Корендій Віталій Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Корендій Віталій Михайлович
Korendiy Vit.jpg
Дата народження 09.02.1988 p.
Науковий ступінь кандидат технічних наук

Корендій Віталій Михайлович — кандидат технічних наук, асистент кафедри механіки та автоматизації машинобудування Національного університету «Львівська політехніка», голова Ради молодих вчених Інституту інженерної механіки та транспорту.

Коротка автобіографія

Корендій Віталій Михайлович, 30 років, асистент кафедри механіки та автоматизації машинобудування (МАМ) Національного університету «Львівська політехніка».

У 2010 р. закінчив Національний університет «Львівська політехніка» та отримав кваліфікацію магістра з інженерної механіки, а в 2011 р. закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича та отримав кваліфікацію магістра математики, викладача.

У 2013 році захистив дисертацію на тему «Динамічна стабілізація частоти обертання тихохідної вітроустановки зі складанням лопатей» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.09 – Динаміка та міцність машин.

З 2014 р. обраний головою Ради молодих вчених Інституту інженерної механіки і транспорту (на даний час – Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІІМТ) та, відповідно, є членом Вченої ради ІІМТ.

У 2011 р., 2012 р. і 2013 р. здобував перемогу в конкурсі «Кращий молодий науковець року» Інституту інженерної механіки та транспорту.

У 2013 р. та 2016 р. отримував гранти Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених для реалізації наукових проектів у галузі вітроенергетики.

У 2013 р. став лауреатом премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих вчених.

З 2015 р. виконує обов’язки відповідального секретаря фахового англомовного наукового журналу «Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science» («Український журнал із машинобудування і матеріалознавства»).

З 2014 р. виконує обов’язки секретаря Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) по кафедрі МАМ.

З 2016 р. призначений системним адміністратором Інституту інженерної механіки та транспорту.

З 2016 р. є членом спеціалізованої вченої ради К 08.080.08 з правом прийняття до розгляду та захисту кандидатських дисертацій при ДВНЗ "Національний гірничий університет" (м. Дніпро).

З 2015 р. викладає 8 лекційних курсів, з яких 5 – англійською мовою для студентів-іноземців спеціальностей «Прикладна механіка» та «Будівництво і цивільна інженерія».

Загальний науковий доробок висвітлений у понад 100 публікаціях (серед яких: 3 статті у зарубіжних наукових журналах; близько 60 статей у фахових виданнях України; близько 40 публікацій у матеріалах Всеукраїнських та Міжнародних конференцій). Приймав участь у виконанні 2 держбюджетних робіт кафедри МАМ та був керівником 2 грантів.

У 2015 р. проходив стажування в КП «Галкран» (м. Львів); у 2013 р. – підвищення кваліфікації за темою «Тривимірне параметричне моделювання деталей і складальних одиниць в системі тривимірного моделювання КОМПАС-3D V14» (Центр САПР авторизованого представника ГК АСКОН, м. Львів); у 2015-2016 рр. – підвищення кваліфікації в рамках семінару педагогічних знань (Національний університет «Львівська політехніка»); у 2016-2017 рр. – підвищення кваліфікації за програмою «Технології розроблення та проведення відеолекцій для дистанційного навчання» (НУ «Львівська політехніка»); у 2016 р. – пройшов курс підвищення кваліфікації «British Council’s Researcher Connect Course» (Міжнародна організація Сполученого Королівства «British Council»/«Британська рада»); у 2014-2016 рр. – навчався на курсах англійської мови (Лінгвістично-освітній центр НУ «Львівська політехніка») та здобув рівень знань Upper-Intermediate (В2/С1), що підтверджено відповідними сертифікатами.

Загальна інформація

У 2010 році закінчив Інститут інженерної механіки та транспорту Національного університету "Львівська політехніка" та отримав кваліфікацію магістра з інженерної механіки.

У 2011 році закінчив факультет прикладної математики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та отримав кваліфікацію магістра математики.

З 2010 до 2013 року навчався в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі "Механіка та автоматизація машинобудування" Національного університету "Львівська політехніка" за спеціальністю 05.02.09 - «Динаміка та міцність машин».

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Динамічна стабілізація частоти обертання тихохідної вітроустановки зі складанням лопатей".

У 2014 році присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.09 - «Динаміка та міцність машин».

