Кравець Світлана Федорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кравець Світлана Федорівна
Krav.gif
Дата народження 8.11.1950
Поточне місце роботи старший викладач кафедри іноземних мов

Професійний розвиток:


02.1977 – 04.1997 –науково-методичне стажування у Ковентрійському технічному університеті (м. Ковентрі, Великобританія) за міжнародною програмою TEMPUS TACIS;
10.2003 – 11. 2003 – науково-методичне стажування у Сілезькому технічному університеті (м. Катовіце, Польща);
04.2008 - 05.2008 – науково-методичне стажування на кафедрі англійської філології Львівського Національного університету ім. Івана Франка;
12.2013 – 04.2014 – курси підвищення кваліфікації (72 год.) у навчально-науковому інституті післядипломної освіти НУ «Львівська політехніка»;
10.2014 – 12.2014 – науково-методичне стажування на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету ім. Івана Франка.


Напрями професійних зацікавлень:
1. Методика викладання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах ( у контексті інтеграції інноваційних та традиційних методик).
2. Укладання навчальних посібників з іноземних мов для студентів вищих технічних навчальних закладів.
3. Укладання двомовних словників.
4. Практика перекладу.
5. Професійний розвиток (підвищення кваліфікації) викладачів іноземних мов вищих навчальних закладів.

Участь у конференціях


1. ІІ Міжнародна конференція “ Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищому навчальному закладі (Львів, 1996).
2. ІІІ Міжнародна наукова конференція “Комп”ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у ВНЗ» (Львів, 1998).
3. III освітянський форум “ Від здорової особистості - шлях до здорового суспільства” (Львів, 1998).
4. Міжнародна науково-практична конференція “Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку” (Львів, 2000).
5. Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес (Чернівці, листопад 2004).
6. The 10th Annual National TESOL-UkraineConvention. Communication in the Global Age: Celebrating Ten Years of Development and Success (Київ, березень 2005).
7. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція “Гуманітарна освіта у профільних вищих навчальних закладах: проблеми і перспективи”. (Київ, березень 2005).
8. Науково-практична конференція викладачів ІППТ (Львів 2006).
9. Щорічна науково-практична конференція викладачів ІППТ (Львів, 2007).
10. ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників „Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні” (Львів, 17-21 березня 2008)
11. Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі” (Київ, Київський національний авіаційний університет, 2008).
12. Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі”(Київ, Київський національний авіаційний університет, березень 2009).
13. VІІІ Всеукраїнська наукова конференція Каразинські читання „Людина,мова, комунікація” (Харків, Харківський національний університет, лютий 2009).
14. Всеукраїнська науково-практична конференція«Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі». (Київ, 18 березня 2010).
15. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес» (Тернопіль, 4-5 жовтня 2013).
16. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» (Київ, Національний авіаційний університет, 20 березня 2014).
17. V Міжнародна конференція «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» (Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 17 квітня 2015).
18. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» (Київ, Національний авіаційний університет, 19 березня 2015).
19. V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти" (Київ, 23.03.2017).
20. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього» (Одеса, 19.05.2017 – 20.05.2017).
21. VI Міжнародна науково-практична конференція " Актуальні проблеми вищої професійної освіти", Київ, 20.03.2018.
22. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього" 2018, Одеса, 18.05.2018 – 19.05.2018.

