Користувач:Міюшкович Юлія

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Міюшкович Юлія Георгіївна
JM.jpg
к.т.н, доцент
Дата народження 10 травня 1985 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність Комп’ютерні технології та систем видавничо-поліграфічних виробництв
Галузь наукових інтересів проектування спеціалізованих баз даних, розроблення спеціалізованих систем з БД
Кваліфікаційний рівень Магістр комп’ютерних технологій та систем видавничо-поліграфічних виробництв
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор, Сікора Любомир Степанович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційних технологій видавничої справи, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Міюшкович Юлія Георгіївна — кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій видавничої справи, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 10 травня 1985 року

Персональна інформація

Знання мов: Українська, Російська — відмінний рівень; Англійська — добрий рівень.

Переможець другого конкурсного добору Стипендіальної програми "Завтра.UA" (2008 рік).

Освіта

2011 р.- Кандидат наук (технічні науки), Національний університет «Львівська політехніка»

Дисертація. Спеціальність 05.13.06: «Інформаційні технології» (Тема: «Швидкий пошук різноформатних даних в граничних режимах систем управління»). Дата захисту - 03.11.2010 р.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Сікора Любомир Степанович, Національний університет «Львівська політехніка» .

2007-2010 р.р. - аспірантура з відривом від виробництва,спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології».

2006-2007 р.р. - Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Кафедра автоматизованих систем управління, спеціальність - "Комп’ютерні технології та систем видавничо-поліграфічних виробництв". Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр комп’ютерних технологій та систем видавничо-поліграфічних виробництв. Диплом з відзнакою.

2002-2006 р.р. - Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Кафедра автоматизованих систем управління, напрям підготовки - "Видавничо-поліграфічна справа". Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа». Диплом з відзнакою.

Професійна діяльність:

2014- по даний час - Доцент кафедри інформаційних технологій видавничої справи, Національний університет «Львівська політехніка»

2011-2014 р.р. - Асистент кафедри інформаційних технологій видавничої справи, Національний університет «Львівська політехніка»

2010-2011 р.р. - Асистент кафедри автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка»

Педагогічна діяльність

розробка навчальних курсів

Курси, які викладає:

 • Основи графічного дизайну, частина 1
 • Основи графічного дизайну, частина 2
 • Web-технології
 • Web-дизайн
 • Технологія розробки електронних видань

Наукові інтереси

 • проектування спеціалізованих баз даних для систем підтримки прийняття рішень

Вибрані публікації

Автор 2 навчальних посібників, понад 108 наукових та 36 навчально-методичних публікацій.

Серед них;

