Ковальчук Роман Анатолійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ковальчук Роман Анатолійович
RTEmagicC DSC01620.jpg.jpg
к.т.н., старший викладач
Дата народження 03.11.1980
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Галузь наукових інтересів застосування методів динаміки машин у галузі розрахунку і конструюваннятехнологічного обладнання
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Харченко Євген Валентинович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки

Ковальчук Роман Анатолійович — кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри опору матеріалів та будівельної механіки, Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка».

Наукова діяльність

Тема дисертації:

Ковальчук Роман Анатолійович. Обгрунтування раціональних режимів пуску насосних агрегатів бурових установок : Дис. канд. наук: 05.02.09 — 2008.

Науковий керівник : доктор технічних наук, професор Харченко Євген Валентинович, Національний університет «Львівська політехніка».

Напрям наукових досліджень:

Застосування методів динаміки машин у галузі розрахунку і конструювання технологічного обладнання.

Публікації

 1. Визначення зведених моментів інерції поршневих насосів бурових установок / Є. В. Харченко, Р. А. Ковальчук // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 535. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. — С. — 89–95.
 2. Розрахунок нестаціонарних процесів у насосному агрегаті бурової установки / Є. В. Харченко, Р. А. Ковальчук // Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 539. — Львів: Видавництво «Львівська політехніка», — 2005. — С. 103–110.
 3. Розрахунок перехідних режимів роботи насосних агрегатів бурових установок / Є. В. Харченко, Р. А. Ковальчук // 7-ий Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. — Львів: ТзОВ «КІНПАТРІ ЛТД», 2005. — С. 78.
 4. Розрахунок процесу пуску насосного агрегату бурової установки з фрикційною оперативною муфтою / Є. В. Харченко, Р. А. Ковальчук // Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 556. — Львів: Вид. «Львівська політехніка», 2006. — С. 69–78.
 5. Дослідження режимів пуску насосного агрегату бурової установки / Є. В. Харченко, Р. А. Ковальчук // Технічні вісті. — 2006. — № 3 (24). С. 20–23.
 6. Аналіз напружено-деформованого стану елементів конструкцій у вигляді циліндричних оболонок зі з’єднувальними фланцями / К-Г Нойман, Є. В. Харченко, Р. А. Ковальчук // 8-ий Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. — Львів: «КІНПАТРІ ЛТД». 2007. — С. 27–28.
 7. Патент на винахід № 20077 МПК F16D 3/00. Пружна муфта / Є. В. Харченко, Р. А. Ковальчук; заявник і власник НУ «Львівська політехніка». — № u 2006 06911; Опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1.
 8. Порівняльний аналіз динамічних характеристик насосних агрегатів бурових установок / Є. В. Харченко, Р. А. Ковальчук // Вібрації в техніці та технологіях. — 2006. — № 3 (45). — С. 89–92.
 9. Підвищення навантажувальної здатності фланцевого з’єднання за рахунок застосування двох фасонних кілець / Є. В. Харченко, Р. А. Ковальчук // Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 558. — Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2007. — С. 90–97.
 10. Розрахунок на міцність спеціальних муфт колонних головок свердловин підземних сховищ газу / Є. В. Харченко, А. О. Кичма, Р. А. Ковальчук // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: Збірник наукових праць. — Вип. 7. — Львів: Каменяр, 2007. — С. 693–704.
 11. Експериментальні дослідження динаміки насосного агрегату бурової установки / Є. В. Харченко, Р. А. Ковальчук // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. — Львів: НЛТУУ, 2007. — Вип. 17.5. — С. 202–210.
 12. Вплив зварювальних деформацій на залишкові напруження у кільцевих швах труб / А. Р. Дзюбик, Р. В. Палаш, Р. А. Ковальчук, Л. Д. Величко // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2010. — Вип. 20.9. — С. 106-111. — Бібліогр.: 6 назв..
 13. Двобічні оцінки найнижчих частот коливань круглих пластин / Л. Зорій, В. Косарчин, Лі Гюн-И, Р. Ковальчук // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту. — 2005. — № 6: Архіт. і с.-г. буд-во. -С. 59-66. — Бібліогр.: 9 назв.

Контакти:

вул.Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 321

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-21