Корендій Віталій Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Корендій Віталій Михайлович
Korendiy Vit.jpg
Дата народження 09.02.1988 p.
Місце народження м. Ланівці, Лановецький район, Тернопільська область
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2014
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2019

Корендій Віталій Михайлович — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри механіки та автоматизації машинобудування Національного університету «Львівська політехніка», голова Ради молодих вчених Інституту інженерної механіки та транспорту.

Коротка автобіографія

Корендій Віталій Михайлович, 31 рік, доцент кафедри механіки та автоматизації машинобудування (МАМ) Національного університету «Львівська політехніка».

У 2010 р. закінчив Національний університет «Львівська політехніка» та отримав кваліфікацію магістра з інженерної механіки, а в 2011 р. закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича та отримав кваліфікацію магістра математики, викладача.

У 2013 році захистив дисертацію на тему «Динамічна стабілізація частоти обертання тихохідної вітроустановки зі складанням лопатей» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.09 "Динаміка та міцність машин".

З 2014 р. обраний головою Ради молодих вчених Інституту інженерної механіки і транспорту (на даний час – Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІІМТ) та, відповідно, є членом Вченої ради ІІМТ.

У 2011 р., 2012 р. і 2013 р. здобував перемогу в конкурсі «Кращий молодий науковець року» Інституту інженерної механіки та транспорту.

У 2013 р. та 2016 р. отримував гранти Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених для реалізації наукових проектів у галузі вітроенергетики.

У 2013 р. став лауреатом премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих вчених.

З 2015 р. виконує обов’язки відповідального секретаря фахового англомовного наукового журналу «Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science» («Український журнал із машинобудування і матеріалознавства»).

З 2014 р. виконує обов’язки секретаря Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) по кафедрі МАМ.

З 2016 р. призначений системним адміністратором Інституту інженерної механіки та транспорту.

З 2016 р. є членом спеціалізованої вченої ради К 08.080.08 з правом прийняття до розгляду та захисту кандидатських дисертацій при Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка" (м. Дніпро).

З 2015 р. викладає 9 лекційних курсів, з яких 5 – англійською мовою для студентів-іноземців спеціальностей «Прикладна механіка», "Галузеве машинобудування" та «Будівництво і цивільна інженерія».

Загальний науковий доробок висвітлений у понад 200 публікаціях (серед яких: 4 статті у зарубіжних наукових журналах; близько 80 статей у фахових виданнях України; близько 60 публікацій у матеріалах Всеукраїнських та Міжнародних конференцій; 4 патенти України). Приймав участь у виконанні 2 держбюджетних робіт кафедри МАМ та був керівником 2 грантів.

За період з 2013 р. опублікував близько 20 навчально-методичних праць, серед яких 2 навчальних посібники та 4 електронних навчально-методичних комплекси.

У 2015 р. проходив стажування в КП «Галкран» (м. Львів); у 2013 р. – підвищення кваліфікації за темою «Тривимірне параметричне моделювання деталей і складальних одиниць в системі тривимірного моделювання КОМПАС-3D V14» (Центр САПР авторизованого представника ГК АСКОН, м. Львів); у 2015-2016 рр. – підвищення кваліфікації в рамках семінару педагогічних знань (Національний університет «Львівська політехніка»); у 2016-2017 рр. – підвищення кваліфікації за програмою «Технології розроблення та проведення відеолекцій для дистанційного навчання» (НУ «Львівська політехніка»); у 2016 р. – пройшов курс підвищення кваліфікації «British Council’s Researcher Connect Course» (Міжнародна організація Сполученого Королівства «British Council»/«Британська рада»); у 2014-2016 рр. – навчався на курсах англійської мови (Лінгвістично-освітній центр НУ «Львівська політехніка») та здобув рівень знань Upper-Intermediate (В2/С1), що підтверджено відповідними сертифікатами, зокрема міжнародним сертифікатом Oxford Online Placement Test; у 2018 р. - пройшов навчання за професійною програмою надання домедичної допомоги (НУ «Львівська політехніка»).

У 2018 р. приймав участь в програмі академічної мобільності в рамках проекту ERASMUS+ в Кінгстонському університеті (Лондон, Великобританія).

У 2019 р. пройшов закордонне стажування на тему "Modern teaching methods and innovative technologies in higher education: European experience and global trend" в університеті University of Agribusiness and Rural Development (Пловдив, Болгарія).

У 2019 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри механіки та автоматизації машинобудування.

Загальна інформація

У 2010 році закінчив Інститут інженерної механіки та транспорту Національного університету "Львівська політехніка" та отримав кваліфікацію магістра з інженерної механіки.

У 2011 році закінчив факультет прикладної математики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та отримав кваліфікацію магістра математики.

З 2010 до 2013 року навчався в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі "Механіка та автоматизація машинобудування" Національного університету "Львівська політехніка" за спеціальністю 05.02.09 - «Динаміка та міцність машин».

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Динамічна стабілізація частоти обертання тихохідної вітроустановки зі складанням лопатей".

