Кузьо Наталія Євгенівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кузьо Наталія Євгенівна
Kuzio.jpg.jpg
старший викладач
Дата народження 1 вересня 1969 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 1991 р.
Галузь наукових інтересів економіко-математичні методи і моделі, проектування ланцюга поставок, маркетингове забезпечення діяльності підприємств
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Кузьо Наталія Євгенівна — старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 1 вересня 1969 року

Львівський державний університет ім. Івана Франка (1991 р.),

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації Державного університету «Львівська політехніка» (1998 р.).

Досвід роботи: з 1991 р. працювала на посадах старшого лаборанта, інженера, асистента кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка».

З 2010 р. працює на посаді старшого викладача цієї кафедри.

Захоплюється подорожами

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Оптимізація логістичних рішень,
 • Маркетинг
 • Економіко-математичні методи і моделі, частина 1 (економетрика)
 • Промисловий маркетинг
 • Основи теорії систем і системний аналіз

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: економіко-математичні методи і моделі, проектування ланцюга поставок, маркетингове забезпечення діяльності підприємств.

Вибрані публікації

Aвтор понад 60 науково-методичних праць, зокрема 19 наукових статей, 24 тез доповідей та 16 методичних розробок.

 1. Дослідження впливу змін середовища на маркетингову діяльність банків в сучасних умовах / Н. С. Косар, Н. Є. Кузьо, М. Ю. Тернущак // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Економічні науки. — 2009. — Т. 3, № 5. — С. 154-156. — Бібліогр.: 13 назв.
 2. Інформаційне забезпечення реалізації концепції партнерського маркетингу у діяльності підприємства / Н. С. Косар, Н. Є. Кузьо, А. Б. Гайдук // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 верес. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Управління у справах сім’ї та молоді Львів. облдержадмін., ГО «Інновац. фонд». — Л., 2009. — С. 168-170. -Бібліогр.: 2 назви.
 3. Особливості маркетингової діяльності підприємств в умовах економічної кризи / Н. С. Косар, Н. Є. Кузьо, Ю. В. Огерчук // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : зб. матеріалів IV Міжвуз. наук.-техн. конф. наук.-пед. працівників, 30 берез. — 10 квіт. 2009 р., Львів / Ін-т підприємництва та персп. технологій при Нац. ун-ті «Львів. політехніка». — Л., 2009. — С. 84.
 4. Особливості маркетингової діяльності підприємств військово-промислового комплексу / Н. С. Косар, Н. Є. Кузьо // Маркетинг в Україні : Десята міжнар. конф., 22-23 жовт. 2009, Київ / Укр. асоц. маркетингу. — К., 2009. — С. 60-61.
 5. Формування баз даних для процесу моделювання ланцюга поставок / Н. Є. Кузьо // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 283-287. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 649). -Бібліогр.: 5 назв.
 6. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Формування комплексу маркетингу підприємства» з курсу «Маркетинг» для студентів всіх форм навчання галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво» та 0306 «Менеджмент і адміністрування»/ Укл.: Мороз Л.А., Крикавський Є.В., Косар Н.С., Кузьо Н.Є., Леонова С.В., Рикованова І.С., Савченко Ю.Т. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2009. — 26 с.
 7. Логістичні рішення у збуті: модель управління запасами / Н.Є.Кузьо // Вісн. Держ. ун-ту «Львів. політехніка». — 2000. — № 390: Логістика. — С.102-105. — Бібліогр.: 2 назви.
 8. Оптимізація матеріальних потоків: Метод. вказівки до курс. роботи з курсу «Логістика п-ва» для студ. спец. 7.050108 і 8.050108 «Маркетинг» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; Уклад.: Є.В.Крикавський, Н.Т.Гринів, Н.Є.Кузьо, Ш.Таранський, Л.А.Сорока. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. — 20 с. — Бібліогр.: c.18 (8 назв).
 9. Проблеми створення логістичних систем / Н.Є.Кузьо // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 9-11 листоп. 2000 р.). — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. — С.164-165. — Парал. назва англ

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: ywkryk@lp.edu.ua