Кривенчук Юрій Павлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кривенчук Юрій Павлович
200px
к.т.н., доцент
Дата народження 11 листопада
Громадянство Українець
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність Якість, стандартизація та сертифікація, Метрологія та вимірювальна техніка.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник д.т.н., проф. Микитин Ігор Петрович;

д.т.н., проф. Томас Фрьогліх (Thomas Fröhlich)

Дата присвоєння н.с. 2017 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2021 р.
Поточне місце роботи к.т.н., доцент кафедри систем штучного інтелекту, заступник декана бакалаврату Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій;

Національний університет «Львівська політехніка»;

Державні нагороди Лауреат премії ЛОДА для молодих вчених, 2020р.

Кривенчук Юрій Павлович — доцент кафедри систем штучного інтелекту, Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій;

заступник декана бакалаврату Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій;Національний університет «Львівська політехніка».


Досвід роботи

Напрямки наукових досліджень

 • Технології Індустрії 4.0;
 • Опрацювання отриманої інформації в ключі Індустрії 4.0;
 • Моделювання систем;
 • Аналіз даних;
 • Швидкісне нагромадження та передача даних;
 • Вимірювання температури наноструктурованих об’єктів безконтактними методами;
 • Безконтактні методи вимірювання фізичних величин.


Науковий доробок

Є автором понад 70-ти публікацій, 22 з яких входять до науковометричних баз Scopus та WoS.

Брав участь у 23 конференціях, в тому числі у міжнародних.

Є автором двох посібників, шести патентів та 15 методичних розробок.

Науково-педагогічна робота

Тема дисертації: Вимірювання температури за зсувом частоти комбінаційного розсіювання світла [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня кандидата технічних наук: [спец.] 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин» / Кривенчук Юрій Павлович; Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2017. — 157 с.

Курси, які викладає:

 • Операційні системи.
 • Аналітичні сховища даних.
 • Штучний інтелект в ігрових застосуваннях.
 • Об'єктно-орієнтоване програмування.
 • Інформаційні технології комп’ютерни, Національного університету «Львівська політехніка»a Natalia, Holoschuk Roman. Smart integrated robotics sytem for SMEs controlled by Internet of things based on dynamic manufactuing processes // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2019. – ol. 871: Advances in intelligent systems and computing III. Selected papers fНаціонального університету «Львівська політехніка»11-14, Lviv, Ukraine. – P. 535–549.

Kryvenchuk Yurii, Shakhovska Nataliya, Shvorob Iryna, Montenegro Sergio, Nechepurenko Maksym. The smart house based system for the collection and analysis of medical data // CEUR Workshop Proceedings. – 2018. – Vol. 2255 : Proceedings of the 1st International workshop on informatics & Data-driven medicine (IDDM 2018) Lviv, Ukraine, November 28–30, 2018. – P. 205–214

Y. Kryvenchuk, P. Mykalov, Y. Novytskyi, M. Zakharchuk, Y. Malynovskyy, M. Řepka. Analysis of the architecture of distributed systems for the reduction of loading high-load networks // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2020. – Vol. 1080: Advances in intelligent systems and computing IV. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2019, September 17-20, 2019, Lviv, Ukraine. – P. 759–770

Kryvenchuk Y., Vovk O., Chushak-holoborodko A., Khavalko V., Danel R. Research of servers and protocols as means of accumulation, processing and operational transmission of measured information // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2020. – Vol. 1080 : Advances in intelligent systems and computing IV. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2019, September 17-20, 2019, Lviv, Ukraine. – P. 920–934

Кривенчук Ю. П., Шаховська Н. Б., Вовк О. Б., Мельникова Н. І. Комп’ютерне моделювання функцій перетворення оптичних схем засобу вимірювання температури, побудованого на ефекті Рамана та структура алгоритму їх дослідження // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2018. – № 3 (46). – c. 25–33

Stetsyshyn Y., AwsiukK., Kusnezh V., Raczkowska J., Jany B., Kostruba A., Harhay K., Ohar H., Lishchynskyi O., Shymborska Y., Kryvenchuk Y., Krok F., Budkowski A. Shape-controlled synthesis of silver nanoparticles in temperature-responsive grafted polymer brushes for optical applications // Applied Surface Science. – 2019. – Vol. 463. – P. 1124–1133.

Контакти

Кафедра СШІ

вул. Кн. Романа, 5, 79000, Львів; 20 навч. корпус, кім. 124а, 126; тел. (032) 258-31-10 

Дирекція ІКНІ

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5 навч. корпус, кім. 415; тел. (032) 258-24-31.

e-mail: yurkokryvenchuk@gmail.com

Yurii.P.Kryvenchuk@lpnu.ua

сайт кафедри "Систем штучного інтелекту"