Костюк Ольга Святославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Костюк Ольга Святославівна
Kostiuk O..jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність «Менеджмент організацій».
Галузь наукових інтересів сучасні тенденції в маркетингу і логістиці, інтеграція маркетингових і логістичних рішень в ланцюгу поставок.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Мних Ольга Богданівна, Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, докторант кафедри маркетингу і логістики
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Костюк Ольга Святославівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

 • 1996 – 2000 – навчалась у Державному університеті «Львівська політехніка» на факультеті економіки і менеджменту, отримала диплом бакалавра з менеджменту (кафедра менеджменту організацій);
 • 2000 - 2001 – навчалась у Національному університеті «Львівська політехніка» на факультеті економіки і менеджменту, здобула кваліфікацію магістра менеджера-економіста за спеціальністю «Менеджмент організацій»;
 • 2004 – 2009 – здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук кафедри маркетингу і логістики;
 • 2006 – навчання в ІПДО НУ «Львівська політехніка» , отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за спеціальністю «Логістика»;

Тема дисертації: Стратегічне планування та організування логістичної діяльності підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини [Текст] : дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Костюк Ольга Святославівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2008. — 265 арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 248-265; Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Мних Ольга Богданівна, Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, професор кафедри маркетингу і логістики.

 • 2009 – присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • 2011 – присуджено вчене звання доцента кафедри маркетингу і логістики;
 • 2016 – пройшла стажування в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені І.М. Долішнього Національної академії наук України», довідка №1/217, видана 17.06. 2016 р.;
 • 2016 – 2017 – пройшла підвищення кваліфікації на Семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка».

Професійна діяльність:

 • 2003-2009 — асистент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2009-2010 — старший викладач кафедри маркетингу і логістики;
 • 2010–2013 — доцент кафедри маркетингу і логістики;
 • 2013–2015 — декретна відпустка;
 • 2015-по теперішній час — доцент кафедри маркетингу і логістики Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Нагороди та відзнаки

Костюк грамота.jpg

Викладацька діяльність

Дисципліни, які викладає:

 • «Маркетинг промислового виробництва»;
 • «Промисловий маркетинг»;
 • «Логістика»;
 • «Логістичне обслуговування».

Участь у держбюджетній роботі

 1. Держбюджетної теми Національного університету «Львівська політехніка» ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» (номер державної реєстрації 0110U001094);
 2. Госпдоговірної теми Національного університету «Львівська політехніка» «Сучасні логістичні рішення промислового підприємства» (договір № 691 від 15.05.2008 р., номер державної реєстрації 0108U006642);
 3. Приймала участь у науково-дослідній роботі

«Стратегія ланцюга поставок у розвитку підприємства» ((МЛ.3) № держреєстрації 0107 u007845).

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: сучасні тенденції в маркетингу і логістиці, інтеграція маркетингових і логістичних рішень в ланцюгу поставок.

Вибрані публікації

За результатами досліджень опубліковано 110 праць, з них 90 наукового (1 монографія, 31 фахова стаття, 59 матеріалів конференцій) та 20 навчально-методичного характеру (1 навчальний посібник, 1 конспект лекцій, 18 методичних вказівок).

Навчальні посібники:

Економіка логістики: навч. посібник./ Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко, Н.В. Чорнописька, О.С. Костюк, Н.Б. Савіна, С.М.Нікшич, Л.Я. Якимишин; за наук. ред..Є.В.Крикавського, О.А.Похильченко –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 640 с. – (Серія «Світ маркетингу і логістики». – Вип.7).

Монографія:

Економіка логістичних систем: [монографія] / Васелевський М., Білик І., Дейнега О. та ін.; за наук. ред. Є. Крикавського та С. Кубіва. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 596 с., Костюк О.С. належить 4,1 д. а.)

Публікації в іноземних виданнях:

Kostyuk O. The macro-logistics concept on the natural gas market in Ukraine: implementation attempt / Y.Krykavskyy, O. Kostyuk// Economics, entrepreneurship, management (Vol.3, No.2, 2016) Founder and publisher Lviv Polytechnic National University. P.89-94.

Публікації у фахових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

 1. Костюк О.С. Ідентифікація етапів розвитку ринку логістичних послуг в Україні / Шандрівська О.Є., Костюк О. С., Наконечна Т. В. // Вісник Національного університету „Львівська політехніка” «Логістика», 2015, № 833. – С. 118–123.
 2. Костюк О.С. Вірусний маркетинг як успішний інструмент поширення рекламної інформації / О.С. Костюк, І.А. Свищ // Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції „Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації ” (19 – 21 травня 2016р.). – Львів, В-во НУ "Львівська політехніка", 2016.– С. 100–101.
 3. Костюк О.С. Проблеми сортування і переробки побутових та подібних відходів в Україні і поза її межами / О.С. Костюк, Я. Гаврись // Праці Х Міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»], Львів, 3-5 листопада 2016 р. – С. 125 – 126.
 4. Костюк О.С. Відповідальне поводження з твердими побутовими відходами: парадигми та контраверсії / Є.В. Крикавський, Костюк О. С., Шандрівська О.Є. // Вісник Національного університету „Львівська політехніка” «Логістика», 2017, № 863. – С. 101–109.
 5. Костюк О.С. Невідповідність цілей розвитку інноваційної конкурентної економіки України і векторів розвитку зовнішньої та внутрішньої торгівлі / О.Б. Мних, О.С. Костюк // «Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах”: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.] - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. - 360c. - С. 53-54.
 6. Костюк О.С. Проблеми розвитку соціально-етичного маркетингу / Л. В. Мастеляк, О.С. Костюк // “Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління”: матеріали V всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів [відповід. за вип.: проф. Каплун В. В.] - Київ: Видавництво КНУТД, 2017. – С. 87.
 7. Костюк О.С. Упровадження маркетингових та логістичних концепцій в систему управління комерційним банком / О.С. Костюк, Є.Г. Сапронова // Праці Міжнародної науково-практичної конференції [«Cучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг»], Рівне, 15-16 грудня 2017 р. – С. 171 – 173.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 414

Тел: +38 (0679864478)

E-mail:

Olha.S.Kostiuk@lpnu.ua

Olha.S.Kostiuk@lp.edu.ua

olgakosvjat@gmail.com