Кондрат Ірина Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кондрат Ірина Юріївна
Kondratiy.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 1998
Спеціальність Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2003
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 2008
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2004 – дотепер - Доцент кафедри фінансів
 • 2003-2004 - Старший викладач кафедри фінансів
 • 2001-2003 - Асистент кафедри фінансів
 • 2000-2001 - Асистент кафедри економіки, фінансів та обліку

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Страхові послуги. 2. Перестрахування

 1. Бондарчук М.К., Кондрат І.Ю. Особливості розвитку сільськогосподарського страхування в Україні на засадах державно-приватного партнерства / М.К. Бондарчук, І.Ю. Кондрат // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – С. 182-188.
 2. Біла Г.І., Кондрат І.Ю. Необхідність, можливість та перспективи розвитку накопичувального рівня пенсійної системи України // Український соціум: Науковий журнал. – Київ: Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка. – 2009. - №2(29). – С. 91-103.
 3. Кондрат І.Ю. Розвиток перестрахувального ринку України в умовах глобалізації / І.Ю.Кондрат // Концепції та механізми сучасних трансформацій на фінансовому ринку: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України. – 2012. – С. 62-64.
 4. Кондрат І.Ю. Причини дефіциту Пенсійного фонду України та шляхи його подолання / І.Ю.Кондрат, С.М.Грегораш // Проблеми та перспективи економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей IX науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: ЗУКЦ, 2013. – С. 164-167.
 5. Kondrat I. Private pension system in Ukraine: its advantages and disadvantages / I. Kondrat, O. Malets // Economics & Management: Proceedings of the 3rd International Conference of Young Scientists EM-2013. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2013. – Electronic edition on CD-ROM. – P. 50-51.

3. Фінансова інфраструктура

 1. Топій І.І. Теоретичний підхід до трактування поняття «криза» та виокремлення притаманних їй особливостей / І.І. Топій, І.Ю.Кондрат // Економічний простір. – 2013. - №71. – С. 84-91.
 2. Бондарчук М.К. Ефективні методи діагностики фінансового стану страхової компанії та їх апробація / М.К. Бондарчук, І.Ю. Кондрат // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.15. – С. 147-153.
 3. Кондрат І.Ю. Роль страхових компаній у розбудові інноваційної інфраструктури в Україні / І.Ю.Кондрат, С.М.Грегораш // Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету Львівська політехніка. - №769. – 2013. - C. 274-281.
 4. Кондрат І.Ю. Антикризове управління проблемними активами українських банків / І.Ю. Кондрат, С.М. Грегораш // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції молодих вчених, 11–12 квітня 2014 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 157-159.
 5. Кондрат І.Ю. Фінансовий механізм соціального страхування / І.Ю.Кондрат, Н.В.Мороз // Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів: Видавництво «Львівської політехніки». – 2012. – С.203-204.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • "Прогнозування економічного розвитку малих підприємств", 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами, 2003 р.

Підвищення кваліфікації

 • 2013 - АСК «Дністер»
 • 2009 - ВАТ АСК «Скарбниця»
 • 2004 - Управління Державного казначейства у Львівській області ГУДКУ

