Кунинець Андрій Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кунинець Андрій Володимирович
Kunynets2.jpg
асистент
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2010 р.
Спеціальність прикладна математика
Галузь наукових інтересів Побудова та обґрунтування точної триточкової різницевої схеми.
Кваліфікаційний рівень магістр з прикладної математики, викладач математики та інформатики.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник д. ф.-м. н., проф. Кутнiв Мирослав Володимирович
Дата присвоєння н.с. 26.06.2017
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра обчислювальної математики та програмування, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Кунинець Андрій Володимирович - асистент кафедри обчислювальної математики та програмування Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Конюшківська неповна середня школа. Рік закінчення: 2003 (з відзнакою)

Бродівська гімназія імені Івана Труша. Рік закінчення: 2005 (з відзнакою)

Академічний рівень: бакалавр (диплом з відзнакою). Національний університет «Львівська політехніка». Рік закінчення: 2009. Спеціальність: прикладна математика. Кваліфікація: бакалавр з прикладної математики

Академічний рівень: магістр (диплом з відзнакою). Національний університет «Львівська політехніка». Рік закінчення: 2010. Спеціальність: прикладна математика. Кваліфікація: магістр з прикладної математики, викладач математики та інформатики

Аспірантура. Національний університет «Львівська політехніка». Термін навчання: 01.12.2010-31.07.2014. Шифр та назва спеціальності: 01.01.07 — обчислювальна математика. Науковий керівник: д. ф.-м. н., проф., Кутнів Мирослав Володимирович. Тема дисертації: «Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для стаціонарних рівнянь в циліндричній та сферичній системах координат» . Дата захисту: 12.05.2017. Присуджено наукове звання кандидат фiзико-математичних наук 26.06.2017

З 2014 року працює на посаді асистента кафедри обчислювальної математики та програмування Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Навчальна робота

Навчальні курси

 • Інформатика та комп’ютерна техніка.
 • Інформатика
 • Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика
 • Дискретна математика


Наукові інтереси

Виконав два науково-дослідні проекти «Побудова та обґрунтування точної триточкової різницевої схеми. Порівняння з результатами альтернативних методів», «Порівняння методу корекції дефекту з модифікованим методом Ньютона. Точна триточкова різницева схема для чисельного розв’язування нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку в сферичній системі координат» у Віденському Технічному Університеті (Відень, Австрія) за грантами від Австрійського федерального міністерства науки і досліджень (Austrian Federal Ministry of Science and Research (BMWF)).

Вибрані публікації

Статті у фахових наукових виданнях України:

 1. Kunynets A.V., Kutniv M.V. Exact three-point difference scheme for nonlinear stationary differential equations in cylindrical coordinates // Журнал обчислювальної та прикладної математики (Серія "Обчислювальна математика«).— 2011. Вип.—2(105).—С.51-68.
 2. Кунинець А.В., Кутнів М.В. Триточкова різницева схема високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку в циліндричних координатах // Вісник національного університету «Львівська політехніка». «Фізико-математичні науки». — Львів, 2013. — Вип. 768. — С. 88–99.

Тези доповідей та матеріали конференцій:

 1. Кунинець А.В., Кутнів М.В. Точна триточкова різницева схема для нелінійного стаціонарного рівняння у циліндричній системі координат // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. — 2010. — С.47
 2. Кунинець А.В., Кутнів М.В. Точна триточкова різницева схема для нелінійного стаціонарного рівняння в циліндричній системі координат // Міжнародна математична конференція ім. В.Я.Скоробогатька. —2011. — С.111
 3. Кунинець А.В., Кутнів М.В. Точна триточкова різницева схема для нелінійного стаціонарного рівняння в циліндричній системі координат // Збірник тез доповідей. Львів — 2011. — С.167-168
 4. Кунинець А.В., Кутнів М.В. Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь в циліндричних координатах // Сучасні проблеми механіки та математики. Львів —2013.—С.29-32
 5. Кунинець А.В. Чисельне дослідження стаціонарних процесів теплопровідності або дифузії в циліндричній системі координат // Тези доповідей VI міжнародна наукова конференція — Кам’янець-Подільський. — 2014. — С.93-94
 6. Кунинець А.В., Кутнів М.В. Точна триточкова різницева схема для нелінійного стаціонарного рівняння в сферичній системі координат // Міжнародна математична конференція. — Київ: Київський національний університет ім. Т.Шевченка. —2014. — С.78
 7. Кунинець А.В. Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь у сферичній системі координат // 15 міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука, Київ: Матеріали конференції Т.1 Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. — 2014. — С.178-180

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 222,

тел..: +38(032) 258-21-74

E-mail: omp_kas@polynet.lviv.ua