Ключковська Ірина Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ключковська Ірина Михайлівна
Kluch.jpg
Директор МІОК
Громадянство Україна
Alma mater ЛДУ ім. Івана Франка
Спеціальність Романо-германські мови та література
Науковий ступінь кандидат педагогічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»
Почесні звання Заслужений працівник освіти України

Ірина Михайлівна Ключковська — науковець, публіцист, громадський діяч, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Закінчила з відзнакою Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Романо-германські мови та література».

Із 1976 року викладала французьку та англійську мови. Очолювала секцію романських мов на кафедрі іноземних мов Львівської політехніки.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Структурування змісту інтегративного підручника з іноземних мов для майбутніх фахівців інженерних спеціальностей».

Наукова діяльність

У науковому та навчально-методичному доробку Ірини Ключковської понад 80 праць.

Вона — один з авторів трьох підручників з іноземних мов, автор концепції та програми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі та концепції підручника з іноземних мов, численних наукових публікацій, методичних розробок і вказівок, практичних завдань.

Вибрані публікації:

Статті у фахових журналах та збірниках наукових праць:

 1. Ключковська І.М. До питання про стратегію розвитку стосунків України та діаспори.// Наукові записки. Серія «Історичні науки. — Випуск 9: Матеріали: Третьої міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження».. — Острог: РВВ Національного університету «Острозька академія», 2007. — С. 51-56
 2. Ключковська І.М., Гладун І.М. Діяльнсть Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»: співпраця з закордонним українством //Наукові записки. Серія «Історичні науки. — Випуск 9: Матеріали: Третьої міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження». — Острог: РВВ Національного університету «Острозька академія», 2007. — С. 56-60
 3. Ключковська І.М. Новітні явища у діаспорі. Світовий та український контекст//Зб. Доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті» — Львів:, 2008. — С. 41-47
 4. Ключковська І.М. Українознавчі студії як джерело поширення знань про Україну у європейській спільноті //Зб.наук. пр. НДІ Українознавства — Том 18. — Київ: Фоліант, 2008. — С. 577-591
 5. Доступно: http://www.ualogos.kiev.ua/text.html?id=1379&category=43&search=ключковська
 6. Ключковська І.М. Українознавчі студії як джерело поширення знань про Україну у європейській спільноті //Зб.наук. пр. НДІ Українознавства — № 4. — Київ: НДІ Українознавства, 2008. — С. 84-88
 7. Ключковська І.М. Роль викладача українознавчих студій у поширенні знань про Україну в європейській спільноті//Зб.наук.пр. — Вісник Львівського університету. Серія педагогічна — Випуск 25. Частина 3. — Львів: Видавничий центр ЛНУім.Франка, 2009. — С.257-268
 8. Ключковська І.М. Держава-діаспора у світових реаліях // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: історичні науки. — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2008. — Вип. 11. — С. 10-22.
 9. Ключковська І.М.Українознавчі студії в європейському часопросторі // Весник уфимского филиала ГОУ ВПО «МГГУ им. М.А. Шолохова»: Сборник статей/Под ред. В. Я. Бабенко. — Уфа: Изд-во Уфимского филиала ГОУ ВПО «МГГУ им. М.А. Шолохова», 2009. — С. 35−45
 10. Ключковська І.М. До питання повернення культурних цінностей в Україну// Матеріали круглого столу «Повернення культурних цінностей в Україну». — К.: Парламентське вид-во, 2009. — С.65-69.
 11. Ключковська І. Нова українська присутність у світі. Контекст східної діаспори та «четвертої хвилі» еміграції // Збірник матеріалів IV Міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: погляд із ХХІ століття. Вип.3(8).- Ніжин.-Studio Дизайн MILANIK. — 2009. — С. 4-5.
 12. Ключковська І.М. Роль викладача українознавчих студій у поширенні знань про Україну в європейській спільноті//Зб.наук.пр. — Вісник Львівського університету. Серія педагогічна — Випуск 25. Частина 3. — Львів: Видавничий центр ЛНУім.Франка, 2009. — С.257-268. — доступно: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/vlnu/Ped/2009_25-3/31_Kliuchkovskapdf.pdf
 13. Ключковська І. Основи концепції інтегративного підручника з української мови як іноземної// Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. Наук. Праць. — Львів, 2009. — Вип. 4. — С. 45-51
 14. Ключковська І., Гумницька Н. Сучасна українська еміграція та її виклики: соціальне та національне сирітство// Новітня еміграція: проблеми соціального та національного сирітства: Зб. Наук. Статей. — Львів, 20010. — С. 3-13
 15. Ключковська И., Фактори розвитку українських студій у Російській Федерації//Украинистика в России: история, состояние, тенденции развития: Научное издание. Материалы Международной научно-практической конференции. — Москва: Изд-во Уфимского филиала ГОУ ВПО «МГГУ им. М.А. Шолохова», 2009. — С. 33-41
 16. Ключковська І., Нова українська присутність у світі. Контекст східної діаспори та «четвертої хвилі еміграції» // Український вимір.- Збірник матеріалів ІУ Міжнародної науково-практичної конференції «Українська діаспорв: погляд із ХХІ століття». — випуск 3 (8). — Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. — С. 7-9