У 2014 році присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.09 - «Динаміка та міцність машин».

Працює над проблемами удосконалення механічних систем регулювання потужності, стабілізації частоти обертання та протиштормового захисту горизонтально-осьових вітроустановок. Серед нових наукових захоплень можна виділити дослідження та розроблення мобільних роботомеханічних систем з цикловими крокуючими рушіями та мобільних вібраційних роботів.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Теоретична механіка
 • Інфраструктура логістичних процесів
 • Програмування і комп'ютерні технології у виробництві
 • Системи автоматизованого проектування
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Математичні основи механіки підйомно-транспортних і робототехнічних систем
 • Гідропневмоавтоматика
 • Механіка сипких середовищ та рідин
 • Основи автоматизації виробничих процесів
 • Системи математичного та імітаційного моделювання
 • Промислова робототехніка
 • Пристрої електроніки та автоматики

Громадська та організаційна робота

Наукові інтереси та здобутки

 • Механічні системи регулювання потужності, стабілізації частоти обертання та протиштормового захисту горизонтально-осьових вітроустановок;
 • Мобільні роботомеханічні системи з цикловими (важільними) крокуючими рушіями;
 • Мобільні вібраційні роботи.

У 2011 р., 2012 р. і 2013 р. здобував перемогу в конкурсі «Кращий молодий науковець року» Інституту інженерної механіки та транспорту.

У 2013 р. отримав грант Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених для реалізації проекту «Комбіновані вітро-компресорні установки з механізмами автоматичного регулювання потужності».

У 2013 р. став лауреатом премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих вчених.

У 2016 р. отримав грант Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених для реалізації проекту «Тихохідні горизонтально-осьові вітроустановки з лопатями вітрильного типу для автономних споживачів малої потужності».

Профілі у наукометричних базах даних:

Scopus Author ID: 57202819882

Web of Science (ResearcherID): C-6195-2016

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6025-3013

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=KH0EnCsAAAAJ&hl=uk

Публікації

Загальний науковий доробок висвітлений у понад 200 публікаціях (серед яких: 4 статті у зарубіжних наукових журналах; близько 80 статей у фахових виданнях України; близько 60 публікацій у матеріалах Всеукраїнських та Міжнародних конференцій; 4 патенти України). Приймав участь у виконанні 2 держбюджетних робіт кафедри механіки та автоматизації машинобудування та був керівником 2 грантів. Опублікував близько 20 навчально-методичних праць, серед яких 2 навчальних посібники та 4 електронних навчально-методичних комплекси.

Вибрані публікації за останні кілька років:

 1. Korendiy V. Structural and Kinematic Synthesis of the 1-DOF Eight-Bar Walking Mechanism with Revolute Kinematic Pairs // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2017. – Vol. 3, No. 2. – pp. 88-102.
 2. Корендій В.М. Кінематика механізму кріплення полиці елеваторного стелажа / В.М. Корендій, О.Ю. Качур // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні: Український міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2017. – № 51. – С. 45-52.
 3. Корендій В.М. Обґрунтування параметрів стаціонарної установки для обмотування піддонів з вантажами / В.М. Корендій, П.Р. Дмитерко, Ю.Я. Новіцький // Вісник Хмельницького національного університету. – 2018 – № 3 (261). – С. 27–38.
 4. Корендій В.М. Удосконалення вібраційних транспортно-маніпулюючих конвеєрів / В.М. Корендій, В.С. Шенбор // Вібрації в техніці та технологіях. – 2018. – № 3 (90). – С. 35–43.
 5. Корендій В.М. Вібраційні транспортно-маніпулюючі конвеєри для пакувального обладнання / В.М. Корендій, О.В. Гаврильченко, В.С. Шенбор // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2018. – № 891. – С. 35–41.
 6. Korendiy V. Improvement of vibratory conveying and manipulating machines / V. Korendiy, V. Shenbor, O. Havrylchenko, V. Brusentsov // Scientific Journal of TNTU. – 2018. – Vol. 92, No. 4. – P. 68–82.
 7. Korendiy V. Dynamics of two-mass mobile vibratory robot with electromagnetic drive and vibro-impact operation mode. – Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2018. – Vol. 4, No. 2. – P. 80-93.
 8. Gursky V., Kuzio I., Korendiy V. Optimal Synthesis and Implementation of Resonant Vibratory Systems // Universal Journal of Mechanical Engineering. – 2018. – Vol. 6, No. 2. – P. 38-46.
 9. Korendiy V. M. Systems of 3D modelling / V. M. Korendiy, R. V. Zinko, D. G. Muzychka, V. G. Topilnytskyy. – Kamyanske: DSTU, 2019. – 152 p.

Контакти

79013, м. Львів, вул. Професорська, 1,

14-й навчальний корпус, кімната 32;

Національний університет "Львівська політехніка",

Інститут інженерної механіки та транспорту,

Кафедра механіки та автоматизації машинобудування

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-54

+38 (032) 258-21-08

email: vitaliy.nulp@gmail.com

Фотогалерея

Джерела