Куцик Марія Романівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Куцик Марія Романівна - асистент кафедри фінансів, обліку та аналізу, Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету "Львівська політехніка"

Загальна інформація

Дата народження 9 січня 1995р.

Освіта

2010 - 2015рр. - Інститут підприємництва та перспективних технологій, бакалавр "Фінанси та кредит"

2013 - 2015рр. - Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, молодший лейтенант запасу.

2015 - 2016рр. - Інститут економіки і менеджменту, магістр "Фінанси та кредит"

2017 - дотепер - аспірант кафедри економіки Львівського регіонального інституту державного управління, Національної академії державного управління при президентові України

Працює над кандидатським дослідженням на тему: "Методологічні основи та практика реформування фінансових відносин на місцевому рівні в умовах реалізації політики бюджетної децентралізації"

Професійна діяльність

2019 - дотепер - асистент кафедри фінансів, обліку і аналізу, Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету "Львівська політехніка"

Стажування та підвищення кваліфікації

01.07.2018р - 11.07.2018р - Міжнародне стажування у Вищій школі (Інституті) публічного управління, поліції та права землі Мекленбург-Передня Померанія, Гюстров, Німеччина.
вересень 2020р - курси підвищення кваліфікації "Педагогічна майстерність"

Основні публікації за останні 5 років

Публікації (тези):

- Куцик М.Р. Роль державного фінансового контролю місцевих бюджетів в умовах децентралізації / Куцик М.Р. // Проблеми розвитку публічного управління в Україні-[Текст]: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. до 100-річчя запровадження державної служби України / за наук. ред. чл.–кор. НАН України В.С. Загорського, доц.. А.В. Ліпенцова. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. С. 270-273.

- Куцик М.Р. Бюджетна децентралізація як запорука ефективного становлення системи місцевих фінансів / Куцик М.Р. // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку-[Текст]: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. присвяченої 100-річчю державної служби в Україні / за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, О.М. Петроє. – Київ: НАДУ, 2018. С. 113-115.

- Куцик М.Р. Особливості міжбюджетних відносин в умовах політики бюджетної децентралізації / Куцик М.Р. // Проблеми розвитку публічного управління в Україні-[Текст]: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. / за наук. ред. чл.–кор. НАН України В.С. Загорського, доц.. А.В. Ліпенцова. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019.

- Куцик М.Р. Реформа бюджетної децентралізації в Україні: сучасний стан та виклики//Стан та тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 липня 2020 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. 16-17с

- Куцик М. Р. Економічний та інноваційний розвиток громад в рамках децентралізації // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 жовтня 2020 р.). – 2020. – C. 71–72. (За іншою тематикою).

- Куцик М. Р. Інноваційна діяльність як необхідна складова розвитку територіальних громад // Information and innovation technologies in the XXI century : materiały 3 International scientific conference, Katowice, 21–22 September 2020. – 2020. – C. 33–34. (За іншою тематикою).

Публікації (статті):
- Піхоцький В. Ф., Куцик М. Р. Державний фінансовий контроль в умовах політики бюджетної децентралізації // Бізнес Інформ. – 2018. – №11. – C. 375–379.