Методичні та науково-методичні посібники

 1. Ключковська І.М. Практичні завдання з французької мови для студентів III —IY курсу геодезичного факультету. Моя спеціальність: Пр. завд . — Львів: ЛПІ, 1983. — 4 с.
 2. Ключковська І.М., Паляниця Х.В. Лабораторія профілюючої кафедри. Практичне завдання по спеціальності з розвитку навичок усного мовлення з французької мови для студентів III—IY курсу геодезичного факультету. — Львів : ЛПІ, 1986. — 4 с.
 3. Ключковська І.М. Бабак А.І., Домбровський Ю.О., Знаменні дати. Практичні завдання для розвитку розмовних навиків з французької мови для студентів І — IY курсів усіх факультетів. — Львів: ЛПІ, 1987. — 32.
 4. Ключковська І.М., Паляниця Х.В. Практичні завдання з французької мови для студентів ІІІ курсу геодезичного факультету. — Львів : ЛПІ, 1988. — 12 с.
 5. Бабак А.І., Ключковська І.М. Практичні завдання з правил читання, орфографії та фонетики французької мови для студентів перших курсів усіх спеціальностей. — Львів: ЛПІ, 1987. — 24 с.
 6. Ключковська І.М. Практичні завдання з французької мови для розвитку навиків усної мови для студентів І — IІ курсів вечірньої форми навчання / Упор. Ю.О. Домбровський, І.М.Ключковська, М.Т.Руда та ін. — Львів: ЛПІ, 1988. — 16 с.
 7. Ключковська І.М. Методичні вказівки та практичні завдання з фонетики французької мови для студентів І— IY курсів усіх спеціальностей /Упор. А.І.Бабак, І.М.Ключковська, Г.К.Осьмак, Л.Н. Хохуліна. — Львів: ЛПІ, 1988. — 28 с.
 8. Ключковська І.М. Практичні завдання для розвитку навиків читання та усної мови (французька мова) для студентів І — IY курсів усіх факультетів/ Упор. А.І.Бабак, Ю.О.Домбровський, І.М.Ключковська і інші. — Львів: ЛПІ, 1991. — 44с. — На укр. і фр. мовах.
 9. Ключковська І.М. Практичні завдання з французької мови для студентів ІІ курсу теплотехнічного факультету: Пр.завд. — Львів: ЛПІ, 1990. — 35 с.
 10. Ключковська І.М. Моя спеціальність (для студентів енергетичного факультету): Пр.завд. — Львів: ЛПІ, 1991. — 8 с.
 11. Getting on in English: Навчальний посібник / За ред. Патріка Корнеса і Ніни Гайдук. — Львів: СП БаК, 1998. — 274 с. — 0,8 авт.арк.
 12. Parlez-vous francais?: Навчальний посібник / За ред. Ірини Ключковської. — Львів: СП БаК, 2001. — 196 с. — 7,2 авт.арк.
 13. Ключковська І.М. Education: un passeport pour le future (для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей НУ"ЛП«: Пр.завд. — Львів: НУ «ЛП», 2003. — 31 с.
 14. Ключковська І.М. Інтегративний підручник з іноземної мови для майбутніх інженерів: теорія і практика: Методичний посібник. — Львів: ВМС, 2005. — 56 с.
 15. Водарська Н., Байбакова І., Барабаш О., ... Ключковська І. та ін. Professional ethics. Практичні завдання з розвитку усного мовлення англійською мовою для студентів усіх спеціальностей. — Львів: «Львівська політехніка», 2006. — 43 с.
 16. Ключковська І ,Байбакова І., Балацька Л., та ін. Спілкуємося англійською мовою: Навчальний посібник. — Львів: Растр-7, 2006. — 236 с. — 0,8 авт.арк.
 17. Ключковська І. Байбакова І., Вдовін В. та ін. Професія інженера.- Практичні завдання з розвитку усного мовлення англійською мовою для студентів усіх спеціальностей — Львів: «Львівська політехніка», 2006. — 27 с.
 18. Спілкуємося англійською мовою: Навчальний посібник. — Львів: Растр-7, 2006. — 236 с.
 19. «Вивчаймо українську мову». Навчальний посібник На/ /За заг.ред. І. Ключковської. — Львів: ЛА «Піраміда», 2008.

