Козик Василь Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Козик Василь Васильович
Kozyk.png
к.е.н., професор
Дата народження 2 вересня 1952 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність «Економіка і організація будівництва»
Галузь наукових інтересів інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства та регіону; інноваційна інфраструктура; трансфер технологій
Кваліфікаційний рівень інженер-економіст
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1987 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Кафедра економіки підприємства та інвестицій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Почесні звання «Відмінник освіти України»
Власний сайт http://epi.lp.edu.ua/index.php?id=5117

Козик Василь Васильович — кандидат економічних наук, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 2 вересня 1952 року

У 1979 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Економіка і організація будівництва» і почав працювати на кафедрі економіки і організації будівництва.

З 1979 року працював у Львівській політехніці на посадах викладача-стажиста, асистента, старшого викладача, доцента, а з 1996 року працює завідувачем кафедри економіки підприємства та інвестицій.

З червня 1991 року до вересня 2008 року працював проректором з навчальної роботи та соціального розвитку Львівської політехніки.

Кандидат економічних наук з 1987 року, доцент з 1991 року, професор з 2008 року.

Тема дисертації: «Економічне оцінювання виробництва та застосування пластмасових труб» (1987р.)

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • Організація виробництва,
 • Вступ до фаху «Економіка»

Науковий керівник захищених кандидатських дисертацій

 1. Ємельянов О.Ю. – 2002 р. Тема: “Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємств”
 2. Сегедій О.М. – 2005 р. Тема: "Інформаційне забезпечення оцінювання та регулювання інвестиційної привабливості виробничо–господарських структур"
 3. Бажанова А.І. – 2003 р. Тема: "Організування та інвестування інтегрованих виробничо-господарських структур"
 4. Кіндерманн Г. – 2004 р. Тема:”Мотивування працівників промислових підприємств”
 5. Андрушко О.Б. – 2007 р. Тема: “Економічне діагностування кризового стану та загрози банкрутства машинобудівного підприємства”
 6. Пшик-Ковальська О.О. – 2009 р. Тема: “Макроекономічне планування розвитку соціального житла в Україні”
 7. Кравець А.В. – 2009 р. Тема: “Становлення та перспективи розвитку кептивного страхування в Україні”
 8. Колещук О.Я. - 2010 р. Тема: "Економічне оцінювання стану та планування оновлення основних засобів машинобудівних підприємств"
 9. Зарицька О.Л. - 2010 р. Тема: "Економічне оцінювання інноваційної енергозберігаючої продукції підприємств машинобудування"
 10. Гришко В.А. - 2011 р. Тема: "Оцінювання та управління інвестиційно-інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств"
 11. Дашко І.М. - 2011 р. Тема: "Методи та показники оцінювання ризикованості інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств"
 12. Стояновський А.Р. - 2011 р. Тема: "Моніторинг діяльності інноваційних структур"
 13. Товт Т.Й. - 2012 р. Тема: "Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств"
 14. Соловій Х.Я. - 2013 р. Тема: "Формування та використання збалансованих систем показників інноваційної діяльності підприємств"
 15. Залуцький В.П. - 2013 р. Тема: "Соціально-економічний розвиток підприємств на засадах лізингу"
 16. Петрушка Т.О. - 2013 р. Тема: "Оцінювання економічної ефективності ресурсозберігаючого розвитку промислових підприємств"
 17. Жураковська М.Б. - 2013 р. Тема: "Економічне оцінювання та розвиток взаємодії в системі"підприємство - центр трансферу технологій"
 18. Мусійовська О.Б. - 2014 р. Тема: "Економічне оцінювання та управління інноваційною сприйнятливістю машинобудівних підприємств"
 19. Лесик Л.І. – 2015 р. Тема: "Показники та методи оцінювання економічного потенціалу машинобудівних підприємств”
 20. Висоцький А.Л. - 2015 р. Тема: "Управління збутовим потенціалом машинобудівних підприємств”
 21. Данчак Л.І. – 2015 р. Тема: "Інвестиційне забезпечення формування житлового фонду в Україні”
 22. Яневич Н.Я. – 2015 р. Тема: “Оцінка і прогнозування напрямів соціального інвестування територіальних громад”
 23. Паук О.Є. – 2016 р. Тема: "Формування і реалізація стратегій інвестування машинобудівних підприємств”
 24. Масюк В.М. – 2017 р. Тема: “Виявлення та оцінювання ризиків і загроз як чинників антикризового управління машинобудівним підприємством”


Нагорди та відзнаки

RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPG «Відмінник освіти України» (2004 р.).


RTEmagicC Nagrudnii znak Petro Mogila 02.JPG.JPG Почесний знак «Петро Могила » (2009 р.)

Kozyk gramota.jpeg [Грамота "За заслуги перед українським народом"] (2016 р.)

Наукова діяльність

Напрямки наукових досліджень: інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства та регіону; інноваційна інфраструктура; трансфер технологій.

