Комаренська Зоряна Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Комаренська Зоряна Михайлівна
Komarens'ka Z..png
к.х.н., доцент
Дата народження 15 травня 1971 р.
Громадянство Україна
Alma mater ДУ «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність Фізична хімія
Галузь наукових інтересів Кінетичні закономірності окиснення олефінів
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Науковий керівник д.х.н. професор, Трач Юрій Богданович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 14.09.2006 р.
Поточне місце роботи Кафедра загальної хімії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Комаренська Зоряна Михайлівна — кандидат хімічних наук, доцент Кафедри загальної хімії, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

Загальна інформація

Народилась 15 травня 1971 р.

Тема дисертації: Епоксидування етилалілетилакрилату і октену-1 гідропероксидом третбутилу у присутності Мо2В[Текст] : дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / Комаренська Зоряна Михайлівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 134 арк. — арк.121-134

Науковий керівник: д.х.н. професор, Трач Юрій Богданович, Національний університет «Львівська політехніка».

Захист відбувся 7.06.2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 з хімічних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Стажування

Львівський нац.університет ім. Ів.Франка 15.03.2017-16.05.2017

Наукові інтереси

Епоксидування ненасичених сполук гідропероксидом трет-бутилу в присутності Мо2В.

Педагогічна діяльність

Лекційні курси

 • «Метрологія, стандартизація та сертифікація».

Опубліковано 40 статей і тез доповідей, а також 9 методичних вказівок.