Працює над проблемами удосконалення механічних систем регулювання потужності, стабілізації частоти обертання та протиштормового захисту горизонтально-осьових вітроустановок. Серед нових наукових захоплень можна виділити дослідження та розроблення мобільних роботомеханічних систем з цикловими крокуючими рушіями.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Теоретична механіка
 • Інфраструктура логістичних процесів
 • Програмування і комп'ютерні технології у виробництві
 • Системи 3-D моделювання
 • Комп'ютерне моделювання та автоматизація інженерних розрахунків
 • Математичні основи механіки підйомно-транспортних і робототехнічних систем

Громадська та організаційна робота

Наукові інтереси та здобутки

 • Механічні системи регулювання потужності, стабілізації частоти обертання та протиштормового захисту горизонтально-осьових вітроустановок;
 • Мобільні роботомеханічні системи з цикловими (важільними) крокуючими рушіями.

У 2011 р., 2012 р. і 2013 р. здобував перемогу в конкурсі «Кращий молодий науковець року» Інституту інженерної механіки та транспорту.

У 2013 р. отримав грант Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених для реалізації проекту «Комбіновані вітро-компресорні установки з механізмами автоматичного регулювання потужності».

У 2013 р. став лауреатом премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих вчених.

Публікації

Загальний науковий доробок висвітлений у понад 80 публікаціях (серед яких: 3 статті у зарубіжних наукових журналах; близько 50 статей у фахових виданнях України; близько 30 публікацій у матеріалах Всеукраїнських та Міжнародних конференцій). Приймав участь у виконанні 2 держбюджетних робіт кафедри механіки та автоматизації машинобудування.

Вибрані публікації за останні кілька років:

 1. Корендій В.М. Математична модель та методика розрахунку інерційних і жорсткісних параметрів механізму складання лопатей горизонтально-осьової вітроустановки / В.М. Корендій // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні: Український міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2013. – № 47. – С. 56-65.
 2. Korendiy V.M. Analysis of power regulation mechanisms of horizontal-axis wind turbines and prospects of their improvement / V.M. Korendiy, I.V. Kuzio, V.V. Vergeles // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 788: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 92-100.
 3. Korendiy V.M. Kinematic analysis of centrifugal and aerodynamic mechanisms of blades turning and folding of horizontal-axis wind turbines / V.M. Korendiy // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 786: Оптимізація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 40-48.
 4. Korendiy V.M. Kinematic analysis of combined mechanical systems of simultaneous blades turning and folding of horizontal-axis wind turbines / V.M. Korendiy, V.I. Lozynskyy // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні: Український міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2014. – № 48. – С. 38-46.
 5. Korendiy V. The analysis of regulation characteristics and substantiation of inertial and stiffness parameters of the mechanism of rotation frequency stabilization of the wind turbine with folding blades (Корендий В. Анализ регулировочных характеристик и обоснование инерционно-жёсткостных параметров механизма стабилизации частоты вращения ветроустановки со складывающимися лопастями) // European Applied Sciences: international peer-reviewed scientific journal (Европейские прикладные науки: Международный рецензируемый научный журнал). – Stuttgart (Germany): ORT Publishing, 2013. – Vol. 6. – P. 27-32.
 6. Корендій В.М. Аналіз можливостей оснащення крокуючого модуля на базі двох циклових рушіїв механізмами орієнтації та стабілізації вертикального положення / В.М. Корендій, О.С. Бушко, О.Ю. Качур, Р.Ю. Скрипник // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2015. – Вип. 25.8. – С. 277-285.
 7. Корендій В.М. Структурний і кінематичний аналіз інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок / В.М. Корендій, І.В. Кузьо, В.В. Вергелес // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2015. – № 822: Оптимізація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 29-39.
 8. Корендій В.М. Структурний і кінематичний аналіз інерційних механізмів повороту лопатей горизонтально-осьових вітроустановок / В.М. Корендій, І.В. Кузьо, В.В. Вергелес // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2015. – № 820: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 42-52.
 9. Корендій В.М. Розроблення крокуючого модуля на базі двох циклових рушіїв / В.М. Корендій, О.С. Бушко, О.Ю. Качур, Р.Ю. Скрипник // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні: Український міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2015. – № 49. – С. 26-35.
 10. Korendiy V. Analysis of Structure and Kinematics of Four-Bar Crank-Rocker Walking Mechanism / V. Korendiy // Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science. – 2015. – Volume 1, Number 2. – P. 21-34.

Контакти

79013, м. Львів, вул. Професорська, 1,

14-й навчальний корпус, кімната 32, 60;

Національний університет "Львівська політехніка",

Інститут інженерної механіки та транспорту,

Кафедра механіки та автоматизації машинобудування

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-54

+38 (032) 258-21-08

email: vitaliy.nulp@gmail.com

Фотогалерея

Джерела