Вибрані публікації

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з них 3 монографії та 8 навчальних посібників з Грифом МОН України. Понад 50 наукових праць стосується проблем будівництва, зокрема ефективності будівництва трубопроводів та організації праці у будівництві.

Серед них:

Монографії

 1. Козик В.В., Ємельянов О. Ю., Мрихіна О. Б. та ін. Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти: Монографія / За наук. ред. проф. В. В. Козика – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 281 с.
 2. Залуцька Х. Я. National economic development and modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine: монографія / Х. Я. Залуцька, В. В. Козик. – Kaunas, Lithuania: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2017. – 348 c.
 3. Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels: монографія / О. Ю. Ємельянов, О. Л. Зарицька, Т. О. Петрушка, В. А. Гришко, А. Л. Висоцький, В. В. Козик, Х. Я. Залуцька, В. П. Залуцький, А. В. Симак. – Kaunas, Lithuania: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2016. – 348 c.
 4. Sustanaible development of regions: Monograph / V. Kozyk, О. Mrykhina etc., ed. by L..Shlossman. – Vienna: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. – Volume 2. – 206 pg.
 5. Застосування біофізичних моделей у практичній економіці : монографія / В. В. Козик, Ю. І. Сидоров ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 179 с.
 6. Еконофізика — перспективний напрям економічної науки / О. Є. Кузьмін, В. В. Козик, Ю. І. Сидоров // Пробл. науки. — 2010. — № 3. — С. 2-6. — Бібліогр.: 27 назв.
 7. Інноваційний розвиток підприємства через призму інноваційної ємності / В. В. Козик, О. Ю. Черняк // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 71-75. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). — Бібліогр.: 14 назв.
 8. Інноваційні процеси в Україні з погляду еволюційної економіки / В. В. Козик, Ю. І. Сидоров // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 65-71. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). -Бібліогр.: 24 назви.
 9. Сутність та особливості здійснення трансферу технологій / В. В. Козик, М. Б. Жураковська // Екон. науки. Сер. «Регіональна економіка» : зб. наук. пр. / Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — Вип. 7 (27), ч. 3. — С. 168-176.
 10. Практикум з управління проектами [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, І. Є. Тимчишин ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 179 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 150. — 100 экз. — ISBN 978-617-607-285-0
 11. Досягнення і проблеми еволюційної економіки [Текст] : монографія / О. Є. Кузьмін, Ю. І. Сидоров, В. В. Козик ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 251 с. : рис., табл. — Бібліогр. в кінці глав. — Бібліогр.: с. 249-250. — 120 экз. — ISBN 978-617-607-168-6
 12. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, А. С. Гавриляк. — К. : Знання, 2011. — 222 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 221-222. —ISBN 978-966-346-840-2
 13. Економіко-статистичне моделювання і прогнозування [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 7.050107 і 8.050107 «Економіка підприємництва» / В. П. Кічор [та ін.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2007. — 156 c.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 154. — ISBN 978-966-553-647-5
 14. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. для студ. дистанц. форми навч. / В. В. Козик, А. С. Гавриляк ; Національний ун-т «Львівська політехніка». Інститут дистанційного навчання. — Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 159 с.: рис., табл. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 29). — Бібліогр.: с. 158. — ISBN 966-553-443-2
 15. Зовнішньоекономічні операції і контракти [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Козик [та ін.]. — 2.вид., перероб., доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 608 с.: рис. — (Економіка). — ISBN 966-8568-45-1
 16. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик [и др.]. — 4. вид., стер. — К : Знання-Прес, 2003. — 407 с.: іл. — (Серія «Вища освіта XXI століття»). — Бібліогр.: с. 377-379. — ISBN 966-7767-84-1

Навчальні посібники

 1. Козик В.В. Економіка підприємствам: навчальний посібник / В. В. Козик, О. Я. Загорецька, О. Ю. Ємельянов, В. М. Мельник, О. І. Гудзь. – Львів: "Простір-М", 2017. – 406 c.
 2. Козик В.В. Лабораторний практикум з курсу “Інформаційні системи і технології на підприємстві” для студентів спеціальності “Економіка” Воробець С.Й., В.В. Козик: навчальний посібник / В. В. Козик, С. Й. Воробець, В. П. Кічор, О. Л. Мищишин. – Львів: [б.в.]. - 1 електронний оптичний диск, 2017. – 207 c.
 3. Козик В.В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Ю.В. Огерчук та ін. — 3-тє вид., переробл. і допов.. — Київ : Знання, 2016. — 583 с.
 4. Козик В.В. Зовнішньоекономічні операції і контракти: [навч. посібн.] / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак, Я.С. Карп’як. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 512с.
 5. Козик В.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: практикум / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв та ін. – К.: Знання, 2013. – 454 с.
 6. Козик В.В. Практикум з управління проектами: Навч. посібник / В.В. Козик, І.Є. Тимчишин. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 180 с. – МОН України. Нац. ун-тет “Львівська політехніка”.
 7. Козик В.В. Організація виробництва : навч. посіб. / В. В. Козик, А. С. Гавриляк. - К. : Знання, 2011. - 222 с.

