Косар Наталія Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Косар Наталія Степанівна
Kosar 2 01.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 13 ипня 1970 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність «Економіка і оптимізація енергетики».
Галузь наукових інтересів Підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств на основі використання концепції маркетингу.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Крикавський Євген Васильович, Державний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу.
Дата присвоєння н.с. 1999 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Косар Наталія Степанівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилася 13 ипня 1970 року

1987 р. по 1992 р. навчалася у Львівському політехнічному інституті і отримала диплом за спеціальністю «Економіка і оптимізація енергетики».

Почала працювати на кафедрі економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу з 1992 року на посаді викладача-стажиста.

У 1999 р. успішно закінчила аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг, захистивши кандидатську дисертацію на тему «Адаптація енергопостачальних компаній до ринкових умов функціонування на засадах маркетингу».

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Крикавський Євген Васильович, Державний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу.

З жовтня 1999 р. знову працює на даній кафедрі спочатку на посаді асистента, а з вересня 2000 року на посаді старшого викладача.

З 1 лютого 2002 року була переведена на посаду доцента, отримавши у жовтні 2003 р. атестат доцента.

З 1999 р. працювала на посадах асистента, старшого викладача кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка».

З 2002 р. працює на посаді доцента цієї кафедри.

Захоплюється музикою, туризмом.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Маркетинг»,
 • «Маркетингова цінова політика»,
 • «Маркетингова політика розподілення»,
 • «Стратегічний маркетинг».

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств на основі використання концепції маркетингу.

Займається також дослідженням і обгрутуванням напрямів маркетингової діяльності у інших галузях економіки: банківському секторі, молокоперобній галузі.

Вибрані публікації

Автор 115 науково-методичних праць, зокрема 3 монографій, 40 наукових статей, 42 тез доповідей та двох навчальних посібників з грифом МОН, 2 конспектів лекцій з навчальних дисциплін, 26 методичних розробок.

 1. Інформаційні системи регіональних енергоринків [Текст] / Н. С. Косар, І. П. Таранський ; Український Будинок економічних та науково-технічних знань. — К. : Знання, 1998. — 63 с
 2. Маркетинг енергозабезпечення [Текст] / Є. В. Крикавський [та ін] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2001. — 196 с. — Бібліогр.: с. 159-171. — ISBN 966-553-047-X
 3. Маркетингова концепція формування привабливості комерційного банку [Текст] / С. І. Кубів [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. — 232 с.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 204-218. — ISBN 966-553-555-2
 4. Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. В. Крикавський [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 232 с.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 223-228. — ISBN 978-966-553-753-3
 5. Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Н. С. Косар, А. Чубала ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., зі змінами. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 259 с. : рис., табл. — (Серія «Світ маркетингу і логістики» ; вип. 1). — Бібліогр.: с. 250-255. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-314-7
 6. Стратегічний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Л. І. Третьякова, Н. С. Косар ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 255 с. : рис., табл. — (Серія «Світ маркетингу і логістики» ; вип. 3). — Бібліогр.: с. 230-232. — 100 экз. — ISBN 978-617-607-335-2
 7. Стратегічний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / В. Є. Крикавський, Л. І. Третьякова, Н. С. Косар ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-е вид. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 255 с. : рис., табл. — (Серія «Світ маркетингу і логістики» ; вип. 3). — Бібліогр.: с. 230-232. — 200 экз. — ISBN 978-617-607-353-6
 8. Потенціал еластичності у формуванні конкурентоспроможності промислових підприємств [Текст] : монографія / Н. Р. Кубрак, Є. В. Крикавський, Н. С. Косар ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 202 с. : рис., табл. — (Серія «Світ маркетингу і логістики» ; вип. 4). — Бібліогр.: с. 193-202. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-390-1

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: ywkryk@lp.edu.ua  ; kosar@polynet.lviv.ua