Вибрані публікації

 1. З.М. Комаренська, М.В. Никипанчук. Вплив концентрації реактантів і продуктів реакції на процес активування каталізатора Мо2В при епоксидуванні октену-1 трет-бутилгідропероксидом. Тези Наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. — Львів, 27-28 травня 2007. — С. 90.
 2. М.В. Никипанчук, З.М. Комаренська, М.О. Черній.
 3. Застосування рівняння Аврамі-Єрофєєва для кінетичного аналізу реакції епоксидування октену-1 третбутилгідропероксидом у присутності боридів молібдену. Тези XI наукова конференція «Львівські хімічні читання — 2007» — Львів, 24-25 травня 2007. — С. Ф 40.
 4. М.В. Никипанчук, З.М. Комаренська, М.О. Черній, О.В. Чайківський. Вплив зміни активності молібденборидного каталізатора на селективність утворення епоксиду в реакції октену-1 з тбутилгідропероксидом. Тези IV Науково-технічна конференція «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» — Львів, 11-14 вересня 2007. — С.289.
 5. З.М. Комаренська, М.В. Никипанчук, М.О. Черній, О.В. Чайківський. Вплив активування молібденборидного каталізатора на селективність реакції октену-1 з трет-бутилгідропероксидом. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Хімія, технологія речовин та їх застосування». — 2008. — № 609. — С. 63-68.
 6. М.В. Никипанчук, З.М. Комаренська, М.О. Черній. Закономірності активування каталізатора Мо2В в реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом. Катализ и нефтехимия. 2008, № 16. — С. 91-94.
 7. З.М. Комаренська, М.В.Никипанчук. Вплив температури на ступінь модифікування Мо2В в реакції епоксидування октену-1 третбутилгідропероксидом. Тези VII відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. — Львів, 13-14 листопада, 2008. — С. 90.
 8. З.М. Комаренська, М.В. Никипанчук. Вплив продуктів реакції і реактантів на початкову швидкість реакції взаємодії трет-бутилгідропероксиду з октеном-1 у присутності Мо2В. — Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Хімія, технологія речовин та їх застосування». — 2009. — № 644. — С. 43-47.
 9. З.М. Комаренська. Закономірності процесу взаємодії третбутигідропероксиду з октеном-1 в присутності Мо2В. Тези XII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Технологія-2009». — Сєвєродонецьк. — 16-17 квітня, 2009. — С. 50-51.
 10. З.М. Комаренська, М.В.Никипанчук. Вплив води на протікання процесу епоксидування етилалілетилакрилату третбутилгідропероксидом в присутності Мо2В. Тези VIII відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. — Львів, 12-13 листопада 2009. — С. 109.
 11. З.М. Комаренська, Г.В. Романюк, З.М. Коваль, М.В. Никипанчук. Вплив продуктів реакції і реактантів на початкову швидкість реакції взаємодії трет-бутилгідропероксиду з етилалілетилакрилатом у присутності Мо2В. Вопросы химии и химической технологии. — 2010. № 4. С. 25-28.
 12. Черній М.О., Никипанчук М.В., Комаренська З.М., Трач Ю.Б. Закономірності каталітичного розкладу гідропероксиду третбутилу у присутності бориду ванадію. — Вісник НУ «Львівська політехніка», «Хімія, технологія речовин та їх застосування». — 2010. — №. 667 — С.50-54.
 13. М.В. Никипанчук, З.М. Комаренська, М.О. Черній. Модифікування поверхні молібденборидного каталізатора в процесі окиснення октену-1 трет-бутилгідропероксидом. Тези I Українська конференція «Реакції окиснення. Наука і технології», 6-8 вересня 2010. м. Рубіжне. — С. 52.
 14. М.О. Черній, З.М. Комаренська, М.В.Никипанчук. Закономірності зміни ступеня активування каталізатора у процесі епоксидування октену-1 гідропероксидом третбутилу в присутності бориду молібдену МоВ. Збірник тез IX наукової конференції ІМФН НУ «Львівська політехніка». Львів — 2010. — С.117
 15. М.О. Черній, З.М. Комаренська, М.В. Никипанчук. Закономірності розкладу трет-бутилгідропероксиду на молібденборидному каталізаторі. Тези XIII наукова конференція «Львівські хімічні читання — 2011», 28 травня-1 червня 2011. Ф 54.
 16. Комаренська З.М., Никипанчук М.В. Закономірності утворення епоксиду в період активування каталізатора Мо2В. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Хімія, технологія речовин та їх застосування». — 2011. — № 700. — С. 14-16.
 17. Комаренська З.М., Никипанчук М.В. Закономірності процесу взаємодії трет-бутилгідропероксиду з етилалілетилакрилатом в присутності Мо2В. X наукова конференція ІМФН НУ «Львівська політехніка». — Львів, 17-18 травня 2012. С. F1.
 18. М. В. Никипанчук, З.М. Комаренська., М. О. Черній. Про особливості каталітичної дії боридів молібдену в реакції епоксидування олефінів третбутилгідропероксидом. Тези «Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин» (APCTOS) Україна, Львів, 6-8 листопада 2012. — с. 29.
 19. З.М. Комаренська., М. В.Никипанчук . Вплив зміни активності Мо2В на селективність утворення епоксиду в реакції взаємодії етилалілетилакрилату з третбутилгідропероксидом. Тези «Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин» (APCTOS) Україна, Львів, 6-8 листопада 2012. — с. 22.
 20. Комаренська З.М., Никипанчук М.В. Взаємодія трет-бутилгідропероксиду з октеном-1 в присутності Мо2В. Тези XI наукова конференція ІМФН НУ «Львівська політехніка». — Львів, 13 червня 2013. — С. 188.
 21. М.В. Никипанчук, З.М. Комаренская, М.О.Черний. Об активации молибденборидных катализаторов в реакции эпоксидирования октена-1 третбутилгидропероксидом. Кинетика и катализ. — 2014. — Т. 55, № 2. 221 — 225 С.
 22. Трач Ю.Б., Никипанчук М.В., Комаренская З.М. Кинетика реакции гидропероксидного эпоксидирования октена-1 в присутствии Мо2В //Кинетика и катализ. 2004. — Т. 45, № 4. — С. 536-539.
 23. Трач Ю.Б., Комаренская З.М., Никипанчук М.В. Влияние продуктов реакции на процесс гидропероксидного эпоксидирования этилаллилэтилакрилата в присутствии борида молибдена // Нефтехимия. 2003. — Т. 43, № 5. — С. 386-390.
 24. Комаренська З.М. Вплив третбутанолу і 1,2-епоксиоктану наепоксидування октену-1 у присутності Мо2В // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Хімія, технологія речовин та їх застосування». 2003. — № 488. — С. 62-65.
 25. Trach Yu., Nykypanchuk M., Komarenska Z. Kinetics of thereaction between ethylallyl ethylacrylate and tert-butyl hydroperoxide in thepresence of molybdenum catalyst // Polish J. Chem. 2002. — Vol. 76, № 9. — P.1323-1332.
 26. Трач Ю.Б., Никипанчук М.В., Комаренська З.М., Пиріг І.Ю. Кінетичні закономірності впливу кількості каталізатора на епоксидування етилалілетилакрилату у присутності Мо2В // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Хімія, технологія речовин та їх застосування». 2002. — № 447. — С. 56-60.
 27. Трач Ю.Б., Комаренська З.М. Закономірності впливу спирту і епоксиду на гідропероксидне епоксидування етилалілетилакрилату у присутностіМо2В // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Хімія, технологія речовин та їх застосування». 2001. — № 426. — С. 105-108.
 28. Комаренська З.М., Трач Ю.Б., Никипанчук М.В., Пиріг І.Ю.Вплив концентрації гідропероксиду на епоксидування етилалілетилакрилату //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Хімія, технологія речовин та їх застосування». 2001. — № 426. — С. 114-117.
 29. Комаренська З.М. Вплив будови олефіну на закономірності перебігу процесу епоксидування // Наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. — Львів, 27-28 травня, 2004. — С. 95.
 30. Комаренська З.М., Никипанчук М.В., Трач Ю.Б. Каталітичнеокиснення етилалілетилакрилату гідропероксидом трет. бутилу // Наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. — Львів, 6-7 червня, 2002. — С. 122.
 31. Комаренська З.М. Кінетичні закономірності гідропероксидного епоксидування в присутності Мо2В. II Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» м. Київ, 17-18 травня, 2001. — С.69.
 32. Комаренська З.М., Трач Ю.Б., Пиріг І.Ю. Закономірності епоксидування етилалілетилакрилату у присутності Мо2В // Восьма наукова конференція «Львівські хімічні читання-2001», — Львів, 24-25 травня, 2001. — С. Ф 28.
 33. Trach Yu., Nykypanchuk M., Komarenska Z.Ethylallylethylacrylate interaction with tert-butyl hydroperoxide in thepresence of molybdenum catalysts // First Russian-Ukrainian-Polish conferenceon molecular interactions — Gdansk, 10-16 June, 2001. — P. 182-183.
 34. Окислення октену-1 молекулярним киснем за наявності гідропероксиду третбутилу /I. Ю.Пиріг, Ю.Б.Трач, М.В.Никипанчук, З.М.Гайдучок,Г.В.Романюк // Вісн. Держ. ун-ту «Львів. політехніка». 1999. — № 361: Хімія,технологія речовин та їх застосув. — С. 72-74. — Бібліогр.: 3 назви.
 35. Рідиннофазне окислення циклооктену в присутності молібденвмісних каталізаторів / З.М.Комаренська, Б.І.Черняк, Г.М.Міщенко, Ю.Б.Трач // Вісн. Держ. ун-ту «Львів. політехніка». 1999. — № 374: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 5-9. — Бібліогр.: 6 назв.
 36. Електронний навчально-методичний комплекс ”Хімія” для базового напрямку ”Хімічна інженерія”. Львів: №00561. – Е41-223-25/2013 від 10.12.2013 р. http://vns.lp.edu.ua/ course/view.php?id= 9245
 37. Методи визначення кольору пива: Методичні вказівки для самостійної роботи та інструкція до лабораторної роботи з курсу “Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю”, для студентів спеціальності 6.051701 "Харчова технологія та інженерія" / Укл. З.М. Комаренська, Г.В.Романюк, З.М.Коваль. - Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2014.- 18 с.
 38. Електронний навчально-методичний комплекс ”Хімія з основами біогеохімії” для базового напрямку ”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористува-ння”.Львів: №01139. – Е41-223-59/2015 від 06.05.2015 р. http://vns.lp.edu.ua/ course/view.php?id= 13006
 39. Електронний навчально-методичний комплекс ”Хімія” для базових напрямків ”Мікро-і наноелектроніка”. ”Електронні прилади”. ”Радіоелектронні апарати”. Львів: №01140. – Е41-223-60/2015 від 06.05.2015 р. http://vns.lp.edu.ua/ course/view.php?id=13007
 40. Повірка засобів вимірювальної техніки та дослідження їх похибки вимірювання: Методичні вказівки для самостійної роботи та інструкція до лабораторної роботи з курсу метрологія, стандартизація та сертифікація матеріалів та виробів для студентів хімічних спеціальностей / Укл. Л.П.Олійник, З.М. Комаренська. - Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2017.- 28 с.

