Косар Наталія Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Косар Наталія Степанівна
Kosar 2 01.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 13 липня 1970 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність «Економіка і організація енергетики».
Галузь наукових інтересів Підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств на основі використання концепції маркетингу.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Крикавський Євген Васильович, Державний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу.
Дата присвоєння н.с. 1999 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Косар Наталія Степанівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилася 13 липня 1970 року

1987 р. по 1992 р. навчалася у Львівському політехнічному інституті і отримала диплом за спеціальністю «Економіка і організація енергетики».

Почала працювати на кафедрі економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу з 1992 року на посаді викладача-стажиста.

У 1999 р. успішно закінчила аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг, захистивши кандидатську дисертацію на тему «Адаптація енергопостачальних компаній до ринкових умов функціонування на засадах маркетингу».

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Крикавський Євген Васильович, Державний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу.

З жовтня 1999 р. знову працює на даній кафедрі спочатку на посаді асистента, а з вересня 2000 року на посаді старшого викладача.

З 1 лютого 2002 року була переведена на посаду доцента, отримавши у жовтні 2003 р. атестат доцента.

З 1999 р. працювала на посадах асистента, старшого викладача кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка».

З 2002 р. працює на посаді доцента цієї кафедри.

Захоплюється музикою, туризмом.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • «Маркетинг»,
  • «Маркетингова цінова політика»,
  • «Маркетингова політика розподілення»,
  • «Стратегічний маркетинг».

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств на основі використання концепції маркетингу.

Займається також дослідженням і обгрутуванням напрямів маркетингової діяльності у інших галузях економіки: банківському секторі, молокоперобній галузі.

Основні здобутки

Автор 307 науково-методичних праць, зокрема 8 монографій, 100 наукових статей (серед яких 3 опубліковані у виданнях, які входять у науково-метричну базу Scopus та 3 - у науково-метричну базу Web of Science), 124 тез доповідей та трьох навчальних посібників з грифом МОН і підручника, 3 конспектів лекцій з навчальних дисциплін, 72 методичних розробок. H-index Google Scholar – 8

Вибрані публікації

Посібники та підручники

1. Маркетингова політика розподілу: навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А. Чубала. - Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 259 с. (Серія «Світ маркетингу і логістики»; вип. 1).

2. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Л.І. Третьякова, Н.С. Косар. - Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 255 с. (Серія «Світ маркетингу і логістики»; вип. 3).

3. Маркетингові дослідження: підручник / Н. С. Косар, О. Б. Мних, Є. В. Крикавський, С. В. Леонова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 460 c. (Серія «Світ маркетингу і логістики»; вип. 13).


Монографії

1. Маркетинг енергозабезпечення / Є.В. Крикавський [та ін] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». - Л. : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2001. — 196 с.

2. Маркетингова концепція формування привабливості комерційного банку [С.І. Кубів [та ін.]. - Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. — 232 с.

3. Потенціал еластичності у формуванні конкурентоспроможності промислових підприємств: монографія / Н. Р. Кубрак, Є. В. Крикавський, Н. С. Косар . - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 202 с. (Серія «Світ маркетингу і логістики»; вип. 4).

4. Kosar N., Kuzo N., Bilyk I. Problems of development of foods products packaging: balance of interests of a manufacturer, consumer, and society // The actual problems of the world today // Sciemcee Publishing is part of Sciemcee. – London 2019. – Volume 1. – P. 113-128.


Публікації Web of Science

1. Investigation of the main trend of the primary real estate market in Ukraine and peculiarities of the seller marketing activity» / Н.Є. Селюченко, Н.С. Косар // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга», – 2016. - № 4. – С. 143-158.

2. Маркетингове забезпечення розвитку сільського зеленого туризму в Україні / Н.Є Кузьо, Н.С. Косар // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2017. - № 2. – С. 369-381.

3. Фасування продуктів: маркетинг contra екологія / Є.В. Крикавський, Н.Є. Кузьо, Н.С. Косар // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга». – 2018. - № 1. – С. 103-117.

Публікації Scopus

1. Дослідження розвитку туризму в Україні в умовах кризи / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо // Науково-економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2016. - № 2 (176). – С. 115-125.

2. Дослідження перспектив розвитку торговельних мереж в Україні / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо // Науково-економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2016. - № 7 (181). – С. 97-109.

3. Evaluation of Product Competitiveness: A Case Study Analysis / N. Shpak, N. Seliuchenko, V. Kharchuk, N. Kosar, W. Sroka // Organizacija. – 2019. – Vol. 52, No 2. – P. 107–126.

Index Copernicus та ін.

1. Протиріччя використання концепції холістичного маркетингу в діяльності маркетингових агентств [Електронний ресурс] / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо, Л.В. Мастеляк // Економіка та суспільство. – 2018. - № 14. - С. 386-394 Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/14_2018.pdf.

2.Обгрунтування конкурентних стратегій виробників олії в процесі забезпечення їхнього сталого розвитку / Н.Є. Селюченко, Н.С. Косар // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство // ДВНЗ «Ужгородський національний університет. - 2018. - Випуск 20. Частина 3. – С. 33-36.

3. Study of the current conditions and prospects of dairy production development in Ukraine / N. Kubrak, N. Kuzo, N. Kosar // Economics, Entrepreneurship, Management. 2019. - Volume 6. Number 1. – P. 104-113.

4. The like economic phenomenon / N. Kosar, S. Kindrat // Науковий журнал «Маркетинг і цифрові технології» . – 2019. - № 4. – Т. 3. – Р. 54-66.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 414 Тел: +38 (032) 258-26-25 E-mail: nataliia.s.kosar@lpnu.ua

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: ywkryk@lp.edu.ua  ; kosar@polynet.lviv.ua