Комова Марія Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Комова Марія Василівна
KomovaM.png
к.філол.н., доцент
Дата народження 15 січня 1957 року
Місце народження Львів
Національність українка
Alma mater Київський державний університет культури
Дата закінчення 1978
Спеціальність бібліотекознавство та бібліографія
Галузь наукових інтересів наукова термінологія, документальна інформація
Кваліфікаційний рівень бібліотекар-бібліограф
Науковий ступінь кандидат філологічних наук
Науковий керівник кандидат філологічних наук, професор Симоненко Людмила Олександрівна, Інститут української мови Національної академії наук України, завідувач відділу лексикології, термінології та ономастики
Дата присвоєння н.с. 1999 рік
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2005 рік
Поточне місце роботи НУЛП, Кафедра СКІД

Ко́мова Марі́я Васи́лівна (*15 січня 1957) — український науковець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічні відомості

Народилася Марія Василівна 15 січня 1957 року у сім'ї інженерно-технічних працівників.

Освіта

У 1978 р. закінчила бібліотечний факультет Київського державного інституту культури, отримавши диплом бібліотекаря-бібліографа за спеціальністю “Бібліотекознавство та бібліографія”.

Професійна діяльність

Серпень 1978 р. – грудень 1980 р. – головний бібліотекар Львівської державної обласної універсальної наукової бібліотеки

Грудень 1980 р. – жовтень 1986 р. – завідувач відділу абонементу бібліотеки профкому Виробничого об’єднання «Кінескоп»

Жовтень 1986 р. – вересень 1999 р. – завідувач науково-методичного відділу Науково-технічної бібліотеки Державного університету «Львівська політехніка»

Вересень 1999 р. – вересень 2002 р. – заступник директора Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»

Вересень 2002 р. – липень 2003 р. – старший викладач кафедри історії України, науки і техніки Національного університету «Львівська політехніка»

Липень 2003 р. – липень 2011 – доцент кафедри історії України, науки і техніки (історії, теорії та практики культури) Національного університету «Львівська політехніка»

З липня 2011 р. – доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Термінологія інформаційної справи
 • Діловодство
 • Соціально-комунікаційні технології
 • Управління діловими інформаційними ресурсами

Наукова робота

Кандидат філологічних наук з 10 березня 1999 року. Дисертацію захистила на спеціалізованій вченій раді Інституту української мови Національної академії наук України. Спеціальність 10.02.01 – українська мова

Тема дисертації : Формування і розвиток української бібліотечно-бібліографічниї термінології [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Сташко Марія Василівна ; Національна академія наук України. Інститут української мови. — Л., 2008. — 188 с.

Науковий керівник : кандидат філологічних наук, професор Симоненко Людмила Олександрівна, Інститут української мови Національної академії наук України, завідувач відділу лексикології, термінології та ономастики

У 2005 році здобула вчене звання доцента кафедри історії України, науки і техніки.

Напрямки наукових досліджень:

 • наукова термінологія
 • документальна інформація

Наукові публікації

Автор понад 115 наукових праць (серед них є публікації у закордонних журналах, що входить до наукометричної бази даних Scopus) та навчально-методичних публікацій.

Монографії:

 1. Комова М.В. Документальна та інтерпретаційна природа контенту в соціальних комунікаціях: монографія / М.В. Комова. – Львів: Тріада-плюс, 2014. – 384 с.
 2. Комова М.В. Принципи співвідношення фактів та інтерпретацій в засобах масової інформації: монографія / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. – Львів, 2012. – 250 с.
 3. Комова М.В. Українська документознавча термінологія: шляхи формування та функційні особливості: монографія / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В.Комова. – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2011. – 315 с.
 4. Komova M. The impact of convergence on the development of typological structure of new media // Around the Book, the Library and Information: The present state – challenges – prospect: [monograph]. – Lublin: Maria Curie-Sklodowska University Press, 2014. – C. 249 – 256.

Навчальні посібники з грифом МОН та навчальні посібники, які рекомедувала Науково-методична рада Національного університету “Львівська політехніка”:

 1. Комова М.В. Документознавча термінологія: навч. посібник / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. – Львів, 2003. – 167 с. Рекомендувала Науково-методична рада Національного університету “Львівська політехніка” як навчальний посібник (протокол № 5 від 21.03.2003 р.)
 2. Комова М.В. Діловодство: навч. посібник / Нац. ун-т “Львів. політехніка»; М.В. Комова. – Львів, Тріада-Плюс, 2006, 2007, 2009, 2011. – 220 с. Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник (лист №14/18.2-1124 від 18.05.2005 р.)
 3. Комова М.В. Документознавство : навч. посібник / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. – Львів, Тріада-Плюс, 2007. – 294 с. Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник (лист №1.4/18-Г-1555 від 27.09.2007 р.)
 4. Комова М.В. Керування документаційними процесами: навч. посібник / М.В. Комова, А.М. Пелещишин, Т.М. Білущак. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 188 с. – (Серія «Інформація. Комунікація. Документація» ; вип. 2). Рекомендувала Науково-методична рада Національного університету “Львівська політехніка” як навчальний посібник (протокол № 12/2013 від 14.06.2013 р.)
 5. Комова М.В. Складання ділових документів: навч. посібник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; М.В. Комова. – Львів, Тріада-Плюс, 2007. – 157 с.