Навчальні посібники, підручники


1998
1. Спілкуємося англійською мовою. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл та гімназій. (За ред.Патріка Корнеса і Ніни Гайдук). – Львів: Видавництво БАК, 1998. – 275 с.
2003
2. Ділова англійська мова. Міжнародний менеджмент. Міжнародний маркетинг. Гроші і банківська система. Частина 1. Навчальний посібник з ділової англійської мови. (За ред. Байбакової І.М.). Байбакова І.М., Жилінська І.П., Кравець С.Ф., Савенко О.М., Хім’як Г.М., Сачко М.С. – Львів: Видавничий відділ інституту підприємництва та перспективних технологій при НУ “Львівська політехніка”, 2003. – 60 с.
3. Ділова англійська мова. Світове середовище і бізнес. Етика бізнесу. Ділова кореспонденція. Частина 2. Навчальний посібник з ділової англійської мови (За ред. Байбакової І.М.). Байбакова І.М., Жилінська І.П., Кравець С.Ф., Савенко О.М., Хім’як Г.М., Сачко М.С.). – Львів: Видавничий відділ інституту підприємництва та перспективних технологій при НУ “Львівська політехніка”, 2003. – 96 с.
2005
4. Мукан Н.В., Балацька Л.П., Кравець С.Ф.,Пастирська І.Я. та ін. «Technical Communication». Переклад україномовного підручника у рамках проекту «Бізнес - менеджмент освіти в Україні». Київ, 2005. - 540 с.
2006
5. Спілкуємося англійською мовою (За ред. І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина). Байбакова .М., Балацька Л.П., Барабаш О.В., Бусько М.Б., Кравець С.Ф. та інші. – Львів: Видавництво«Растр – 7», 2006. – 236 с.
2007
6. Англійська мова для менеджерів: Навчальний посібник з анг¬лійської мови професійного спрямування для студентів напряму “Менеджмент” вищих навчальних закладів. Частина 1 / За ред. Н.В. Мукан/ Н.В. Мукан М.В. Гаврилюк, Н.М. Ільчишин,С.Ф. Кравець, Л.В.Лінник-Паммер, І.С. Миськів, О.В. Мукан, Ю.В. Сасенюк. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 320 с. (Гриф МОН України).
2008
7. Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) (За ред. І. Байбакової, О. Гасько, М.Федоришина). Видання третє (відредаговане і доповнене). Підручник. – Львів:Видавництво «Бескид Біт», 2008. – 252 с. (Гриф МОН України).
8. Readings in Computing. Навчальний посібник з англійської мови для студентів комп’ютерних спеціальностей. /За ред. Байбакової І.М./. Байбакова І.М., Гавран М.І., Кравець С.Ф., Орищин І.С., Пасічник Г.П., Хім’як Г.М. – Львів: Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій при НУ „Львівська політехніка”, 2008. – 58 с.
9. Англійська мова для логістів: Навчальний посібник для студентів магістеріуму напряму “Логістика” вищих навчальних закладів. /За ред. Н.В. Мукан/ Мукан Н.В.,Вислободська І.В., Гаврилюк М.В., Закаулова Ю.В., Запотічна М.І., Кравець С.Ф.,Магдач З.Т., Мукан О.В., Сай І.В. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2008. – 280с. (Гриф МОН України).
2009
10. Спілкуємось англійською. Вищий рівень. Sociology, Social Work, Culture, Control Systems, Mechanical Technology,Transport, Architecture, Geodesy. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. (За ред. І. Байбакової, О.Гасько , М. Федоришина). Львів: Видавництво Растр-7, 2009. – 215 с. (Гриф МОН України).
