Кіндрацький Богдан Ілліч

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кіндрацький Богдан Ілліч
Кіндрацький.jpg
д.т.н.,професор
Дата народження 2 січня 1956 року
Місце народження м. Львів
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1978 р.
Спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти»
Галузь наукових інтересів Динаміка, синтез і оптимізація машинобудівних конструкцій
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Сулим Георгій Теодорович, Заслужений працівник освіти України, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

Кіндрацький Богдан Ілліч —український науковець, інженер-механік, доктор технічних наук, професор,завідувач кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» , академік Підйомно-транспортної академії наук України, академік Української академії економічної кібернетики.

Загальні відомості

Народився 2 січня 1956 року у м. Львові.

У 1978 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».

У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Динаміка та міцність машин і приладів», а в 2004 р. — докторську дисертацію за спеціальністю «Машинознавство».

Тема докторської дисертації: Багатокритеріальний структурно-параметричний синтез машинобудівних конструкцій : дис ... д-ра техн. наук : 05.02.02 / Богдан Ілліч Кіндрацький; В.о. Нац.ун-т «Львівська політехніка».– Львів : Б/в, 2004.– 392арк. : рис. —Бібліогр.: арк. 333-373.

Науковий консультант — доктор фізико-математичних наук,професор Сулим Георгій Теодорович,Заслужений працівник освіти України, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Головний редактор журналу «Машинознавство».

Декан базової вищої освіти – заступник директора Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Педагогічний стаж — 30 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Аналіз і синтез мехатронних систем автомобілів

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.)

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — динаміка, синтез і оптимізація машинобудівних конструкцій, аналіз і синтез мехатронних систем автомобілів

Вибрані публікації

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких 1монографія, 3 навчальні посібники, 22 патенти і авторські свідоцтва на винаходи.

Монографії та навчальні посібники

 1. Кіндрацький Б. І.,Сулим Г. Т. Раціональне проектування машинобудівних конструкцій: Монографія. — Львів: КІНТАПРІ ЛТД,2003. — 280 с.ISBN966-95090-7-6
 2. КіндрацькийБ. І.Теорія механізмів і машин. Лабораторний практикум: Навч. посібник. — Львів:КІНПАТРІ ЛТД, 2008. — 136 с. ISBN 978-966- 7585 — 00 −6
 3. ЧернецьМ., Скварок Ю., Опеляк М., Кіндрацький Б. Дослідження механізмів та триботехнічних систем: Навч. посібник. — Дрогобич: Коло, 003. — 440 с.ISBN 966-7996-33-6
 4. Кіндрацький Б. І. Основи раціонального проектування машинобудівних конструкцій: Навч. посібник. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2005. 200 с. ISBN 966-95090-9-2

Статті у журналах і збірниках праць

Тези доповідей

Авторські свідоцтва і патенти

 1. Киндрацкий Б.И. А.с. 868170 (СССР). Шариковая предохранительная муфта // Бюл. Изобр. — 1981. — № 36.
 2. Киндрацкий Б.И., Комаров М.С., Зеленый И.Т. А.с. 890099(СССР). Стенд для испытания муфт // Бюл. Изобр. — 1981. — № 46.
 3. Зеленый И.Т., Процайло М.Ф., Домбровский В.Г., КлепачИ.Т., Киндрацкий Б.И. А.с. 928161 (СССР) Способ определения прямолинейности осивращения печи и прибор для его осуществления // Бюл. Изобр. — 1982. — № 18.
 4. Киндрацкий Б.И. А.с. 985504 (СССР) Шариковая предохранительная муфта // Бюл. Изобр. — 1982. — № 48.
 5. Киндрацкий Б.И. А.с. 1051342 (СССР) Шариковая предохранительная муфта // Бюл. Изобр. — 1983. — № 40.
 6. Киндрацкий Б.И., Комаров М.С., Зеленый И.Т. А.с. 1073595(СССР) Стенд для испытания муфт // Бюл. Изобр. — 1984. — № 6.
 7. Лавитский А.С., Киндрацкий Б.И. А.с. 1159818 (СССР)Бугельное устройство кольцевой канатной дороги // Бюл. Изобр. — 1985. — № 21.
 8. Киндрацкий Б.И., Комаров М.., Битар М.Х. А.с. 1188386(СССР) Привод поступательного перемещения // Бюл. Изобр. — 1985. — № 40.
 9. Киндрацкий Б.И., Киндрацкая Г.И. А.с. 1234679 (СССР)Шариковая предохранительная муфта// Бюл. Изобрет. — 1986. — № 20.
 10. Киндрацкий Б.И., Комаров М.С., Коржан А.И. А.с. 1278517(СССР) Шариковая предохранительная муфта // Бюл. Изобрет. — 1986. — № 47.
 11. Киндрацкий Б.И. А.с. 1278494 (СССР) Пневмопривод // Бюл.Изобрет. — 1986. — № 47.
 12. Киндрацкий Б.И., Коржан А.И. А.с. 1298442 (СССР) Муфтапредохранительная // Бюл. Изобрет. — 1987. — № 11.
 13. Киндрацкий Б.И. А.с. 1373912 (СССР) Пневмопривод // Бюл.Изобрет. — 1988. — № 6.
 14. Домбровский В.Г., Зеленый И.Т., Киндрацкий Б.И.,Максимчук Ю.Ю. А.с. 1394013 (СССР) Устройство для определения перекоса оси закрылка относительно оси вварного бандажа вращающейся печи // Бюл. Изобрет. —1988. — № 17.
 15. Киндрацкий Б.И. А.с. 1402732 (СССР) Предохранительна ямуфта // Бюл. Изобрет. — 1988. — № 22.
 16. Киндрацкий Б.И. А.с. 1536090 (СССР) Позиционный пневматический привод // Бюл. Изобрет. — 1990. — № 2.
 17. Домбровский В.Г., Максимчук Ю.Ю., Зеленый И.Т.,Киндрацкий Б.И., Бризэ В.И. А.с. 1560318 (СССР) Устройство для выверки оси вращения трубных мельниц // Бюл. Изобрет. — 1990. — № 16.
 18. Киндрацкий Б.И., Курендаш Р.С. А.с. 1599597 (СССР)Выключаемая муфта // Бюл. Изобрет. — 1990. — № 38.
 19. Киндрацкий Б.И., Курендаш Р.С. А.с. № 1763730 (СССР)Позиционный пневмопривод // Бюл. изобрет. — 1992. — № 45. — 3 с.
 20. Киндрацкий Б.И. А.с. 1827450 (СССР) Позиционный пневмопривод // Бюл. изобрет. — 1993. — № 26. — 5 с.
 21. Патент на корисну модель № 24328 (Україна) /Регульований шків клинопасової передачі. МПК F16Н 55/36 / Б. І. Кіндрацький, Р.Я. Предко, В. Т. Павлище; Заявлено 23.02.07; Опубл. 25.06.2007, Бюл. № 9, 2007.— 4 с.
 22. Патент на корисну модель № 24775 (Україна) / Кулькова запобіжна муфта. МПК F16D 7/06 / Б. І. Кіндрацький, А. С. Бурковський, О. О.Шпак; Заявлено 26.03.07; Опубл. 10.07.2007, Бюл. № 10, 2007. — 4 с.

