Корж Галина Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Корж Галина Іванівна
Korzh.jpg
старший викладач ‎
Громадянство Україна
Науковий ступінь доктор філософії
Поточне місце роботи Кафедра цивільної безпеки, Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»

Корж Галина Іванівна — старший викладач Кафедри цивільної безпеки, Національного університету «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола.

Освіта

1992 рік – закінчила Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю «Фізіологія», здобула кваліфікацію Біолог. Фізіолог. Викладач біології і хімії.

2010 рік – закінчила НУ «Львівська політехніка», магістр зі спеціальності «Управління навчальним закладом».

15.09.2020 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями). Тема дисертаційної роботи – «Розвиток ціннісного ставлення до власного здоров’я у майбутніх фахівців з цивільної безпеки».

22.12.2020р. - присвоєно науковий ступінь доктора філософії.

Професійна діяльність

2009-2017рр. – асистент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка»

2017р. - і до сьогодні старший викладач кафедри «Цивільна безпека»

Викладає навчальні дисципліни :

 • «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності»;
 • «Професійна та цивільна безпека»;
 • «Навчання в сфері безпеки праці».


Наукова діяльність

Наукові інтереси: здоров’язбереження студентської молоді

Вибрані публікації

Опубліковано 23 наукові праці (в тому числі 6 статей у фахових виданнях, 5 статтей науково-технічних журналах, з які входять до міжнародних наукометричних баз), 8 навчально-методичних праць. Серед них:

 • Корж Г.І. Чи потребують майбутні «білі комірці» поглибленого навчання з охорони праці у ВНЗ (РІНЦ "SCIENCE INDEX")./ Ю.В. Кіт, В.І.Комаров, Г.І. Корж// Матеріали ХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція в світову наукову думку» (Київ, 14 - 16 травня 2015 р.).-Київ, 2015.-с.47-52.
 • Корж Г.І. Готовність студентів до збереження власного здоров’я: ключові поняття та стан дослідженості проблеми / Корж Г.І.// Педагогічний альманах КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» : збірник наукових праць. – Херсон, 2018. Вип.38. – С.101-109.
 • КоржГ.І. Проблема формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців із цивільної безпеки / Корж Г.І.// Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». – Рівне, 2018. Вип. 96. – С.115-120.
 • Корж Г.І. Концептуальні засади ціннісного ставлення до власного здоров’я майбутніх фахівців цивільної безпеки / Корж Г.І.// «Молодь і ринок»: щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2019. №5. – С.143-149.
 • Корж Г.І. Педагогічні умови розвитку ціннісного ставлення до здоров’я в майбутніх фахівців цивільної безпеки / Корж Г.І./ Педагогічні науки: реалії та перспективи: Науковий часопис НПУ ім.. М.П.Драгоманова. – Київ, 2019.Серія 5. – С.140-147.
 • Artemenko O., Pasichnyk V., Fedorka P., Kis Y., Korz H. Using big data in e-tourism mobile recommender systems: a project approach // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2565: Proceedings of the first International workshop IT project management (ITPM 2020), Slavsko, Lviv Region, Ukraine, February 18-20, 2020. Vol.1. – Р. 194–204.
 • Korzh H. Surface Plasmon-Polariton in X – Shaped Waveguides, D. Nevinskyi, V. Pavlysh, L. Zakalyk, S. Lebid, H.Korzh Proceedings of the international conference “Nanomaterials: aplications and properties, Vol. 3 No 2. Sumy State University, Ukraine 2014.
 • Korzh H. Four Channel Splitter on Surface Plasmons-Polaritons, D. Nevinskyi, V. Pavlysh, L. Zakalyk, S. Lebid, H.Korzh 5-th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties’ 2015, Sumy State University, Ukraine 2015.
 • Korzh H. Two-photon Polymerization: Formation of Nanoscale Elements, V.Pavlysh, D. Nevinskyi, L.Zakalyk, , S.Lebid, H.Korzh Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science (TCSET’2016), 2016 13th International Conference. Lviv-Slavske, Ukraine: 2016.
 • Nevinskyі D.V. Four-channel multiplexer on surface plasmon polaritons development and research / Nevinskyі D.V., Zakalyk L.I., Lebid S.Y., Korzh H.I., Pavlysh V.A. // Сhallenge of modern technology. Volume 1, Year 2016, Issue 1.
 • Korzh H., Fedushko S., Klymchuk I., Shevchuk*** I. The impact of mHealth apps on student success in professional activity and economic effect assessment // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2647 : 2647, 4–6 December, 2019, Senegal, Dakar. – P. 55–67.
 • Odrekhivskyy M., Pasichnyk V., Kunanets N., Rzheuskyi A., Tabachyshyn D., Korz G. The use of modern information technology in medical and health institutions of Truskavets resort // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2631 : Proceedings of the 2nd International workshop on modern machine learning technologies and data science (MoMLeT+DS 2020). Vol. I: Main conference. – P. 184–197.

Профілі у соціальних сервісах комунікації:

Контакти

пл.Св. Юра, 1, м. Львів, 79013; 3 -й корпус, кімн. 310,

тел.: +38(032)258-25-26

Електронна пошта: galcorzh@gmail.com