Методичні рекомендації, словники, концепції

 1. Ключковська І., Домбровський Ю., Осьмак Г., Шуневич Б. Українсько-французький словник-мінімум довідникового типу. — Львів: ДУ «ЛП», 1996. — 56 с. — 0,6 авт.арк.
 2. Ключковська І.М. Авторська концепція та програма курсу іноземних мов для вищих технічних навчальних закладів. — Львів: ВМС, 2003. — 12 с.
 3. Ключковська І.М. Дослідно-експериментальна робота у становленні інтегративного підручника з іноземної мови для інженерних спеціальностей. — Львів: ВМС, 2004. — 24 с.
 4. Ключковська І.М. Інтегративний підручник з іноземної мови: короткий словник-довідник (для інженерних спеціальностей). — Львів: ВМС, 2005. — 12 с.

Публіцистика

 1. Ключковська І.М, Білик О.С. Науковець, педагог, поет Ірина Козловськa //Жінка в науці та освіті. Минуле, сучасність, майбутнє: Матеріали третьої науково-практичної конференції "Жінка в науці та освіті. Минуле, сучасність, майбутнє«.- За ред.док.біол.наук Віри Троян. — Київ: СПД «Микола Мельник», 2005. — С.278-280
 2. Ключковська І.М. На зустріч один одному// Універсум. — Львів: ТзОВ Універсум, № 3-4. — Львів, 2006. Доступно: http://ukrajinciberlinu.wordpress.com/2008/12
 3. Ключковська І.М. Як українці Угорщини зберігають свою ідентичність і допомагають це робити нам. Газета «День», № 104, субота, 20 червня 2009
 4. Ключковська І.М. Українська «Калина» карельської землі № 152, субота, 29 серпня 2009 Доступно: http://www.day.kiev.ua/279143
 5. Ключковська І.М. Яку Росію я люблю. Газета «День», № 67, п’ятниця, 16 квітня 2010

Професійна діяльність

Ірина Ключковська — організатор Міжнародних конгресів «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті», автор концепції співпраці з діаспорою, проекту «Відкриймо для України українську діаспору», який стартував у серпні 2006 р.; проектів «Назустріч новій хвилі» та «ДУДА», учасник багатьох наукових конференцій, конгресів і форумів.

Нагороди

1 грудня 2014 року нагороджена званням «Заслужений працівник освіти України» Указом Президента України № 900/2014 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди 23-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року».

Контакти

E-mail: ikluch@miok.lviv.ua