Колодій Роман Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Колодій Роман Степанович
Фим.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 11.01.1969р.
Місце народження м. Підгайці Тернопільської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1994 р.
Спеціальність радіотехніка
Галузь наукових інтересів методи обробки та компресії мультимедійних даних для телекомунікаційних мереж та систем, та телемедицина.
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Тимченко Олександр Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра телекомунікацій

Колодій Роман Степанович - кандидат технічних наук, доцент кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився в 1969 р. у м. Підгайці Тернопільської області.

У 1989 р. вступив на РТФ Львівського політехнічного інституту, який закінчив у 1994 р. за спеціальністю «Радіотехніка» і продовживсвою трудову діяльність на заводі «Лорта» м. Львова, на посаді інженера-конструктура.

З 1995 року працює у «Львівській політехніці» на кафедрі «Телекомунікації» спочатку на посаді інженера, з 1997 р. зав. лабораторією, а з 1998р. асистентом кафедри.

З 2002 по 2007 на посаді старшого викладача.

В той же час навчався в аспірантурі без відриву від виробництва.

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.13 — «радіотехнічні пристрої тазасоби телекомунікацій» .

Одружений, має двоє дітей.

Тема дисертації

Розробка методів та засобів підвищення ефективності стиску мовних сигналів в телекомунікаційних системах для IP-телефонії [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.12.13 / Колодій Роман Степанович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». Кафедра «Телекомунікації». - Л.,2007. - 185 арк.: рис.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Тимченко Олександр Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси

 • методи обробки та компресії мультимедійних даних для телекомунікаційних мереж та систем, та телемедицина

Кафедральні розробки

 • Перспективи розвитку екстреної телемедицини на базі безпровідних технологій
 • Розробка методики побудови безпровідних оптичних мереж

Видавнича діяльність

Всього за період науково-педагогічної діяльності Колодієм Р.С. опубліковано 44 наукові публікації, з них 26 у фахових виданнях згідно переліку ВАК України і 18 — у матеріалах науково-технічних конференцій. За період роботи на кафедрі у співавторстві з викладачами кафедри опублікував біля 12 методичних вказівок.

Вибрані публікації

 1. Колодій Р. Дослідження якості кодерів мовного сигналу на основі вейвлет-перетворення для VоIP // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАНУкраїни. — Вип.34. — К.: 2006. — С.123-133
 2. Тимченко О.В., Колодій Р.С., Орлевич І.Д. Аналіз якості послуг ІР-телефонії // Зб. наук.пр. ІПМЕ НАН України. — Вип.18. — К.: 2002. — С.183-190.
 3. Тимченко О.В., Колодій Р.С., Смолінський М.В. Комплексна оцінка затримок при конфігуруванні пакетної мережі з підтримкою телефонії // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. — Вип.18. — К.:2002. — С.167-180.
 4. Тимченко О.В., Колодій Р.С., Смолінський М.В. Комплексна оцінка параметра QoS —показника якості зв’язку ІР-телефонії // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. — Вип.19. — К.: 2002. — С.158-164.
 5. Тимченко О.В., Колодій Р.С., Смолінський М.В. Інтегрованість трафіку передачі даних в мережу з комутацією каналів, що гарантує необхідну якість обслуговування для ІР-мереж // Комп’ютерні технології друкарства. Зб. наук. пр. — Вип. 10. —Львів: УАД. — 2003. — 200 с. — С.152-156.
 6. Тимченко О.В., Колодій Р.С. Особливості прогнозу часової структури пакетного мовного потоку в ІР-телефонії // Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. — Вип.19. — К.: 2003.— С.192-198.
 7. Тимченко О.В., Колодій Р.С., Смолінський М.В. Моделі і методи опису мовних сигналів в телекомунікаційному каналі // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук.пр. ІПМЕ НАН України. — Вип.21. — К.: 2003. — С.178-187.
 8. Тимченко О.В., Колодій Р.С., Смолінський М.В. Методика застосування вейвлет-перетворення для обробки мультимедійних даних // Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. — Вип.20. —К.: 2003. — С.168-178.
 9. ТимченкоО., Колодій Р. Технології інтеграцій пакетного мовного зв’язку в обчислювальній мережі видавничо-поліграфічного комплексу // Комп`ютерні технології друкарства. Зб. наук. пр. — Вип. 11. — Львів: УАД. — 2004. — 260 с. —С.139-150.
 10. Тимченко О., Колодій Р. Інтеграція VoIP з корпоративною мережею видавничого комплексу //Комп`ютерні технології друкарства. Зб. наук. пр. — Вип. 12. — Львів: УАД. —2004. — 320 с. — С.197-206.
 11. Тимченко О.В., Колодій Р.С. Використання мультимедійних технологій для створення інформаційного суспільства // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук.пр. ІПМЕ НАН України. — Вип.22. — К.: 2003. — С.92-97.
 12. Тимченко О.В., Колодій Р.С., Смолінський М.В. Якість передачі мовного сигналу вокодерною системою для ІР-телефонії // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук.пр. ІПМЕ НАН України. — Вип.24. — К.: 2003. — С.76-79.
 13. Тимченко О.В., Колодій Р.С., Смолінський М.В. Адаптивне кодування мовних сигналів за методом передбачення-уточнення // Моделювання та інформаційні технології. Зб.наук. пр. ІПМЕ НАН України. — Вип.26. — К.: 2004. — С.38-49.
 14. Тимченко О.В., Колодій Р.С. Імовірнісна оцінка розподілу часових затримок при передачі мовної інформації по ІР-мережі // Моделювання та інформаційні технології. Зб.наук. пр. ІПМЕ НАН України. — Вип.27. — К.: 2004. — С.157-161.
 15. Тимченко О.В., Колодій Р.С., Смолінський М.В. Оцінка якості ІР-телефонії // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С.Попова. Вип. 2004/3. — Одеса: 2004. — С.72-75.
 16. Тимченко О., Колодій Р. Методи якісної оцінки мовного трафіку в комп’ютерних мережах //Комп`ютерні технології друкарства. Зб. наук. пр. — Вип. 13. — Львів: УАД. —2005. — С.198-207.
 17. Тимченко О.В., Колодій Р.С. Моделювання компресії і передачі мовних сигналів в каналі зв’язку на основі вейвлет-перетворення // Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. —Вип.28. — К.: 2005. — С.125-132.
 18. Тимченко О., Колодій Р., Заярнюк М. Дослідження методів кодування мовних сигналів за допомогою вейвлет-перетворення // Моделювання та інформаційні технології. Зб.наук. пр. ІПМЕ НАН України. — Вип.31. — К.: 2005. — С.130-135.
 19. ТимченкоО., Колодій Р. Порівняння методів оцінки якості кодеків мовного сигналу для VоIP // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник НУ «Львівська політехніка»,№ 557. — Львів: 2006. — С.68-77.
 20. О.Тимченко. Р.Колодій, М. Заярнюк. Дослідження впливу голосової активності на ступінь компресії мовного сигналу // Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. — Вип.35. — К.:2006. — С.18-31.
 21. Тимченко О.В., Колодій Р.С., Заярнюк М.В. Дослідження якості кодеків мовних сигналів для ІР-телефонії // Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. — Вип.36. — К.: 2006. —С.161-168.

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 302 ,

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-27 43; +38 (032) 258-24-44; +38 (032) 258-27-43