11. Спілкуємось англійською. Вищий рівень. Technical Translation, Mathematics, Radioengineering, Telecommunications, Computing, Automation, Metrology, Chemistry, Civil Engineering, Water Supply. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. (За ред.І. Байбакової, О.Гасько , М. Федоришина). Львів: Видавництво Растр-7, 2009. – 170 с. (Гриф МОН України).
12. Іноземна мова професійного спрямування. Англійська мова для менеджерів. Підручник./ За ред. Н.В. Мукан/. Н.В. Мукан, Л.П. Балацька, М.В. Гаврилюк, О.Л. Гасько, Ю.В. Закаулова, М.І. Запотічна, Н.М. Ільчишин, С.Ф. Кравець та ін. – К.: Знання, 2009. – 595 с. (Гриф МОН України).
2010
13. Англійська мова для логістів. Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. /За ред. Н.В. Мукан/ Н.В. Мукан, І.М.Вислободська, М.В. Гаврилюк, Ю.В. Закаулова, М.І. Запотічна, С.Ф. Кравець, З.Т.Магдач, О.В. Мукан, І.В. Сай. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 304 с. (Гриф МОН України).
2011
14. Спілкуємося англійською мовою(середній рівень) (За ред. І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина). Видання четверте (відредаговане і доповнене) / Підручник. – Львів: Видавництво «БескидБіт», 2011. – 276 с. (Гриф МОН України).
2012
15. Іноземна мова професійного спрямування. Англійська мова для фахівців з міжнародної економіки. Підручник. За ред.. Н.В. Мукан. / Н.В. Мукан; І.М. Вислободська, М.В. Гаврилюк, М.І. Запотічна, С.Ф. Кравець, З.Т. Магдач,І.С. Миськів, О.В. Мукан, І.В. Сай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 316 с. (Гриф МОН України).
16. Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) (За ред. І. Байбакової, О. Гасько, М.Федоришина). Видання п’яте (відредаговане і доповнене) / Підручник. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2012. – 276 с. (Гриф МОН України).
17. Спілкуємося англійською (вищий рівень) (За ред. І. Байбакової,О.Гасько , М. Федоришина). Sociology, SocialWork, Culture,Control Systems,Mechanical Technology,Transport, Architecture, Geodesy. Видання друге, доповнене. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Растр-7, 2012.– 215c. (Гриф МОН України).
18. Спілкуємося англійською (вищий рівень) ( За ред. І. Байбакової, О.Гасько , М. Федоришина). Technical Translation, Mathematics, Radioengineering, Telecommunications,Computing, Automation, Metrology, Chemistry, Civil Engineering, Water Supply. Видання друге, доповнене. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: Видавництво Растр-7, 2012. – 170c. (Гриф МОН України).
2014
19. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для маркетологів). Навч. посібник / Н.В. Мукан, М.В. Гаврилюк, М.І. Запотічна, С.Ф. Кравець, З.Т. Магдач, О.В. Мукан, І.В. Сай; за ред. Н.В. Мукан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 436 с.
20. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для дизайнерів). Навч. посібник / Н.В. Мукан, І.І. Бурбан, С.Л. Голощук, Л.В. Дуда, С.Ф. Кравець, Н.О. Морська; за ред. Н.В. Мукан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 468 с.
2017
21. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для спеціальності «Видавництво та поліграфія»): навчальний посібник / Н. В. Мукан, М. І. Гавран, Н. Є. Жорняк, Ю. В. Закаулова, О. М. Камінська, С. Ф. Кравець, О. М. Фучила. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 460 c.

