинаміка вентиляції [Текст] : навч. посібник для студентів вищ.навч. закладів / С.С. Жуковський, В.Й. Лабай ; Нац. ун-т Львівськ. політехніка». — Л. : [б. и.], 2003. — 270 с. — ISBN 966-553-303-7
 2. пособ организации воздухообмена «чистой» комнаты и устройство для его осуществления /Патент RU 2080520):F24F7/10 — с подачей или вытяжкой воздуха через перфорированные стены, пол или потолок (выпускные элементы для направления или распределения воздуха F24F13/06) Шпак Григорий Иванович[UA],Лабай Владимир Иосифович[UA], Кеча Евстахий Иванович[UA]
 3. Тепломасообмін [Текст] : підручник для студ. теплотехн. спец. / В. Й. Лабай. — Львів : Тріада Плюс, 1998. — 256 с. — ISBN 5-7763-8829-5
 4. Жуковський Стефан Семенович, Лабай Володимир Йосифович. Системи енергопостачання і забезпечення мікроклімату будинків та споруд: Навч. посібник для студ. спец. Архітектура / Національний ун-т Львівська політехніка. — Л. : Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2000. — 254с. : іл. — Бібліогр.: с.252-254.. — ISBN 5-7763-2503-X.
 5. Залежність ексергетичного ККД кондиціонера від зміни температур тепло- та холодоносіїв / В.Й. Лабай // Журнал Асоціації інженерів енергоефективних технологій: наук.-техн. журнал «Нова тема». — К.: КНУБА, 2008. — № 2. — С. 27–28.
 6. Ексергетична ефективність автономних місцевих кондиціонерів «Sanyo» / Володимир Лабай, Дмитро Дубіжанський, Олександр Лабай // V Konferencja naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka «Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska». Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej «Budownictwo i inżynieria środowiska». — Z. 32, część 2: Inżynieria Środowiska. — Rzeszów: Politechnika Rzeszowska, 25-26 września 2000 r. — S. 221–227.
 7. Ocena egzergetyczna autonomicznych klimatyzatorów miejscowych «Sanyo» / Włodzimierz Łabaj, Dmytro Dubiżański, Aleksander Łabaj // XII Konferencja ciepłowników «Systemy grzewcze w budownictwie». Materiały konferencyjne. — Solina: Politechnika Rzeszowska, 28-30 września 2000 r. — S. 175–182.
 8. Analiza temperaturowych warunków funkcjonowania autonomicznych klimatyzatorów miejscowych / Włodzimierz Łabaj, Dmytro Dubiżański, Aleksander Łabaj // XIII Konferencja ciepłowników «Efektywność dystrybucji i wykorzystania ciepła». Materiały konferencyjne. — Solina: Politechnika Rzeszowska, 27-29 września 2001 r. — S. 207–212.
 9. Efektywność egzergetyczna autonomicznych klimatyzatorów miejscowych / Włodzimierz Łabaj, Oksana Omelczuk // XIV Konferencja ciepłowników «Perspektywy rozwoju ciepłownictwa». Materiały konferencyjne. — Solina: Politechnika Rzeszowska, 26-28 września 2002 r. — S. 137–144.
 10. Енергоощадні співвідношення між витратами повітря на випарнику і конденсаторі для split-кондиціонерів фірми «Sanyo» / В. Лабай, Я. Ханик // Збірник праць 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми економії енергії», Львів, 23-24 жовтня 2008 р. — С. 173-177.
 11. Універсальна залежність для визначення ексергетичного ККД split-кондиціонерів / В.Й. Лабай // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. «Внедрение инновационных технологий и перспективы развития систем теплогазоснабжения и вентиляции», Харків, 19-21 листопада 2008 р. — Харків:ХНАМГ, 2008. — С. 64–65.
 12. Енергоощадні співвідношення між витратами повітря на випарнику і конденсаторі split-кондиціонерів / В.Й. Лабай // XII International Scientific Conference «Current Issues of Civil and Enviromental Engineering» Rzeszów-Lviv-Košice, Rzeszów, Poland, 2009 (17-19 September). Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej NR 267, Budownictwo i inżynieria środowiska, z. 55. — Rzeszów: Politechnika Rzeszowska, 2009. — S. 21–26.
 13. Приведення роботи холодильних машин split-кондиціонерів до однакового внутрішнього температурного режиму / В. Й. Лабай, Й. С. Мисак // Холодил. техніка і технологія. — 2010. — № 4 (126). — С. 19-22. — Бібліогр.: 8 назв.
 14. Принципи побудови раціональних режимів сушіння тонких пиломатеріалів / П. В. Білей, З. П. Копинець, В. Й. Лабай // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2010. — Вип. 20.15. — С. 75-78. — Бібліогр.: 8 наз

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-ий навч. корпус, кімн. 405

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-27-05