Користувач:Василь Іванів

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Іванів Василь Володимирович
Василь Іванів.jpeg
к.т.н., асистент кафедри з 2017
Дата народження 25.03.1991 р.
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2016 р.
Спеціальність Водопостачання та водовідведення
Галузь наукових інтересів Гідравліка та інженерна гідрологія
Кваліфікаційний рівень магістра з будівництва за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення»;
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Чернюк Володимир Васильович, професор кафедри гідравліки і сантехніки, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 20.03.2018 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра гідравліки і сантехніки

Іванів Василь Володимирович — кандидат технічних наук, асистент кафедри гідравліки і сантехніки Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічні дані

У 2013 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка», отримавши кваліфікацію магістра з будівництва за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення».

З 2013-2016 року навчався в аспірантурі Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.23.16. Гідравліки та інженерна гідрологія.

Працює на кафедрі з 2016 року.

Тема дисертації

Гідравлічні методи регулювання притоку рідини в напірні трубопроводи-збирачі: дис. канд. техн. наук: 05.23.16 / В. В. Іванів// – Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування. – 2017. – 174 с.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професорЧернюк Володимир Васильович, професоркафедри гідравліки і сантехніки, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси

 • Керування напірними потоками, включаючи потоки зі змінною витратою.

Вибрані публікації

 1. Чернюк В. В. Стенд для дослідження притоку в напірний трубопровід-збирач, прокладений у потоці рідини / В. В. Чернюк, В. В. Іванів // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Наук.-техн. збірник. Випуск 25. – К.: Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – 2015. – С. 286-294.
 2. Іванів В. В. Вплив кута приєднання струменів на нерівномірність притоку до напірного трубопроводу-збирача залежно від критерію Рейнольдса. / В. В. Іванів // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – Вип. № 63. – С. 286-292.
 3. Чернюк В. В. Вплив транзитної витрати води на роздачу та притік крізь насадки в напірному трубопроводі / В. В. Чернюк, В. В. Іванів // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Теорія і практика будівництва. – Львів: НУ “Львівська політехніка”. – 2016. – № 844. – С. 216-227.
 4. Іванів В. В. Коефіцієнт витрати вхідних циліндричних насадок з ортогональним бічним виходом струменя у трубопровід-збирач / В. В. Іванів // Промислова гідравліка і пневматика (Вінницьк. держ. аграрн. ун-т, м. Вінниця). – 2016. – № 4(54). – С. 42-50.
 5. Чернюк В. В., Іванів В. В. Вплив кута приєднання вхідних струменів на нерівномірність роботи напірного трубопроводу-збирача // Промислова гідравліка і пневматика. – 2017. – № 2 (56). – C. 21–25.
 6. Чернюк В. В., Іванів В. В. Вплив значення кутів приєднання вхідних струменів на нерівномірність шляхового притоку води до напірного трубопроводу-збирача // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2017. – № 877. – C. 219–226.
 7. Vasyl Ivaniv. Influence of Jet-To-Main Stream Turning Angle in Fluid Flow from Cylindrical Nozzle of Collector-Pipeline on Flow Coefficient / Ivaniv Vasyl, Cherniuk Volodymyr // Czasopismo Inżynierii lądowej, środowiska i architektury. Journal of civil engineering, environment and architecture (p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903). JCEEA, tom XXXIII, z. 63 (4/2016), październik-grudzień 2016. – S. 229-238.
 8. Cherniuk Volodymyr V. Wpływ wartości kątów przyłączenia strumieni na nierównomierność przepływu wody do rurociągu-zbieracza / Volodymyr V. Cherniuk., Vasyl V. Ivaniv. – Gaz, Woda i Technika Sanitarna (Polska). – 2018. – № 3. – s. 116-121.
 9. Cherniuk V.V. Influence of transit water flow rate on its dispensation and on inflow through nozzles in pressure pipeline under action of external pressure / V.V. Cherniuk, O.A. Riabenko, V.V. Ivaniv / SSP - JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING Vol. 12, Issue 2, 2017 – s. 139-146.

Патенти та винаходи

 1. Патент на винахід 115840 Україна, МПК G05D7/00, F17D1/00. Спосіб регулювання шляхової витрати рідини в трубопроводах з насадками / В. В. Чернюк , В. В. Іванів (Україна); Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – № 201611498; заявл. 14.11.2016; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24. – 4 с.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 103

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-14

E-mail: Vasyl.V.Ivaniv@lpnu.ua