Костюк Ольга Святославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Костюк Ольга Святославівна
RTEmagicC kostiuk 02.jpg.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 16 квітня 1979 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2001 р.
Спеціальність «Менеджмент організацій».
Галузь наукових інтересів сучасні тенденції в маркетингу і логістиці, інтеграція маркетингових і логістичних рішень в ланцюгу поставок.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Мних Ольга Богданівна, Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, докторант кафедри маркетингу і логістики
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Костюк Ольга Святославівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилася 16 квітня 1979 року

Освіта:

З 1996 по 2000 навчалась у Державному університеті «Львівська політехніка» на факультеті економіки і менеджменту, отримала диплом бакалавра з менеджменту (кафедра менеджменту організацій).

З 2000 по 2001 навчалась у Національному університеті «Львівська політехніка» на цьому ж факультеті, здобула кваліфікацію магістра менеджера-економіста за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Тема дисертації: Стратегічне планування та організування логістичної діяльності підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Костюк Ольга Святославівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2008. — 265 арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 248-265.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Мних Ольга Богданівна, Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, докторант кафедри маркетингу і логістики

Професійна діяльність:

З 2003 по 2009 працювала асистентом кафедри маркетингу і логістики НУ «Львівська політехніка», а також була здобувачем наукового ступеня кандидата економічних наук кафедри маркетингу і логістики.

У 2006 пройшла навчання в ІПДО НУ «Львівська політехніка» і отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за спеціальністю «Логістика».

2009-2010 — старший викладач кафедри маркетингу і логістики.

У 2009 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2009 по 2010 працювала ст. викл. кафедри маркетингу і логістики НУ «Львівська політехніка».

З 2010 — доцент кафедри маркетингу і логістики.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Маркетингова товарна політика

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: сучасні тенденції в маркетингу і логістиці, інтеграція маркетингових і логістичних рішень в ланцюгу поставок.

Вибрані публікації

За час роботи у Львівській політехніці опублікувала 50 наукових публікацій у фахових виданнях, з них 15 статей. Після захисту дисертації опубліковано монографію у співавторстві, 4 методичні розробки.

  1. Ефективне функціонування складської системи підприємства / О. С. Костюк, Н. Т. Гринів, М. В. Крук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 59-65. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 691). -Бібліогр.: 5 назв.
  2. Лазерна обробка виробів з деревини / В. П. Котляров, Л. М. Олещук, О. С. Костюк, Є. М. Махоркін // Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях : материалы десятой юбилей. междунар. пром. конф., 18-22 февр. 2010 г., п. Славское, Карпаты. — Киев, 2010. — С. 262-268.
  3. Оцінювання ефективності функціонування маркетингу на підприємстві / О. С. Костюк, Н. В. Тижай, Н. В. Фаєк // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 79-84. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). — Бібліогр.: 13 назв.
  4. Стратегическое планирование цепи поставок продукции лесопромышленного комплекса / Е. В. Крикавский, О. С. Костюк // Экономические и управленческие технологии ХХІ века: теория и практика, подготовка специалистов : тез. докл. междунар. метод. и науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 25 янв. 2010 г.) / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Санкт-Петербург. гос. технолог. ун-т растит. полимеров». — СПб., 2010. — Ч. 1. — С. 108-111.
  5. Теоретичні і практичні аспекти вітчизняної логістики / О. Костюк, Ю. Костюк // Економіка і менеджмент : матеріали І Міжнар. конф. молодих вчен. ЕМ-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 98-99. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). -Бібліогр.: 3 назви.
  6. Формування ланцюгів поставок на вітчизняному ринку / О. С. Костюк, М. Васелєвський // Прометей. — 2009. — № 1 (28). — С. 321-322.
  7. Формування людського капіталу у транснаціональних корпораціях / Н. І. Кара, О. С. Костюк, Л. А. Янковська, В. М. Пісний // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 276-282. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 649). — Бібліогр.: 5 назв.
  8. Zarzadzanie logistyczne w przemysle przetwarzania drewna / O. Kostiuk, J. Krikawski // Teoria i praktyka rozwoju lokalnego i regionalnego : pr. zbior. pod red. R. Barcika, G. Biesoka. -Bielsko-Biala : Wyd-wo Akad. Techn.-Humanistycznej, 2009. — S. 329-337. — Bibliogr.: 10 nazw.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: ywkryk@lp.edu.ua  ;