 1. Проектування систем засобами AllFusion Modeling Suite : навч. посіб. / Ю. Г. Міюшкович, Р. С. Марцишин, Л. С. Сікора; Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка». - Львів, 2014. - 155 c.
 2. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів (Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій). Книга 1: навчальний посібник / Є. В. Буров, Т. М. Басюк, О. М. Верес, І. М. Дронюк, А. В. Катренко, Я. П. Кісь, П. О. Кравець, О. В. Кузьмін, Н. О. Кустра, В. В. Литвин, Н.Д. Лотошинська, Ю. Г. Міюшкович, Ю. В. Нікольський, К. М. Обельовська, Ю. В. Цимбал, Н. Б. Шаховська, З. Я. Шпак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 188 c.
 3. Sikora L., Lysa N., [[Марцишин Роман Степанович| Martsyshyn R.], Miyushkovych Y., Fedyna B. (2020) Laser Based Technology of Monitoring the Dynamic Displacements of Objects Spatial Structures. In: Shakhovska N., Medykovskyy M. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing IV. CCSIT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1080. Springer, Cham, pp 910-919. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33695-0_59
 4. Сікора Л.С., Лиса Н. К., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р.С. Логіко-когнітивні моделі та інформаційні технології ідентифікації структури ієрархічних систем для підтримки рішень у конфліктних ситуаціях // Український журнал інформаційних технологій. – 2019. – Вип. 1, т. 1. – С. 76–90.
 5. Шидловська Р. С., Міюшкович Ю. Г., Кинаш Ю. Є. Інтерактивна система інформування туристів // Технічні вісті. – 2019. – № 1 (49), 2 (50). – С. 77–78.
 6. Лиса Н. К., Сікора Л. С., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р.С., Дурняк Б. В. Інтеграція ситуаційних і причинно-наслідкових діаграм у категорно-функторній структурі представлення систем // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2018. – Т. 28, № 1. – С. 131–135.
 7. Ткачук Р. Л., Сікора Л. С., Лиса Н. К., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р.С., Сабат В. Категорні моделі представлення структури і динамічного стану ієрархічних систем для виявлення факторів атак і ризиків // Комп’ютерні технології друкарства. – 2018. – № 2 (40). – С. 25–45.
 8. Сікора Л.С. Термінальні та ситуаційні проблемні задачі інформаційного забезпечення опрацювання даних оператором від інформаційно-вимірювальних систем для АСУ-ТП складними об’єктами / Л.С. Сікора, Н.К. Лиса, Б.Л. Якимчук, Р.С. Марцишин, Ю.Г. Міюшкович // Вісник Нац. ун-т «Львів. політехніка»: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2014. – №770 – С.204-216.
 9. Сікора Л.С. Системні та інформаційні технології підтримки прийняття рішень для управління рівнем викидів продуктів згоряння ТЕС / Л.С. Сікора, Н.К. Лиса, Б.Л. Якимчук, Ю.Г. Міюшкович, Р.С. Марцишин // ЗНП, Інститут проблем моделювання в енергетиці. – 2014. – Вип. 70. – С.66-79.
 10. Сікора Л.С. Інформаційні технології створення сценаріїв діалогу для інтелектуалізації процесів управління в ієрархії АСУ-ТП / Л.С. Сікора, Ю.Г. Міюшкович, Н.К. Лиса, Р.С. Марцишин, Н.М. Мазур, Г.В. Щерба, Б.Л. Якимчук // ЗНП, Інститут проблем моделювання в енергетиці. – 2014. – Вип. 71. – С.58-69.
 11. Дурняк Б.В. Інформаційні концепції інтелектуалізації і активації процесів навчання в предметній області автоматизованого управління складними об’єктами / Б.В. Дурняк, Л.С. Сікора, Н.К. Лиса, Ю.Г. Міюшкович, Р.С. Марцишин, Н.М. Мазур, Г.В. Щерба // Моделювання та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 72. – С.73-83.
 12. L. Sikora, N. Lysa, R. Martsyshyn, Y. Miyushkovych, Ya. Dragan, B. Fedyna, "Technology of Monitoring the Dynamic Displacements of Objects Spatial Structures Using a Laser Surface Sensing System" 2019 IEEE 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, 2019, Vol. 2, pp. 9-12.
 13. L. Sikora, N. Lysa, R. Martsyshyn, Y. Miyushkovych, R. Tkachuk and B. Fedyna, "The System of Transformer Oils Laser Control by the Method of Sensing Through a Cuvette," 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Lviv, Ukraine, 2019, pp. 824-827. (doi: 10.1109/UKRCON.2019.8879991)
 14. Сікора Л.С., Лиса Н.К., Марцишин Р.С., Міюшкович Ю. Г., Ткачук Р. Л. Когнітивна модель сприйняття оператором параметричної ситуації в процесі діалогу з АСУ // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: збірник праць V Науково-технічної конференції, присвячена пам’яті професора Б. О. Попова, 4–5 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – C. 49–52.
 15. Сікора Л.С., Лиса Н.К., Марцишин Р.С., Міюшкович Ю. Г., Ткачук Р. Л. Вплив когнітивних характеристик на процес діалогу між оператором та АСУ // Автоматика/Automatics – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференції з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – C. 70–71.
 16. L. Sikora, N. Lysa, R. Martsyshyn, Y. Miyushkovych, R. Tkachuk and B. Durnyak, "Information Technology of Laser Measurement System Creation for Automated Control Dynamics of Glue Drying in Polygraphy," 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, 2018, pp. 89-92. (doi: 10.1109/STC-CSIT.2018.8526683)
 17. L. Sikora, N. Lysa, B. Fedyna, B. Durnyak, R. Martsyshyn and Y. Miyushkovych, "Technologies of Development Laser Based System for Measuring the Concentration of Contaminants for Ecological Monitoring," 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, 2018, pp. 93-96. (doi: 10.1109/STC-CSIT.2018.8526602)
 18. R. Martsyshyn, Y. Miyushkovych, L. Sikora, N. Lysa and R. Tkachuk, "Technology of Remote Recognition the Dart-Arrow on the Target," 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv, 2018, pp. 538-541. (doi: 10.1109/DSMP.2018.8478618)
 19. Павленко О. С., Марцишин Р.С., Міюшкович Ю. Г. Використання мікросервісної архітектури для створення ENTERPRISE систем // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матеріали міжнародної наукової конференції, 21–27 травня 2018 р., м. Залізний Порт. – 2018. – C. 262–264.
 20. Барабаш Д. О., Марцишин Р.С., Міюшкович Ю. Г. MASHUP технологія для мобільного програмного ужитку // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матеріали міжнародної наукової конференції, 21–27 травня 2018 р., м. Залізний Порт. – 2018. – C. 213–216.

Контакти

вул. Ст.Бандери, 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 909а

Tел. +38 (032) 258-27-79

e-mail: itvs.ikni@gmail.com