Когут Ігор Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Когут Ігор Васильович
Kohut.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 30 квітня 1978 року.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність «Прикладна математика»
Галузь наукових інтересів Крайові задачі для диференціальних рівнянь із частинними похідними.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, доцент Нитребич Зіновій Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Когут Ігор Васильович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 30 квітня 1978 року.

Освіта:

Закінчив факультет прикладної математики Національного університету «Львівська політехніка» (магістр зі спеціальності «Прикладна математика») у 2000 р.

У 2000–2003 рр. навчався в аспірантурі кафедри обчислювальної математики та програмування Національного університету «Львівська політехніка» .

У березні 2007 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.02 — диференціальні рівняння на тему «Диференціально-символьний метод розв’язування задач з нелокальними крайовимиу мовами для рівнянь із частинними похідними».

Науковий керівник — кандидат фізико-математичних наук,старший науковий співробітник, доцент Нитребич Зіновій Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка».


Професійна діяльність:

Працює у Львівській політехніці з 2003 р.

У 2003–2008 рр. — асистент, з 2008 р. по 2012 р. — доцент кафедри обчислювальної математики та програмування;

з 2012 р. по даний час — доцент кафедри вищої математики.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • застосування інформаційних систем у хімічних та харчових технологіях
 • математико-статистичні методи в соціології
 • обчислювальна техніка
 • математичний аналіз (практикум)
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія (практикум)
 • диференціальні рівняння (практикум)
 • теорія ймовірностей та математична статистика (практикум)
 • дискретна математика (практикум)
 • дослідження операцій (практикум)
 • економічна інформатика (практикум, лабораторні заняття)
 • обчислювальна математика (лабораторні заняття)
 • інформатика (лабораторні заняття)
 • комп’ютерний інструментарій математика (лабораторні заняття)

Наукові інтереси

Основні напрям наукових досліджень — Крайові задачі для диференціальних рівнянь із частинними похідними..

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій


Навчальні посібники:

Методичні розробки:

 1. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Філь Б.М., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Дослідження операцій. Лабораторні роботи:методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для студентів технічних спеціальностей // В-во Тараса Сороки.- Львів, 2008. — 28 c.
 2. Ільків В.С., Стащук М.Г., Баранецький Я.О., Бобик І.О., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Диференціальні рівняння із частинними похідними першого порядку. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу «Диференціальні рівняння та рівняння із частинними похідними» для студентів базових напрямків «Прикладна математика», «Видавнича справа» // В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 32 c.
 3. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Теорія графів. Методичні вказівки з курсу «Дискретна математика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки»,«Видавничо-поліграфічна справа справа»// В-во Тараса Сороки.- Львів, 2008. — 36c.
 4. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., КогутІ.В., Столярчук Р.Р. Математична логіка. Методичні вказівки з курсу «Дискретна математика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки», «Видавничо-поліграфічна справа справа» // В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. —16 c.
 5. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Комбінаторика. Методичні вказівки з курсу «Дискретна математика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки», «Видавничо-поліграфічна справа справа» // В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. —16 c.
 6. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Теорія множин. Методичні вказівки з курсу «Дискретна математика» для студентів базових напрямків «Комп’ютерні науки», «Видавничо-поліграфічна справа справа» // В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 20c.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34

e-mail: vm.imfn@gmail.com