Користувач:Василь Іванів

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Іванів Василь Володимирович

(Ivaniv Vasyl)

Василь Іванів.jpeg
к.т.н., асистент кафедри
Дата народження 25.03.1991 р.
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2016 р.
Спеціальність Водопостачання та водовідведення
Галузь наукових інтересів Гідравліка та інженерна гідрологія
Кваліфікаційний рівень магістра з будівництва за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення»;
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Чернюк Володимир Васильович, професор Кафедра гідротехніки та водної інженерії, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 20.03.2018 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерних систем, Кафедра гідротехніки та водної інженерії

Іванів Василь Володимирович — кандидат технічних наук, асистент Кафедра гідротехніки та водної інженерії Інституту будівництва та інженерних систем, Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічні дані

2013 р., закінчив Національний університет «Львівська політехніка», отримавши кваліфікацію магістра з будівництва за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення».

2013-2016 р., навчався в аспірантурі Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.23.16. Гідравліки та інженерна гідрологія.

2013-2018 р., працює на посаді інженера кафедри.

2018 р., працює на посаді асистента кафедри.

Тема дисертації

Гідравлічні методи регулювання притоку рідини в напірні трубопроводи-збирачі: дис. канд. техн. наук: 05.23.16 / В. В. Іванів// – Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування. – 2017. – 174 с.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Чернюк Володимир Васильович, професор Кафедра гідротехніки та водної інженерії, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси

 • Керування напірними потоками, включаючи потоки зі змінною витратою.

Патенти та винаходи

 • Патент на винахід 115840 Україна, МПК G05D7/00, F17D1/00. Спосіб регулювання шляхової витрати рідини в трубопроводах з насадками / В. В. Чернюк , В. В. Іванів (Україна); Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – № 201611498; заявл. 14.11.2016; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24. – 4 с.

Сертифікати

 • № 75/2019/20 Підвищення рівня корпоративної культури роботи з інформаційними системами, сучасними інформаційними технологіями і сервісами інформаційного забезпечення.

Вибрані публікації

 1. Cherniuk V. V. Coefficient of Flow Rate of Inlet Cylindrical Nozzles with Lateral Orthogonal Inflow / V. V. Cherniuk, V. V. Ivaniv, I. V. Bihun, and Ja. M. Wojtowicz // Proceedings of CEE 2019. Advances in Resource-saving Technologies and Materials in Civil and Environmental Engineering. – Springer. Nature Switzerland AG 2020. – P. 50-57 (https://doi.org/10.1007/978-3-030-27011-7_7). (Scopus).
 2. Cherniuk Volodymyr Influence of Values of Angle of Jet-joining on Non-uniformity of Water Inflow Along the Path in Pressure Collector-Pipeline / Volodymyr Cherniuk, Vasyl Ivaniv // Сonference materials // 10th International Conference on “Environmental Engineering”. Vilnius, Lithuania, 27-28 April 2017 –7 s. (DOI: https://doi.org/10.3846/enviro.2017.073; eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-476-044-0) (Scopus).
 3. Чернюк В. В. Стенд для дослідження притоку в напірний трубопровід-збирач, прокладений у потоці рідини / В. В. Чернюк, В. В. Іванів // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Наук.-техн. збірник. Випуск 25. – К.: Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – 2015. – С. 286-294.
 4. Іванів В. В. Вплив кута приєднання струменів на нерівномірність притоку до напірного трубопроводу-збирача залежно від критерію Рейнольдса. / В. В. Іванів // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – Вип. № 63. – С. 286-292.
 5. Чернюк В. В. Вплив транзитної витрати води на роздачу та притік крізь насадки в напірному трубопроводі / В. В. Чернюк, В. В. Іванів // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Теорія і практика будівництва. – Львів: НУ “Львівська політехніка”. – 2016. – № 844. – С. 216-227.
 6. Іванів В. В. Коефіцієнт витрати вхідних циліндричних насадок з ортогональним бічним виходом струменя у трубопровід-збирач / В. В. Іванів // Промислова гідравліка і пневматика (Вінницьк. держ. аграрн. ун-т, м. Вінниця). – 2016. – № 4(54). – С. 42-50.
 7. Чернюк В. В., Іванів В. В. Вплив кута приєднання вхідних струменів на нерівномірність роботи напірного трубопроводу-збирача // Промислова гідравліка і пневматика. – 2017. – № 2 (56). – C. 21–25.
 8. Чернюк В. В., Іванів В. В. Вплив значення кутів приєднання вхідних струменів на нерівномірність шляхового притоку води до напірного трубопроводу-збирача // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2017. – № 877. – C. 219–226.
 9. Vasyl Ivaniv. Influence of Jet-To-Main Stream Turning Angle in Fluid Flow from Cylindrical Nozzle of Collector-Pipeline on Flow Coefficient / Ivaniv Vasyl, Cherniuk Volodymyr // Czasopismo Inżynierii lądowej, środowiska i architektury. Journal of civil engineering, environment and architecture (p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903). JCEEA, tom XXXIII, z. 63 (4/2016), październik-grudzień 2016. – S. 229-238.
 10. Cherniuk Volodymyr V. Wpływ wartości kątów przyłączenia strumieni na nierównomierność przepływu wody do rurociągu-zbieracza / Volodymyr V. Cherniuk., Vasyl V. Ivaniv. – Gaz, Woda i Technika Sanitarna (Polska). – 2018. – № 3. – s. 116-121.
 11. Cherniuk V.V. Influence of transit water flow rate on its dispensation and on inflow through nozzles in pressure pipeline under action of external pressure / V.V. Cherniuk, O.A. Riabenko, V.V. Ivaniv / SSP - JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING Vol. 12, Issue 2, 2017 – s. 139-146.
 12. Flys І.Ya. Cylindric nozzles with lateral inlets installed in distributive pipeline. Investigational bench for investigation of operation of nozzles (Циліндричні насадки з бічним входом, встановлені у розподільному трубопроводі, і стенд для дослідження їхньої роботи)" / I. Ya. Flys, V. V. Іvaniv, І. V. Bihun // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Теорія і практика будівництва. – Львів: НУ “Львівська політехніка”. – 2019. – № 912. – С. 187-192.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 103

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-14

E-mail: Vasyl.V.Ivaniv@lpnu.ua