Словники


2004
1. Англо-український термінологічний словник-довідник із соціальної роботи.( За ред. А. Журавського, І. Байбакової, Н. Гайдук) / А. 6, І. Байбакова, Н. Гайдук, О. Гілета, З. Казимира, С. Кравець. – Львів: Вид-во БАК, 2004. – 212 с.
2006
2. Англійсько-український глосарій виробів Microsoft. Термінографічна серія СловоСвіт № 10. За ред. Богдана Рицара. – Львів: Вид-во ЕКОінформ, 2006. – 201 с.

Навчально-методичні розробки


1989
1. English Culture. Практичні завдання з англійської мови для розвитку навичок ознайомчого читання для студентів I-IV курсів. З.М. Анеш, С.В. Василик, С.Ф.Кравець, Л.Б. Підлісецька. – Львів: вид-во ЛПІ, 1989. – 32 с.
1991
2. Читаємо тексти за фахом. Практичні завдання з англійської мови для студентів II курсу МТФ./ Кравець С.Ф., Кузик Ф.К., Потоцька Г.Я. – Львів: вид-во ЛПІ, 1991. – 35 с.
3. Моя спеціальність. Практичні завдання з англійської мови для розвитку навичок говоріння. Для студентів II курсу механіко-технологічного факультету / С.Ф. Кравець, Ф.К. Кузик, Г.Я. Потоцька – Львів: вид-во ЛПІ, 1991. – 20 с.
1994
4. The United States of America.Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів 1-2 курсів усіх факультетів / Бордюк Л.В., Кравець С.Ф. та ін. – Львів: вид-во ЛПІ, 1994. – 45 с.
1997
5. Моя спеціальність. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення для студентів 2-го курсу комп”ютерного факультету / Кравець С.Ф., Шуневич Б.І. – Львів: вид-во ЛПІ, 1997. – 15 с.
1998
6. Ukraine.Практичний курс англійської мови для студентів. Попереднє видання. /Кравець С. Ф., Байбакова І.М., Василик С.В., Гайдук Н.М. та ін. – Львів: Вид-во БАК, 1998. – 40 с.
7. Family Life. Практичний курс англійської мови для студентів / Гайдук Н.М., Головко Н.П., Кравець С.Ф., Федоришин М.С. – Львів: Вид-во БАК, 1998 – 43 с.
8. Everyday Life. Практичний курс англійської мови для студентів /Байбакова І.М., Ільницька Л.В., Кравець С.Ф., Підлісецька Л.Б. та ін. – Львів: Вид-во БАК, 1998. – 39 с.
9. Students’ Life Today.Практичний курс англійської мови для студентів./ Водарська Н.М., Василик С.В., Кравець С.Ф., Морська Н.О. та ін. – Львів: Вид-во БАК, 1998. – 45 с.
10. English-Speaking Countries.Практичний курс англійської мови для студентів. / Байбакова І.М., Ільницька Л.В., Кравець С.Ф., Олексів Г.Д. та ін. – Львів: Вид-во БАК, 1998. – 42 с.
11. Travelling.Практичний курс англійської мови для студентів. / Водарська Н.М., Головко Н.П., Кравець С.Ф., Олексів Г.Д. – Львів: Вид-во БАК, 1998. – 35 с.
2000
12. Self- Study Programs.Самонавчальні програми та правила читання англійською мовою для студентів I - IVкурсів денної та заочної форми навчання./ Байбакова І.М., Кравець С.Ф., Савенко О.М. та ін. – Львів: Видавництво ІППТ при ДУ “ Львівська політехніка”, 2000. – 30 с.
13. Науково-дослідна робота студентів. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення для студентів II курсу всіх факультетів. /Гайдук Н.М., Байбакова І.М., Балацька Л.В., Кравець С.Ф., Федоришин М.С. – Львів: Вид-во НУ“Львівська політехніка”, 2000. – 38 с.
2002
14. Laboratories.Практичні завдання з розвитку розмовних навичок англійською мовою для студентіввсіх курсів. / Байбакова І.М., Кравець С.Ф., Морська Н.О. та ін. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2002. – 21 с.
2003
15. Laboratories.Практичні завдання з розвитку розмовних навичок англійською мовою для студентіввсіх спеціальностей. 2-е видання, перероблене та доповнене./ Байбакова І.М., Кравець С.Ф., Морська Н.О. та ін. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2003. – 23 с.
16. “Професія інженера”. Практичні завдання з розвитку розмовних навичок для студентів всіх спеціальностей / Байбакова І.М., Водарська Н.М., Кравець С.Ф., Олексів Г.Д. та ін. – Львів: Вид-во НУ“Львівська політехніка”, 2003. – 50 с.
2004
17. Науково-дослідна робота студента. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення з англійської мови для студентів ІІ курсу всіх напрямів та спеціальностей /Укл.: Мукан Н.В., Кравець С.Ф.,Байбакова І.М., Балацька Л.П., Василик С.В., Вдовін В.В., Вислободська І.М.,Гасько О.Л., Запотічна М.І., Ільницька Л.В., Ільчишин Н.М., Казимира З.І.,Магдач З.Т., Мазур О.П., Миськів І.С., Морська Н.О., Олексів Г.Д., ПастирськаІ.Я., Савченко О.М., Сасенюк Ю.В., Хімяк Г.М., Ярема О.В., Яремко Г.В. Національний університет „Львівська політехніка” – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 40 с.
2006
18. Ukrainian names in world science. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів усіх спеціальностей / Балацька Л.П., Ільницька Л.В., Кравець С.Ф. та ін. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 42 с.
19. Professional Ethics. Професійна етика. Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення англійською мовою для студентів усіх спеціальностей / Водарська Н.М., Байбакова І.М., Гасько О.Л., Кравець С.Ф., Олексів Г.Д. та ін. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 44 с.
20. My Speciality. Моя спеціальність. Практичні завдання для студентів комп’ютерних спеціальностей / Байбакова І.М., Кравець С.Ф., Орищин І.С., Сачко М.І. та ін.– Львів: Друкарня ТзОВ “Простір-М”, 2006. – 20 с.
2007
21. Тести: методичні вказівки для контролю знань з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів 1 курсу напряму „Менеджмент” / Укл.: Н.В. Мукан, М.В. Гаврилюк, Н.М. Ільчишин, С.Ф. Кравець, О.В. Мукан – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 80 с.

