Ковела Іван Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ковела Іван Михайлович
A02c60b37a.jpg
к.т.н.,доцент
Дата народження 20.03.1942 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1965 р.
Спеціальність автоматика
Галузь наукових інтересів розробка методів синтезу неперервних та цифрових автоматичних систем з лінійними регуляторами, розвиток їх алгоритмічних структур з метою підвищення якості регулювання складних у динамічному відношенні об’єктів і створення на цій основі інженерних методик синтезу та аналізу промислових систем регулювання, орієнтованих на широке застосування в практиці автоматизації, а також у навчальному процесі.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1975 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1982 р.
Поточне місце роботи кафедра комп’ютеризованих систем автоматики, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Ковела Іван Михайлович — кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютеризованих систем автоматики, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Очолює наукову школу з підвищення якості промислових автоматичних систем регулювання.

Педагогічна робота

Читає лекції та веде практичні роботи з наступних дисциплін:

 • «Технічні засоби автоматизації виробництв»
 • «Цифрові системи керування.

Керує дипломним проектуванням та магістерськими роботами, а також підготовкою аспірантів за спеціальністю 05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти.

Підготував кандидата технічних наук (громадянина Соціалістичної Республіки В’єтнам, 1991 р.).

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — розробка методів синтезу неперервних та цифрових автоматичних систем з лінійними регуляторами, розвиток їх алгоритмічних структур з метою підвищення якості регулювання складних у динамічному відношенні об’єктів і створення на цій основі інженерних методик синтезу та аналізу промислових систем регулювання, орієнтованих на широке застосування в практиці автоматизації, а також у навчальному процесі.

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій: більше 70 опублікованих наукових робіт.

Основні наукові праці:

 1. Ковела І.М. Обгрунтування оптимальної структури цифрових ПІ-, ПД- та ПІД-алгоритмів. //Вісник НУ «Львівська політехніка» «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології». 2001. — № 433. — С.11-22.
 2. Ковела І.М. Оптимізація цифрових АСР з ПІ- та ПІД-регуляторами при заданому значенні періоду дискретності. //Вісник НУ «Львівська політехніка» «Автоматика, вимірювання та керування». 2002. — № 445. — С. 18-27.
 3. Ковела І.М. Параметричний синтез неперервних і цифрових автоматичних систем регулювання з ПІ- та ПІД-регуляторами //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології». 2002. — № 450. — С. 38-50.
 4. Ковела І.М., Іванюк О.О. Синтез цифрових каскадних АСР у просторі параметрів настроювання регуляторів //Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Теплоенергетика. Інженерія довкілля.Автоматизація». 2004. — № 534. — С.3-16.
 5. Ковела І.М., Рудяк П.В., Іванюк О.О. Параметричний синтез АСР з неперервним та цифровим ПІ-ПД-алгоритмом регулювання // Збірник наукови хпраць Національного гірничого університету України. — Дніпропетровськ, 2004. — №19, Т. 2. — С. 148-157.
 6. Ковела І.М., Іванюк О.О. Параметричний синтез каскадних автоматичних систем регулювання у просторі параметрів настроювання регуляторів// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології». 2005. — № 543. — С. 46-57.
 7. Ковела І.М., Іванюк О.О. Каскадні автоматичні системи регулювання з послідовно-паралельною корекцією // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Теплоенергетика. Інженерія довкілля.Автоматизація». 2006. — № 575. — С. 18-25.
 8. Ковела І.М., Іванюк О.О. Інженерна методика синтезу автоматичних систем з ПІ-ПД алгоритмом регулювання // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” ” Комп’ютерні науки та інформаційні технології ”.- 2009.- № 638.
 9. Ковела І.М., Іванюк О.О., Вітер О.С. Порівняльна оцінка автоматичних систем, що працюють за ПІ-, ПІД- та ПІ-ПД-алгоритмами регулювання // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Автоматика, вимірювання та керування”.- 2009.- № 639,- С. 13-23.
 10. Ковела І.М., Іванюк О.О., Вітер О.О. Cинтез автоматичних систем з цифровим (ПІ-ПД)-алгоритмом та об’єктами високого порядку із запізненням // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “ Комп’ютерні науки та інформаційні технології”.- 2011.- №710 .- С. 3-10.
 11. Ковела І., Вітер О., Яцук Ю. Автоматизована ідентифікація об’єктів регулювання за їх експериментальними імпульсними характеристиками. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології, № 751, 2013. – С. 59-68.
 12. Ковела І., Наконечний А., Яцук Ю. Автоматизована ідентифікація об’єктів регулювання за їх експериментальними перехідними характеристиками. // Міжвідомчий збірник наукових праць Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка. Відбір і обрабка інформації, випуск 38 (114), 2013. – С. 50-60
 13. Ковела І.М., Іванюк О.О. Синтез систем з ПІД-регулятором та об’єктом другого порядку з двома різними сталими часу і запізненням. Вісник НУЛП “Автоматика, вимірювання та керування” 2014. - №802, 21-28 с.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 603,

тел.: +38(032)258-24-64, +38(032)258-21-97

E-mail: ksa@lp.edu.ua