Климус Тереза Миколаївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Климус Тереза Миколаївна
к. пед. наук, старший викладач
Дата народження 2 січня 1977 року
Галузь наукових інтересів соціальна інклюзія; інклюзивна освіта; реабілітація осіб з інвалідністю; менеджмент у соціальній роботі; спеціальна освіта для дітей з особоивими освітніми потребами; нормативно-правове забезпечення у соціальній роботі
Науковий ступінь кандидат педагогічних наук
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, Кафедра соціології та соціальної роботи

Климус Тереза Миколаївна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

У 2009 році закінчила Національний університет “Львівська політехніка”, інститут гуманітарних і соціальних наук, отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Соціальна робота». Впродовж 2012 – 2015 рр. навчалась в аспірантурі Національного університету “Львівська політехніка”. У Національному університеті “Львівська політехніка” працює з 2012 року.

Наукова діяльність

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію «Педагогічна підтримка учнів з гіперактивним розладом в загальноосвітній школ США», за спеціальністю 13.00.01 – історія та загальна педагогіка. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Клос Лілія Євгенівна, Національний університет «Львівська політехнка». Захист відбувся в Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім.Ів.Франка, 29 червня 2016 р.

Сфера наукових інтересів:

соціальна інклюзія; інклюзивна освіта; реабілітація осіб з інвалідністю; менеджмент у соціальній роботі; спеціальна освіта для дітей з особоивими освітніми потребами; нормативно-правове забезпечення у соціальній роботі.

Громадська діяльність

з 2010 р. член Громадської організації «Розправлені крила»

Вибрані публікації

У науковому доробку понад 30 праць, з них 4 монографії (у співавторстві), 25 наукових публікацій, 3 навчальні посібники.

 1. Herus, O., Klymus, T., & Kozak, M. (2019). THE IMPACT OF PHYSICAL AND SPORTS REHABILITATION OF PEOPLE WITH CEREBRAL PALSY ON THE PROPRIOCEPTIVE SYSTEM IMPROVEMENT. Mental Health: Global Challenges Journal, 36-45. https://doi.org/10.32437/MHGCJ-2019(0).67
 2. Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, Л. Д. Климанська, С. Г. Ставкова, Флагерті Морін, МакКензі Бред, Ничкало Нелля, В. Є. Савка, Т. В. Шаповалова, М. В. Школяр, В. В. Проскура, О. Є. Макух, М. Я. Козак, В. М. Піча, О. І. Герус, І. П. Дека, Т. М. Климус, Т. Г. Тюріна, Г. З. Герасим, Н. А. Уманець, М. П. Малачівська-Данчак, В. І. Вус, Омельченко Людмила. – Львів: ЗУКЦ, 2019. – 288 c.
 3. Snyadanko I. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine. 2nd ed.: колективна монографія / I. Snyadanko, Y. Terletska, I. Uchytel, L. Sushentseva, T. Falasenidi, M. Kozak. – Riga: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2018. – 637 c.
 4. Falasenidi T. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the republic of Poland. Vol. 2: колективна монографія / T. Falasenidi, J. Shyika. – Sandomierz, Poland: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2018. – 476 c.
 5. Климус Т. М. Загальна теорія здоров'я і здоров'язбереження: колективна монографія / Т. М. Климус, Ю. І. Шийка. – Харків: Вид. Рожко С. Г., 2017. – 488 c.
 6. Козак М. Я. Питання неповносправності у соціальній роботі: навчальний посібник / М. Я. Козак, Т. М. Климус. – Львів: Новий Світ-2000, 2019. – 168 c.
 7. Клос Л. Є. Спеціальні та галузеві соціології: навчальний посібник / Л. Є. Клос, Л. Д. Климанська, М. В. Школяр, С. К. Андрейчук, І. І. Бойко, О. І. Герус, Т. М. Климус, О. Є. Макух, Р. Р. Мишок, В. М. Піча, В. В. Проскура, В. Є. Савка, Н. А. Уманець, Ж. М. Шевченко, У. В. Яцишин. – Львів: Новий Світ-2000, 2019. – 422 c.
 8. Климус Т. М. Стратегії навчання і педагогічна підтримка учнів із гіперактивним розладом та дефіцитом уваги в умовах загальноосвітньої школи: навчальний посібник / Т. М. Климус. – Львів: Свічадо, 2016. – 86 c.
 9. Климус Т. М. Особливості навчання дітей з розладами спектру аутизму та порушенням сенсорної системи // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 3 (38). – С. 184–190.
 10. Климус Т. М., Козак М. Я. Українсько-польський дискурс використання терміна "інвалідність" у соціальній роботі // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 81, т. 1. – С. 230–235.
 11. Климус Т. М. Соціально-культурні центри для дітей особливими потребами // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2016. – № 3. – С. 191–197.
 12. Климус Т. М. Соціальне та психічне здоров’я учнів з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 2 (36). – С. 106–114.
 13. Климус Т. М., Козак М. Я. Особливості застосування сенсорної дієти в класі загальноосвітньої школи для учнів з особливими освітніми потребами // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2019. – № 63, т. 1. – С. 126–129.
 14. Климус Т. М. Особливості навчання дітей з розладами спектру аутизму та порушенням сенсорної системи // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 3 (38). – С. 184–190.
 15. Климус Т. М.,Герус О. І., Козак М. Я. Вплив заходів фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю з церебральний паралічем (ДЦП) на покращення пропріоцептивної системи // Mental Health: Global Challenges. – 2019. – Spec. iss.. – P. 36–44.