Методичні вказівки для студентів


1990
1. Методичні вказівки з розвитку навичок диференційованого читання іноземної науково-технічної літератури для студентів I – IV курсів. /Б.М. Князевський, Л.В. Бордюк, С.Ф. Кравець, Г.Д.Олексів та ін./ – Львів: вид-во ЛПІ, 1990. – 48 с.
2. Методичні вказівки до складання анотацій до дипломних проектів та курсових робіт іноземними мовами для студентів МТФ. / Кравець С.Ф., Кузик Ф.К., Потоцька Г.Я. – Львів: вид-во ЛПІ, 1990. – 35 с.
2003
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з англійської мови на основі навчальних комп’ютерних програм студентами 1 – 4 курсів. /І.М. Байбакова, С.Ф. Кравець/ – Львів: Видавничий відділ ІППТ при НУ“Львівська політехніка”, 2003. – 20 с.
2005
4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з використанням аудіо матеріалів на заняттях з англ. мови на основі підручника Ian MacKenzie English for Business Studies./ Байбакова І.М., Кравець С.Ф., Хімяк Г.М. та ін. Львів: Друкарня ТзОВ “Простір-М”, 2005. – 46 с.
2006
5. Методичні вказівки до опрацювання лексичного мінімуму з англійської мови для студентів І-ІІ курсу ФКТ (спеціальності КІ,КН). / Байбакова І.М., Гавран М.І., Кравець С.Ф., Орищин І.С. – Львів: Видавничий відділ ІППТ при НУЛП, 2006. – 50 с.


Монографії

2018
1. Yaremko H., Kravets S. Professional development of higher school teachers / H. Yaremko, S. Kravets // Approaches, methods and findings in the context of foreign language teaching: modern universities' dimention. Vol. 3 : колективна монографія. – Lviv: ZUKC, 2018. – c.10–48.


Наукові статті у фахових виданнях


1995
1. Кравець С.Ф., Потоцька Г.Я. Використання елементів інтенсивної методики навчання чужоземних мов при складанні практичних завдань по темі “ Моя спеціальність” для студентів МТФ // Вісник ДУЛП “ Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – Львів: Видавництво ДУЛП, 1995 – № 295. – С. 50-53.- № 295. - 1995.
1996
2. Кравець С.Ф., Шуневич Б.І. Про деякі характеристики двокомпонентних термінів. ( На матеріалах журнальних статей з робототехніки та вакуумної техніки) // Вісник ДУЛП «Проблеми лінгвістики науково-технічного тексту та питання лінгвометодики». – Львів: Вид-во ДУЛП, 1996 – № 308. – С. 75-79.
1998
3. Кравець С.Ф., Бордюк Л.В. Прагматичне спрямування курсу Business English у системі вищої економічної освіти // Вісник ДУЛП. – Львів: Вид-во ДУЛП, 1998. – № - 4 с.
4. Кравець С.Ф., Шуневич Б.І. Про деякі характеристики трикомпонентних термінів ( на матеріалі англійської технічної літератури з робототехніки та вакуумної техніки) // Вісник ДУЛП. – Львів: Вид-во ДУЛП, 1998. – № - 4 с.
2000
5. Кравець С.Ф., Бордюк Л.В. З досвіду організації розмовної практики зі студентами-менеджерами на заняттях з курсу Business English // Вісник НУ “Львівська політехніка” Проблеми лінгвістики науково-технічного тексту та питання лінгвометодики. – Львів: Вид-во НУЛП, 2000. – № 381. – С. 12-16.
2001
6. Кравець С.Ф. З практики навчання студентів немовних ВНЗ написання есе англійською мовою // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів: Вид-во НУЛП, 2001. – № 419. – 4 с.
2016
7. Kravets S. The model of unification and the model of diversification of public school teachers' continuing professional developmend / Nataliya Mukan, Iryna Myskiv, Svitlana Kravets // Comparative Professional Pedagogy. – Kyiv-Khmelnytskyi : KhNU, 2016. – Vol. 6, Issue 1. – P. 7-13. (Cabell’s Directory, Google Scholar)
8. Kravets S. The characteristics of the systems of continuing pedagogical education in Great Britain, Canada and the USA / Nataliya Mukan, Iryna Myskiv, Svitlana Kravets // Comparative Professional Pedagogy. – Kyiv-Khmelnytskyi : KhNU, 2016. – Vol. 6, Issue 2. – P. 20-25. (Cabell’s Directory, Google Scholar)
9. Kravets S. The Analysis of content and operational components of public school teachers’ continuing professional development in Great Britain, Canada, the USA / Nataliya Mukan, Svitlana Kravets, Nataliya Khamulyak // Comparative Professional Pedagogy. – Kyiv-Khmelnytskyi : KhNU, 2016. – Vol. 6, Issue 2. – P. 26-32. (Cabell’s Directory, Google Scholar)


