Кащишин Василь Мирославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кащишин Василь Мирославович
Kashchyshynvm.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2005
Спеціальність Фінанси
Поточне місце роботи асистент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2005 – дотепер - асистент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації 1. Фінансовий ринок

 1. Кащишин В.М. Передумови формування потреби підприємств в інжинірингових послугах впровадження нових технологій / Кащишин В.М. // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва» Том 4, № 2(12) (2013), с.56-60.

2. Фінансовий аналіз

 1. Кащишин В.М. Обґрунтування вибору найкращого варіанта інноваційного проекту виготовлення продукції з підвищеним рівнем якості / Кузьмін О.Є., Кащишин В.М. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України № 2 (14) 2012, с.100-103.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

Працює над дисертацією на тему: "Економічне обґрунтування інжинірингових проектів машинобудівних підприємств", 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Підвищення кваліфікації

 • 2013 р. – ДПІ у Личаківському районі м. Львів

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Місцеві фінанси: навч. посібник / О.Й. Вівчар, О.Б. Курило, В.М. Кащишин – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014-260с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Кащишин В.М. Передумови формування потреби підприємств в інжинірингових послугах впровадження нових технологій / Кащишин В.М. // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва» Том 4, № 2(12) (2013), с.56-60.
 2. Кащишин В.М. Обґрунтування вибору найкращого варіанта інноваційного проекту виготовлення продукції з підвищеним рівнем якості / Кузьмін О.Є., Кащишин В.М. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України № 2 (14) 2012, с.100-103.

Кащишин В.М. Формування джерел фінансування інвестиційного проекту / Кащишин В.М., Джурик Х.Б. // VIII Науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників: «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», Львів 2012– с.173-176.

 1. Кащишин В.М. Сутність інжинірингових проектів та їх економічне обґрунтування / Кащишин В.М. // Сучасні проблеми економіки і менеджменту : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 10–12 листопада 2011 року, присвяченої 45-річчю Інституту економіки і менеджменту та 20-річчю Інституту післядипломної освіти Національного університету "Львівська політехніка" / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 612–613.
 2. Кащишин В.М. Політика залучення коштів машинобудівних підприємств / Кащишин В.М. // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : зб. матеріалів V Міжвуз. наук.-техн. конф. наук.-пед. працівників, берез. 2010 р., Львів / Ін-т підприємництва та персп. технологій. – Л. : Вид-во ЗУКЦ, 2010. – С. 132–133.
 3. Кащишин В.М. Регіональні інноваційні стратегії: суть та необхідність / Кащишин В.М., Джурик Х.Б. // Матеріали VI Міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених і студентів « Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери».- Том 1.,м.Донецьк., 2009 р.-с.250-251.
 4. Кащишин В.М. Застосування методу кореляційного аналізу для визначення щільності зв’язку між показниками промисловості України / Кащишин В.М., Бонецький О.О. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики.».-Х.: ФОП Лібуркіна Л.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009.- с.337-340.
 5. Кащишин В.М. Дослідження грошових агрегатів в Україні / Кащишин В.М., Бонецький О.О. // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 165 річниці Національного університету «Львівська політехніка».-м. Львів, 2009 р., с. 43-46.
 6. Кащишин В.М. Фінансування інноваційної діяльності виробничо-господарських структур шляхом застосування механізму лізинг / Кащишин В.М., Джурик Х.Б. // 66-та студентська науково- технічна конференція: Секція «Економіка і менеджмент» : Збірник тез доповідей.- Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» , 2009.- 288-290.

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. «Місцеві фінанси»,
 2. «Управління державним боргом».

Додаткові відомості

 • Секретар ДЕК.


Кафедра фінансів