Публікації в періодичних виданнях

 1. Kozyk V., Zalutska K. Strategic pyramid for diversified enterprise // Scientific journal of Polonia University periodyk naukowy akademii Polonijnej. – 2017. – Vol.20, № 1. – P. 41–51.
 2. Козик В. В., Залуцька Х. Я. Формування бізнес-одиниць диверсифікованих підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 3 (189). – C. 116–123.
 3. Козик В. В., Мрихіна О. Б. Актуалізація ролі трансферу технологій у системі "Університет - Влада - Бізнес" в Україні // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2017. – № 2 (109). – C. 29–35.
 4. В. В. Козик, Н. Є. Селюченко, В. М. Масюк. Розроблення моделі для кількісного оцінювання ризиків та виявлення загроз процесу антикризового управління машинобудівним підприємством // Проблеми економіки. – 2017. – № 1. – С. 404-412. (Бази даних: Index Copernicus; RePEc; РІНЦ; Directory of Open Access Journals; SIS; Open Academic Journals Index; Академія Google).
 5. Kozyk V., Zalutska Kh.Ya., Protsenko V.M. A strategy map of evaluation indicators of the diversified company development/ National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 2. Poland: “Indevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – 348 p.. – P. 181 – 195.
 6. Баланська О. І., Козик В. В. Законодавче забезпечення здійснення державної житлової політики // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – Т.1, № 12. – C. 9–15.
 7. Козик В. В., Залуцька Х. Я. Модифікація матриці Бостонської консультаційної групи в стратегічному управлінні підприємством // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2016. – № 1/3 (27). – C. 96–102.
 8. Козик В. В., Залуцька Х. Я. Особливості функціонування диверсифікованих компаній// Journal “The scientific heritage”. – 2016. – VOL 1, №3 (3). – С. 4–6. (Венгрія) (Індексовано в ISSUU, SlideShare, Zenodo, Calameo).
 9. Vasyl Kozyk, Valentyna Hryshko, Lilia Lesyk/ Regularities of investment potential formation of Machine-building enterprises// Scientia Iuventa 2016. Proceedings from international conference of PhD Students. – 21 Apríl 2016. – Banská Bystrica, Slovakia. – P. 257-266.
 10. Козик В. В., Соловій Х. Я. Модифікація матриці Бостонської консультаційної групи в стратегічному управлінні підприємством//Технологический аудит и резервы производства– Харкыв: Вид-во “Технологычний Центр”. - 2016. № 1/3 (27). – С. 96-102.(Індексовано в Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), ResearchBib, Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat, EBSCO, CrossRef).
 11. Козик В.В., Воробець С.Й., Мищишин О.Л. Формування професійних компетенцій фахівця економічного профілю. Актуальні проблеми економіки. - №7. – 2016. – С. 149-155. (Індексовано в НМБД SciVerse Scopus).
 12. Козик В.В., Ємельянов О.Ю., Лесик Л.І. Система показників оцінювання поточного рівня ендогенного економічного потенціалу підприємств// Економічний простір №86, 2014. - с. 173-184. (Індексовано в НМБД INDEX COPERNICUS, РИНЦ)
 13. Козик В.В., Ємельянов О.Ю., Гришко В.А. Методологічні засади оцінювання інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. – С. 256-263. (Індексовано в НМБД INDEX COPERNICUS)
 14. Козик В.В., Ємельянов О.Ю., Петрушка Т.О. Інвестиційно-інноваційний механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції// Науковий журнал «Проблеми економіки». - № 1. – 2014. – С. 52-58.
 15. Козик В.В., Ємельянов О.Ю., Петрушка Т.О. Обґрунтування економічної доцільності впровадження ресурсозберігаючих технологій як чинника економічного розвитку підприємств// Науковий вісник НГУ. - 2013. – № 4. – С. 134-141. (Індексовано в НМБД SciVerse Scopus).
 16. Козик В.В., Воловець Я.В., Загорецька О.Я. Використання системи “Moodle” в управлінні навчальним процесом (на прикладі Національного університету “Львівська політехніка”)// Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. - № 5 (131). – С. 149-155. (Індексовано в НМБД SciVerse Scopus).

Публікації в неперіодичних виданнях

 1. Kozyk V., Myshchyshyn O. The formation and development of cross-border clusters: Ukrainian and world experience // International Scientific conference Economic Theory and Practice 2017 : Book of Abstracts (Banska Bystrica, 3-4 October 2017). – 2017. – P. 24.
 2. Kozyk V., Zalutska K. Business processes of an enterprise: the need of separation and recommendations for its combination // International Scientific conference Economic Theory and Practice 2017 : Book of Abstracts (Banska Bystrica, 3-4 October 2017). – 2017. – P. 24.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: epi.dept@lpnu.ua; Vasyl.V.Kozyk@lpnu.ua; vasyl.v.kozyk@gmail.com