Інші публікації


1992
1. Державний університет “ Львівська політехніка”.Рекламний проспект. / Байбакова І.М., Балацька Л.В., Гайдук Н.М., Гілета О.П., Кравець С.Ф. – Львів: Вид-во ДУЛП, 1992.
1995
2. Glass in Ukraine: the Past and the Present. Переклад матеріалів наукової конференції. Монографія. – Львів: Вид-во “ Край”, 1995 – 75 с.
1998
3. Lviv Polytechnic State University. Рекламно-інформаційний буклет./Байбакова І.М., Гайдук Н.М., Кравець С.Ф. та ін. – Львів: Вид-во Multi-M, 1998. – 40 с.
2002
4. Канадсько-український проект “Реформування соціальних служб” – буклет. / Байбакова І.М., Балацька Л.В., Гайдук Н.М., Гілета О.П., Кравець С.Ф. та ін. – Львів: Вид-во НУЛП, 2002.
2013
5. Кравець С.Ф. Навчання сприйняття англійської мови на слух в курсі «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів напряму «Менеджмент» / С.Ф.Кравець // Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 4-5 жовтня 2013) – Тернопіль, 2013. – С. 30-32 .
2014
6. Кравець С. Ф. Інтегроване навчання студентів економічних спеціальностей різних видів мовленнєвої діяльності у курсі «Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням / С.Ф. Кравець // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції ( Київ, 20 березня 2014) – Київ, 2014. – С. 60-62.
2015
7. Кравець С. Ф. Challenges of ESP Courses / С. Ф. Кравець // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ : Матеріали V Міжнародної конференції. (Харків, 17 квітня 2015 р.) – Харків, 2015. – С. 60-61.
8. Кравець С. Ф. On Compiling Manuals for ESP Courses / С. Ф. Кравець // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 19 березня 2015 р.) – Київ : Національний авіаційний університет, 2015. – С. 121-122.
2016
9. Mukan N., Zapotichna** M., Kravets S. Post-secondary and higher education of indigenous peoples in Canada: historical, social, economic, cultural, family-related, and individual barriers // Ukrainian Journal of Educational Research. – 2016. – Vol.1, № 1. – P. 39–43.
2017
10. Kravets S. Demands to professional development of university teachers of ESP courses // Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 19-20 травня 2017 р.). – 2017. – P. 53–55.
11. Kravets S. Implementing the new ESP syllabus // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23 березня 2017 р.). – 2017. – P. 158–159.
12. Kozlovskyi Y., Kravets S. Personality aspect of professional activities of a higher school teacher // Ukrainian Journal of Educational Research. – 2017. – Vol. 2, № 1. – P. 15–20.
2018
13. Кравець С. Ф. Individualization of teaching in university ESP courses // Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 18-19 травня 2018 р.). – 2018. – C. 10–12.
14. Kravets Svitlana. The necessity of students' needs analysis for university ESP (English for Specific Purposes) course // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20 березня 2018 р.). – 2018. – P. 200–201.