Климчук Ірина Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Климчук Ірина Ігорівна
Климчук.jpg
к.політ.н., асистент
Дата народження 25 березня 1981 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2003 р.
Галузь наукових інтересів Феміністичні дослідження та гендерні студії в сучасній теорії міжнародних відносин
Науковий ступінь кандидат політичних наук
Науковий керівник кандидат філософських наук, доцент Романюк Ростислав Йосипович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби
Дата присвоєння н.с. 2018 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра політології та міжнародних відносин

Климчук Ірина Ігорівна — кандидат політичних наук, асистент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилася 25 березня 1981 року.

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка у 2003 р.

Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.01 — теорія та історія політичної науки.

Тема дисертаційного дослідження: «Феміністичні концепції в сучасній теорії міжнародних відносин» [Текст] : дис... канд. політ. наук:23.00.01 /Климчук Ірина Ігорівна ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. -Ч., 2017. - 216 арк. - арк. 178-216. Захищене 06.10.2017 р.

Науковий керівник: кандидат політичних наук, доцент Романюк Ростислав Йосипович, Львівський національний університет імені Івана Франка

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • «Громадська дипломатія»;
  • «Дипломатична та консульська служба».

Наукова діяльність

Наукові інтереси

  • Фахівець у галузі теорії та історії політичної думки, феміністичних досліджень в сучасній теорії міжнародних відносин .

Вибрані публікації

  1. Климчук І. І. Особливості феміністичних підходів у сучасній політичній науці / І. І. Климчук // Вісник Львівського Університету імені Івана Франка. Серія: міжнародні віносини. – Випуск 23. – Львів, 2007. – с. 48-55.
  2. Український дипломатичний словник / за ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза / І. І. Климчук. – К. : Знання, 2011. – с. 103, 273-274.
  3. Климчук І. І. Історія формування феміністського напряму в теорії міжнародних відносин / І. І. Климчук // Грані. - №11 (103), 2013. – с. 124-129.
  4. Климчук І. І. Феміністська методологія в теорії міжнародних відносин / І. І. Климчук // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових статей. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Том 25-26. – с. 253-258.
  5. Климчук І. І. Формування і розвиток феміністських підходів у теорії міжнародних відносин / І.І. Климчук // Гілея: наук. вісник. – Випуск 109(№6), 2016. – с. 300-305.
  6. Климчук І. І. Особливості ґендерного підходу в теорії міжнародних відносин / І. І. Климчук // Молодий вчений: наук. журнал. - №7 (34) липень, 2016. – с. 491-494.
  7. Климчук І. І. Сучасний стан феміністичних досліджень світової політики: емпіричний вимір / І. І. Климчук // Політикус: наук. журнал. – Випуск 2, 2017. – с. 19-21.

Контакти

вул. Ак. А. Сахарова буд. 82, кв. 13, м. Львів, 79026, Україна;

моб.тел. : +380984118451

e-maіl: Iryna.I.Klymchuk@lpnu.ua