Кічор Володимир Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кічор Володимир Петрович
Kichor.png
к.т.н., доцент
Дата народження 9 серпня 1953 року.
Галузь наукових інтересів Імітаційне моделювання
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1985 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1988 р.
Поточне місце роботи Кафедра економіки підприємства та інвестицій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Кічор Володимир Петрович — кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 9 серпня 1953 року.

Відповідальний за програмне забезпечення

1985 рік — кандидат технічних наук, мета дисертації «Имитационные модели приоритетной обработки информации в системах реального времени»

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 • Оптимізація прийняття управлінських рішень

Наукова діяльність

Наукові інтереси: Імітаційне моделювання

Вибрані публікації

 1. Прийняття проектних рішень [Текст] : навч. посіб. / Фещур Р. В. та ін. ; за ред. проф. Р. В. Фещура ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 216 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 202-204. — 150 экз. — ISBN 978-617-607-454-0
 2. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кічор [та ін.]. — Л. : Растр-7, 2012. — 187 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 181-182. — 300 экз. — ISBN 978-966-2004-70-0
 3. Математичні методи в економіці [Текст] : навч. посіб. / І. С. Благун [та ін.]. — Т. : Навчальна книга-Богдан, 2011. — 264 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 259-260. — ISBN 978-966-10-1578-3
 4. Економіко-математичне моделювання : навч. посіб. / Р. В. Фещур, В. П. Кічор, І. Я. Олексів, І. О. Бобик, А. М. Дідик, Р. І. Квіт, З. І. Крупка, І. І. Новаківський, М. І. Тимощук, А. І. Якимів ; за ред. Р. В. Фещура ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Бух. центр «АЖУР», 2010. — 340 с. — Бібліогр.: с. 332-333 (26 назв).
 5. Маркетинг як інструмент антикризового управління підприємством / Н. Є. Селюченко, В. П. Кічор, М. В. Зимин // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 454-456. — Бібліогр.: 6 назв.
 6. Статистика : навч. посіб. / Р. В. Фещур, В. П. Кічор, А. Ф. Барвінський, М. Р. Тимощук ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Вид. 4-те, оновл. і доповн. — Л. : Бух. центр «Ажур», 2010. — 256 с.
 7. Проблеми ринку праці в умовах кризи та можливі шляхи їх вирішення / Н. Є. Селюченко, В. П. Кічор // Проблеми економіки та управління : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. М. Петрович. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 189-196. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 640). — Бібліогр.: 22 назви.
 8. Фінансова складова в системі економічної безпеки підприємства / Н. Є. Селюченко, В. П. Кічор, М. В. Зимин // Тези доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту», 18-21 листоп. 2009 р. : присвяч. 165-річчю Нац. ун-ту «Львів. політехніка» та 15-річчю каф. фінансів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 261-264. — Бібліогр.: 6 назв.
 9. Економіко-статистичне моделювання і прогнозування [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 7.050107 і 8.050107 «Економіка підприємництва» / В. П. Кічор [та ін.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2007. — 156 c.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 154. — ISBN 978-966-553-647-5
 10. Статистика [Текст] : навч. посібник / Р. В. Фещур [та ін] ; Національний ун-т «Львівська політехніка», Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. — Л. : Інтелект-Захід, 2001. — 273 с.: рис. — ISBN 996-7597-19-9

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: kaf_epi_lp@mail.ru