Кеньо Галина Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кеньо Галина Володимирівна
RTEmagicC Keno Galina Volodimirivna 01.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 29 жовтня 1961 р
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1983 р.
Спеціальність напівпровідникові та мікроелектронні прилади
Галузь наукових інтересів моделювання фізичних процесів у матеріалах та приладах електронної техніки, технологія напівпровідникових матеріалів та приладів твердотілої електроніки
Кваліфікаційний рівень інженер електронної техніки
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2001 р.
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Кеньо Галина Володимирівна —кандидат технічних наук,доцент кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології,Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилась 29 жовтня 1961 р.

У 1983 р. закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю напівпровідникові та мікроелектронні прилади (інженер електронної техніки).

Кандидатську дисертацію захистила у 1995 р. (спеціальність 05.27.10— «Твердотільна електроніка, включаючи функціональну»).

Тема дисертації: Прогнозування та контроль параметрів і характеристик приладів на основі структур «кремній-на-ізоляторі» [Текст] : дис. канд. техн.наук: 05.27.01 / Кеньо Галина Володимирівна; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1995. — 139 л.

У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри напівпровідникової електроніки (атестат доцента ДЦ№ 003264У).

Навчальна робота

Лекційні курси

 • «Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації»
 • «Фізико-технологічні основи ВІС»,
 • «Технологічні основи електроніки»,
 • «Технологія кристалічних матеріалів»,
 • «Проектування елементів інтегральних схем».

Наукова діяльність

Наукові інтереси: моделювання фізичних процесів у матеріалах та приладах електронної техніки, технологія напівпровідникових матеріалів та приладів твердотілої електроніки.

Науковий напрям при кафедрі: Дослідження фізичної природи виник­нен­ня та поширення інформаційних сигналів в каналах витоку інформації

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій: понад 30.

Основні публікації:

 1. Кеньо Г.В. Малик О.П. Моделювання електронних процесів у приладах на основі структур кремній-на-діелектрику. 4-а наук.-техн.кон-ція «Досвід розробки та застосування приладо-технолог. САПР мікро-електроніки», 1997, — С.79-80.
 2. H. Kenyo I.Petrovych, W.Kalita. A model of breakdown infield-effekt transistors. 4-th International Symposi-um on MicroelectronicTechnologies and Micro-systems. Zwickau, October 26-27, 2000. — P. 110-114.
 3. Кеньо Г.В. Малик О.П. Розрахунок високочастотних вольт-фарадних характеристик МОН-конденсаторів на структурах кремній-на-ізоляторі. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки», — № 454, 2002, — с.53-58.
 4. H. Kenyo I.Petrovych .Simulation of OutputCurrent-Voltage Characteristics of MOS Transistors formed on«Silicon-on-Insulator» Structures«. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки», — № 458, 2003, — с.231-238.
 5. Малик О.П, Кеньо Г.В., Петрович I.В., Собчук I.С. Побудоваточного розв’язку стацiонарного рiвняння Больцмана. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки», — № 491, 2003, — с.3-8.
 6. Кеньо Г.В. Мищишин В.М. Ударна i термостимульована iонiзацiя в КНI МОН транзисторах. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки», — № 569, 2006, — с.54-60
 7. Електроніка та мікросхемотехніка [Текст] : навч. посіб. для студ. дистанц. форми навчання / В.Б. Дудикевич, Г. В. Кеньо, І. В. Петрович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. — Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2010.
Ч. 1 : Електроніка. — 2010. — 204 с. : рис., табл. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 52). — Бібліогр.: с. 203. — ISBN 978-966-553-908-7
Ч. 2 : Аналогова схемотехніка : навч. посіб. - 2010. — 224 с. — (Дистанційне навчання ; №53). — Бібліогр.: с. 222. — ISBN 978-966-553-912-4

Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79013, Львів; 19-й корпус, кімната 204

тел.: +38(032)235-77-49; +38(032) 235-74-77

Halyna.kenyo@gmail.com]