Кузяк Вікторія Вікторівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кузяк Вікторія Вікторівна
Дата народження 14 січня 1980 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Стратегія обслуговування клієнтів приладобудівного підприємства
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Кузяк Вікторія Вікторівна — кандидат економічних наук, старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилася 14 січня 1980 року

У 2011 р. захистила дисертаційну роботу на тему: Стратегія обслуговування клієнтів приладобудівного підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кузяк Вікторія Вікторівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2011. — 238, [5] арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 221-238.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Соціально-етичний логістичний менеджмент
  • Економіко-математичні методи і моделі, частина 2 (оптимізаційні методи і моделі)
  • Економіко-математичні методи і моделі, частина 1 (економетрика)
  • Управління ланцюгами поставок
  • Логістика

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Стратегія обслуговування клієнтів приладобудівного підприємства

Вибрані публікації

  1. Диференціювання стратегії обслуговування клієнтів / В. В. Кузяк // Маркетинг та ло­гістика в системі менеджменту : тези доп. VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4­6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 288-289.
  2. Планування якості обслуговування клієнтів у системі стратегічного управління / В. В. Кузяк // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 156-161. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). -Бібліогр.: 6 назв

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: ywkryk@lp.edu.ua