Кіндій Марія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кіндій Марія Володимирівна
Kindij.jpg
старший викладач
Дата народження 2 червня 1951 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1973 р.
Галузь наукових інтересів аналіз логістичної діяльності на підприємствах.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Кіндій Марія Володимирівна — старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 2 червня 1951 року

Львівський політехнічний інститут (1973), ІПДО (2004).

Досвід роботи: з 1995 року займається науково-педагогічною діяльністю.

В 1996-1999р.р. приймала участь в гранді фонду «Відродження».

Стажувалась на провідних підприємствах Німеччини (BMW, Volkswagen), Швеції.

Захоплення: любить подорожувати, читати літературу.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • «Екологічна логістика»
  • «Страхування».

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: аналіз логістичної діяльності на підприємствах.

Вибрані публікації

  1. Запаси в організації: позитив чи негатив? / М. В. Кіндій, Ю. І. Калужняк, О. М. Антоненко // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 69-75. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 649). — Бібліогр.: 9 назв.
  2. Мерчендайзинг — як інструмент збільшення попиту на продукцію / М. В. Кіндій, О. П. Петрина // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : зб. матеріалів IV Міжвуз. наук.-техн. конф. наук.-пед. працівників, 30 берез. — 10 квіт. 2009 р., Львів / Ін-т підприємництва та персп. технологій при Нац. ун-ті «Львів. політехніка». — Л., 2009. — С. 82-83.
  3. Типові маркетингові невдачі та способи їх усунення при проведенні рекламних кампаній / І. Р. Залужець, М. В. Кіндій, Р. О. Мамчин // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 верес. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Управління у справах сім’ї та молоді Львів. облдержадмін., ГО «Інновац. фонд». — Л., 2009. — С. 121-123.
  4. Визначення фінансових показників діяльності та надійності страхової компанії: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з курсу «Страхування» для студентів базового напряму підготовки 6.0501 «Економіка і підприємництво» / Укл.: Таранський І.П., Кіндій М.В., Гринів Н.Т.Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. -
  5. Деякі аспекти підготовки спеціалістів у вищій школі / кА.Закінчак, Д.А.Сосницький, М.В.Кіндій // Матеріали Другої всеукр. наук.-практ. конф. «Екон. підготов. фахівців у непроф. вищ. навч. закл.», Львів, 26-27 жовт. 2000 р. — Л., 2000. — С.66-68.
  6. Логістика сьогодні: від селективного до масового / М.В.Кіндій // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 9-11 листоп. 2000 р.). — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. — С.114-115. — Парал. назва англ.
  7. Моделювання поведінки організації-споживача на логістичних засадах / Н.І.Чухрай, М.В.Кіндій, Р.Я.Когут // Вісн. Держ. ун-ту «Львів. політехніка». — 2000. — № 390: Логістика. — С.55-62

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: ywkryk@lp.edu.ua