Словники, бібліографічні покажчики:

 1. Сташко М.В. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів / М.В. Сташко; Ред. Г.Л. Вознюк. – Львів: ЛПІ, 1991.– 103 с.
 2. Сташко М.В. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів / М.В. Сташко; наук. ред. Л.М. Полюга. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: СП “БаК”, 1996. – 197 с.
 3. Комова М.В. Українська термінографія (1948-2002): бібліограф. покажч. / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 112 с. – [Термінографічна серія Словосвіт].

Основні наукові публікації:

 1. Комова М.В. Джерела формування документно-комунікаційної спеціальної лексики / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – № 1. – Запоріжжя, 2016. – С. 103 – 107. – (Серія «Соціальні комунікації»).
 2. Комова М.В. Сутність феномену факту та його функціонування в мас медіа / М.В.Комова // Актуальні питання масової комунікації : наук. журнал / Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 17. – C. 22 – 30.
 3. Комова М.В. Громадська думка як результат соціальної взаємодії мас медіа і суспільства / М.В.Комова // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С.7 – 12. – (Серія «Журналістика»).
 4. Комова М.В. Інтерпретаційна природа комунікаційної взаємодії / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – № 1. – Запоріжжя, 2017. – С. 28 – 32. – (Серія «Соціальні комунікації»).
 5. Комова М.В. Дефініційні межі терміна «факт» / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – № 3. – Запоріжжя, 2017. – С. 29 – 36. – (Серія «Соціальні комунікації»).
 6. Komova M. Formation Criteria of Evidence Base of Journalism of News // Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences. – Vol. 3. – № 1. – 2014. – Р. 10 – 12.
 7. Komova M. Contemporary Strategic Contexts in Mass Media Activity // Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences. – Vol. 2. – №. 5. – 2013. – Р. 1 – 4.
 8. Komova M. Peculiarities of Applying of Documentary Principle of Media Practice // Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences. – Vol. 2. – № 6. – 2013. – Р. 18 – 20.
 9. Komova M. Concepts of system transformation of media // Biblioteka, ksiazka, Informacja, Іnternet. 2012 / Instytut Bibliotekoznavstva I Informacji Naukowej UMCS w Lublinie. – Lublin, 2012. – C.73 – 80.
 10. Комова М.В. Симулякры как средства манипуляции общественным сознанием: в свете теории Ж. Бодрийяра // Современные исследования социальных проблем: период. науч. изд. – Красноярск, 2013. – № 11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2013.html.– DOI : 10.12731/2218-7405-2013-11-11.
 11. Комова М.В. Информационная модель исследования социальных трансформаций // Современные исследования социальных проблем: период. науч. изд. – Красноярск, 2013. – № 6 (26). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2013.html. –DOI : 10.12731/2218-7405-2013-6-33.
 12. Komova M. Fact and factual information in the mass media / Folia Bibliologica. – Lublin: Maria Curie-Sklodowska University Press, 2016. – Vol. 58. – Р. 159 – 167. – DOI : http://dx.doi.org/10.17951/fb.2016.1.159

Кваліфікаційні вміння

 • 2007 року нагороджений дипломом Національного університету „Львівська Політехніка”.
 • 15.10.2009 з нагоди 165-річчя створення Національного університету „Львівська Політехніка” нагороджений грамотою Львівської політехніки за значні досягнення в навчальній та науковій роботі.
 • З 2009 року за контрактом виконує обов’язки заступника директора Видавництва Львівської політехніки з питань інформаційних технологій. Здійснює керівництво Центром прикладних інформаційних технологій Видавництва ЛП і координацію роботи інженерного персоналу при здійсненні виготовлення документів про освіту, студентських квитків, цифрового та широкоформатного друку, формування електронних архівів видань і популяризації інформаційних ресурсів Видавництва Львівської політехніки.
 • 07.12.2016 нагороджений грамотою Львівської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих кадрів та з нагоди 200-річчя Національного університету „Львівська Політехніка”.

Контакти

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3; 4-й корпус, кімната 523

тел.: +38 (032) 258-25-95

E-mail: skid@ridne.net; skid@lp.edu.ua

Офіційні сторінки у соціальних середовищах комунікації

Посилання

сайт: Спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" кафедри СКІД