Навчально-методичні роботи

 1. Хімічна кінетика. Хімічна рівновага. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». — Львів. 2010. З.М. Коваль, Г.В. Романюк, З.М. Комаренська.
 2. Високомолекулярні сполуки. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». — Львів. 2011. З.М. Комаренська, З.М. Коваль, Г.В. Романюк
 3. Розчини. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». — Львів. 2011. З.М. Коваль, Г.В. Романюк, З.М. Комаренська.
 4. Твердість води. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». — Львів. 2012. З.М. Комаренська, В.Л. Старчевський, О.В.Чайківський
 5. Основні напрямки перетворення вуглеводнів в атмосфері. Фотохімічний смог. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». — Львів. 2013. З.М. Комаренська, З.М. Коваль, Г.В. Романюк.
 6. Одержання та властивості СО2. Парниковий ефект. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». — Львів. 2013. З.М. Комаренська, З.М. Коваль, Г.В. Романюк, Л.П. Олійник.
 7. Загальні властивості металів Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». — Львів. 2013. М.В. Никипанчук, Л.П. Олійник, І.З. Коваль, З.М. Комаренська.
 8. Корозія металів. — Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». — Львів. 2013. В.Л. Старчевський, З.М. Коваль, Г.В. Романюк, З.М. Комаренська.
 9. Методи визначення кольору пива. — Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». Львів. 2014. З.М. Комаренська, Г.В. Романюк, З.М. Коваль.

Профіль у:


Контакти

пл.Св. Юра 9, 79013, Львів; 9-й корпус, кімната 126

Номер телефону: +38 (032) 258-26-34

Ел. пошта : zkomaren@gmail.com