Кравчук Ігор Миронович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кравчук Ігор Миронович
RTEmagicC kravchuk.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 2 липня 1952 року
Alma mater Львівський державний університет ім.Ів.Франка
Дата закінчення 1974 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів Фізико-хімічні властивості монокристалів А2В6та технологія їх вирощування
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1984 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1992 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра загальної фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Кравчук Ігор Миронович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 2 липня1952 року.

У 1974 році закінчив Львівський державний університет ім.Ів.Франка, фізичний факультет.

В 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив дефектів структури, домішок та температури на кінетику та ефективні стьлюмінесценції монокристалів типу АIIBVII2».

З 1992 року працює на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наукНаціонального університету «Львівська політехніка» .

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Нагороди та відзнаки

За плідну роботу з підготовки фахівців та наукові досягненння нагороджений:

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (2004 р.)

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень — оптико-люмінесцентні властивості кристалів з шаруватою структурою.

Основні публікації

Автор і співавтор близько 30 наукових праць та методични розробок, 7-ох підручників, 5-ти патентів, приймав участь в понад 30-тинаукових конференціях.

Серед них:

  1. Влияние примеси меди на спектральные характеристики кристаллофосфора CdBr2:Mn,Sn / С. С. Новосад, И. С. Новосад, М. Р. Панасюк, В.Е. Гончарук, И. М. Кравчук, С. Б. Харамбура // Инженерия сцинтилляционных материалов и радиационные технологии : междунар. конф., 14-19 нояб., 2010,Харьков, Украина / Ин-т сцин-тилляцион. материалов НАН Украины. — Харьков,2010. — С. 81. — Библиогр.: 3 назв.
  2. Влияние примеси олова на спектрально-кинетические характеристики иодистого кадмия / С. С. Новосад, И. С. Новосад, В. Е. Гончарук,И. М. Кравчук, И. М. Матвиишин, М. Р. Панасюк // Инженерия сцинтилляционных материалов и радиационные технологии : междунар. конф., 14-19 нояб., 2010,Харьков, Украина / Ин-т сцинтилляцион. материалов НАН Украины. — Харьков, 2010.— С. 83. — Библиогр.: 5 назв.
  3. Збірник задач з фізики : навч.посіб. / А. М. Андрейко, І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, О. Б. Біленька, Б. І.Гасій, Ф. М. Гончар, Р. І. Гущак, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. За­хар'яш, Г. А. Ільчук, О. В. Коломієць, І. М. Кравчук, В. І. Лобойко, І. Є.Лопатинський, М. Ф. Омелян, О. В. Рибак, М. М. Романюк, М. М. Рудка, М. В. Токарівський, В. О. Ук­раїнець, Н. А. Українець, О. В. Франів, В. І. Чигінь, В.І. Чіх, Р. Я. Юречко, С. І. Ющук, С. О. Юр'єв ; за ред. І. С. Лопатинського, А.М. Андрейка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». -2-ге вид., доповн. і переробл. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. - 320 с. -Бібліогр.: с. 316(4 назви).
  4. Лабораторний практикум з фізики :навч. посіб. для всіх форм навчання. Ч. 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики / І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, І. М. Бордун, B. М. Габа, Ф. М. Гончар, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. Захар'яш, І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук, І. М.Кравчук, Т. Д. Крушельницька, В. І. Лобойко, І. Є. Лопатинський, М. М. Романюк, Н. А. Українець, О. В. Франів, С. Б. Харамбура, В. І. Чіх ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». -2-ге вид., виправл. і доповн. - Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. - 188 с. : іл. - Бібліогр. в кінці лаборатор. робіт.
  5. Про донорно-акцепторні комплекси дефектів як домінуючі центри свічення в шаруватих кристалах галогенідів кадмію / М. М. Рудка, С. Б.Харамбура, І. М. Кравчук, Т. В. Лахоцький, Ю. М. Білинський // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, 17-18 листопада 2010 р. : тези доп. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т приклад. математики та фундам.наук. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 98.
  6. Luminescent and electro-physical properties of CdBr2crystals / S. S. Novosad, 1. S. Novosad, B. M. Kalivoshka, M. M. Rudka, V. E.Goncharuk, I. M. Kravchuk // 11th Europhysical conference on defects ininsulating materials (EURODIM 2010) : book of abstr., Pecs, Hungary, 12-16 July2010 / Quinqe Ecclesiesis Univ. — Pecs, 2010. — P. A97. — Bibliogr.: 1 title.

Контакти

(головний корпус, кімната № 137, тел.258-27-66)