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 • Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України:
 1. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ільчук П.Г. Бюджетна система: Нав.посіб. – К.: Знання, 2011. – 468с.
 2. Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б., Ільчук П.Г. Страхові послуги: Нав.посіб. – К.: Знання, 2011. – 399с.
 • Навчальні посібники, рекомендовані Науково-методичною радою Національного університету „Львівська політехніка”:
 1. Алексєєв І.В., Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б. Страхові послуги: Навч.посібник.– Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 204с.
 2. Алексєєв І.В., Колісник М.К., Вівчар О.Й., Ільчук П.Г., Кондрат І.Ю. Гроші та кредит: Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 168 с.
 3. Алексєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Бюджетна система: Навч.посібник / Серія „Дистанційне навчання”. – №19. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 164с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Бондарчук М.К. Особливості розвитку сільськогосподарського страхування в Україні на засадах державно-приватного партнерства / М.К. Бондарчук, І.Ю. Кондрат // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – С. 182-188.
 2. Топій І.І. Теоретичний підхід до трактування поняття «криза» та виокремлення притаманних їй особливостей / І.І. Топій, І.Ю.Кондрат // Економічний простір. – 2013. - №71. – С. 84-91.
 3. Бондарчук М.К. Ефективні методи діагностики фінансового стану страхової компанії та їх апробація / М.К. Бондарчук, І.Ю. Кондрат // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.15. – С. 147-153.
 4. Кондрат І.Ю. Роль страхових компаній у розбудові інноваційної інфраструктури в Україні / І.Ю.Кондрат, С.М.Грегораш // Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету Львівська політехніка. - №769. – 2013. - C. 274-281.
 5. Кондрат І.Ю., Єсіна Л.К. Актуальні проблеми вищої освіти в Україні та шляхи їх вирішення // Управління розвитком/ Збірник наукових робіт. – №4 (101), Харків: ХНЕУ, 2011. – С. 43-45.
 6. Кондрат І.Ю., Миндюк Т.П. Тіньова економіка: сутність та сучасний стан в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник наукових праць. - Львів: НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 186-191.
 7. Кондрат І.Ю. Антикризове управління проблемними активами українських банків / І.Ю. Кондрат, С.М. Грегораш // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції молодих вчених, 11–12 квітня 2014 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 157-159.
 8. Кондрат І.Ю. Проблеми розвитку екологічного страхування в Україні/ І.Ю. Кондрат // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей Х науково-практичної конференції, 31 березня - 5 квітня 2014 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – С. 121-123.
 9. Кондрат І.Ю. Роль страхових компаній у розбудові інноваційної інфраструктури в Україні / І.Ю.Кондрат, С.М.Грегораш // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури».- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С.174-175.
 10. Кондрат І.Ю. Причини дефіциту Пенсійного фонду України та шляхи його подолання / І.Ю.Кондрат, С.М.Грегораш // Проблеми та перспективи економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей IX науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: ЗУКЦ, 2013. – С. 164-167.
 11. Kondrat I. Private pension system in Ukraine: its advantages and disadvantages / I. Kondrat, O. Malets // Economics & Management: Proceedings of the 3rd International Conference of Young Scientists EM-2013. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2013. – Electronic edition on CD-ROM. – P. 50-51.
 12. Кондрат І.Ю. Фінансовий механізм соціального страхування / І.Ю.Кондрат, Н.В.Мороз // Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів: Видавництво «Львівської політехніки». – 2012. – С.203-204.
 13. Кондрат І.Ю. Розвиток перестрахувального ринку України в умовах глобалізації / І.Ю.Кондрат // Концепції та механізми сучасних трансформацій на фінансовому ринку: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України. – 2012. – С. 62-64.
 14. Кондрат І.Ю. Фактори впливу на формування страхового портфеля та управління ним / І.Ю. Кондрат, Х.В. Попович // Проблеми та перспективи економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез за матеріалами VІІІ науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників, 26-31 березня 2012 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – С. 171-172.
 15. Кондрат І.Ю., Єсіна Л.К. Тіньова економіка та її вплив на суб’єктів господарювання в Україні // Збірник матеріалів VІІ науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників та студентів, 21-25 березня 2011 р. / ІППТ НУ «Львівська політехніка». – Львів. – С.32-35.
 16. Кондрат І.Ю., Попович Х.В. Інноваційний підхід до формування страхових продуктів // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 50-52.
 17. Кондрат І.Ю., Лащик І.І. Принципи антикризового управління машинобудівним підприємством // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і проблеми оподаткування в умовах фінансової кризи» (Донецьк, 12-13 листопада 2010 року). – Донецьк: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2010. – С.114-117.

Додаткові відомості

 • Координатор впровадження Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) від кафедри фінансів
 • Відповідальна за підвищення кваліфікації викладачів та семінар психолого-педагогічних знань від кафедри фінансів
 • Відповідальна за каталог освітніх послуг від кафедри фінансів
 • Наукові інтереси - теоретичні та прикладні проблеми функціонування фінансового ринку, зокрема страхового ринку. Значна увага приділяється дослідженню перспектив розвитку особистого (медичне та пенсійне), а також інших видів страхування.


Кафедра фінансів