Навчально-методичні публікації

 1. Киндрацкий Б.И., Долотов А.М. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Вычислительная техника и программирование». — Киев: МПП, 1986. — 40 с.
 2. Киндрацкий Б.И. Методические указания по использованию ЭВМ в курсе «Основы научных исследований». — Киев: МПП, 1986. —32 с.
 3. Киндрацкий Б.И. Определение коэффициента трения кочения. Инструкция к лабораторной работе. — Киев: МПП, 1987. — 8 с.
 4. Киндрацкий Б.И. Динамическое уравновешивание вращающихся масс. Инструкция к лабораторной работе. — Киев: ГП ППО «Укрвузполиграф», 1988. — 8 с.
 5. Кіндрацький Б.І., Климкович В.І., Сологуб Б.В. Дослідження динамічних характеристик пневматичного приводу промислового робота на ЕОМ. Інструкція до лабораторної роботи. — ЛПІ, 1991. — 8 с.
 6. Кіндрацький Б.І.,Климкович В.І., Сологуб Б.В. Параметричний синтез кулачкових механізмів на ЕОМ.Методичні вказівки до курсового проекту з ТММ. — Львів: ЛПІ, 1991. — 22 с.
 7. Кіндрацький Б.І.,Климкович В.І., Сологуб Б.В., Зелений Й.Т. Методичні вказівки до лабораторних робіт з теорії механізмів і машин. — Львів: ЛПІ, 1992. — 56 с.
 8. Кіндрацький Б.І.,Климкович В.І., Сологуб Б.В., Зелений Й.Т. Методичні вказівки до лабораторних робіт з теорії механізмів і машин. — Львів: ЛПІ, 1994. — 64 с.
 9. Кіндрацький Б.І.,Сологуб Б.В. Методичні вказівки до курсового проекту з теорії механізмів і машин. — Львів: ДУ «ЛП», 1996. — 84 с.
 10. Кіндрацький Б.І.,Гелетій В.М., Шандрівський А.Г. Прикладна механіка. Методичнірекомендації і завдання до розрахунково-графічних робіт. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2003. — 32 с.
 11. Кіндрацький Б.І.,Гелетій В.М., Сологуб Б.В., Шандрівський А.Г. Лабораторний практикум з теорії механізмів і машин. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2004. — 16с.
 12. Кіндрацький Б.І.,Гелетій В.М., Сологуб Б.В., Шандрівський А.Г. Лабораторний практикум з теорії механізмів і машин. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2006 р. —18 с.
 13. Кіндрацький Б.І.,Сологуб Б.В., Данило Я.Я. Аналіз плоских важільних механізмів: Методичні рекомендації і завдання до розрахунково-графічної роботи з курсу «Теорія механізмів і машин». — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. — 58с.

Контакти

вул. С. Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 110а (1-ий поверх)

Номер(и) телефону: +38 (032) 258 21-71

E-mail: bkindr@polynet.lviv.ua


bkindr@polynet.lviv.ua