Качмар Роман Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Качмар Роман Ярославович
RTEmagicC Kachmar FOTO111.JPG.JPG
к.т.н., доцент
Дата народження 29.07.1978 р.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність Експлуатація та ремонт засобів транспорту
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Форнальчик Євген Юліанович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

Качмар Роман Ярославович — кандидат технічних наук, доцент кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 29 липня 1978 року.

Закінчив магістратуру кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки (2000 р.), аспірантуру при кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки (2003 р.).

Захистив дисертаційну роботу у спеціалізованій Вченій раді Національного транспортного університету (м. Київ) за спеціальністю експлуатація та ремонт засобів транспорту (2005 р.).

Тема дисертації: Оптимізація періодичності контрольно-регулювальних робіт систем живлення і запалювання бензинових автомобільних двигунів за показником токсичності відпрацьованих газів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / Качмар Роман Ярославович; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2005. — 242 арк.: рис., табл.— арк. 190-201

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Форнальчик Євген Юліанович, Національний університет «Львівська політехніка»

З 2005 р. — асистент, з 2006 р. — доцент кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

Педагогічний стаж — 11 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Основи автоматики автомобільних систем
 • Сенсори автомобільних систем
 • Основи автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод
 • Екологічна безпека автомобільного транспорту

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — методи забезпечення раціональної експлуатації та екологічної безпеки автомобілів

Вибрані публікації

Автор 32 наукових та навчально-методичних публікацій з яких 21 наукова праця у 10 фахових виданнях України, патент України на винахід, 5 навчально-методичних публікацій.

Статті у журналах і збірниках праць

 1. Форнальчик Є.Ю., Качмар Р.Я., Преснер Б.М. Аналіз рівня токсичності відпрацьованих газів бензинових двигунів // Зб. наук. пр. асоціації«Автобус» «Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів» — Львів, 2001. — Вип. 5. — С. 141–145.
 2. Форнальчик Є.Ю., Качмар Р.Я., Преснер Б.М., Гулай В.І.Вибірковий аналіз викидів оксиду вуглецю з відпрацьованими газами автомобілів// Автошляховик України. — 2002. — № 2. — С. 16–19.
 3. Дмитрів В.Т., Форнальчик Є.Ю., Качмар Р.Я.Термоанемометричний лічильник витрати палива для автомобільних двигунів // Зб.наук. пр. Харківського Національного автомобільно-дорожного технічного університету. — 2003. — С. 63–68.
 4. Форнальчик Є.Ю., Качмар Р.Я. Вплив пробігу автомобіля на токсичність відпрацьованих газів бензинових двигунів // Зб. наук. пр. асоціації«Автобус» «Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів» — Львів, 2003. — Вип. 7. — С. 164–169.
 5. Форнальчик Є.Ю., Качмар Р.Я. Визначення періодичності обслуговування систем живлення-запалення бензинових ДВЗ за показником токсичності відпрацьованих газів//Збірник наукових праць НТУ. — К., 2004. — №9. — С. 74–80.
 6. Форнальчик Є.Ю., Качмар Р.Я., Терлецький І.В.Експлуатаційна надійність конструкцій підвісок легкових автотранспортних засобів // Машинознавство. — 2006. — № 4. — С. 42–44.
 7. Форнальчик Є.Ю., Качмар Р.Я. Характеристика техніко-технологічних чинників забруднення природного довкілля //Матеріали міжнародного науково-практичного форуму «Екологічні, економічні та технологічні аспекти використання земельних ресурсів». — Львів: ЛДАУ, 2007. — С. 360–365.
 8. Качмар Р.Я. Засіб для діагностування систем живлення і запалювання двигунів автомобілів за токсичністю відпрацьованих газів. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. 2007. — № 583. — С.128—133.
 9. Форнальчик Є.Ю., Качмар Р.Я. Забруднення аграрного простору відпрацьованими газами ДВЗ // Вісник Львівського національного аграрного ун-ту «Агротехнічні дослідження». — 2008. — № 12. — Т.1 — С. 261–268.
 10. Форнальчик Є.Ю., Качмар Р.Я. Залежність токсичності відпрацьованих газів бензинових двигунів від регулювань системи живлення і запалювання // Вісник Автомоб.-дор.ін-ту ДонНТУ, — Горлівка, 2009. — № 2(9). — С. 33–36.

Тези доповідей

 1. Форнальчик Є.Ю.,Качмар Р.Я. Інформаційно-технологічна структура комп’ютеризованих засобів для діагностування системи живлення-запалення ДВЗ // Тез. доп. 5-го Міжнар. симп.укр. інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2001. — С. 146.
 2. Форнальчик Є.Ю., Качмар Р.Я. Про застосування λ-зонду для визначення токсичності відпрацьованих газів бензинових двигунів // Материалы междунар. науч.-техн. конф. «Автоматизация: проблемы, идеи, решения». —Севастополь, 2002. — С. 161–163.
 3. Fornalchyk J., Kachmar R. Impact of formation and factionstructures of gasolines on toxicity of exit gass of automobiles of generalpurpose // Problemy recyklingu: II Międzynarodowa KonferencjaNaukowo-Techniczna. — Rogόw (Poland). — 2002. — P. 45-50.
 4. Качмар Р.Я. Лабораторні дослідження токсичності відпрацьованих газів за міським їздовим циклом // Тез. доп. 6-го Міжнар. симп.укр. інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2003. — С. 176.
 5. Форнальчик Є.Ю., Качмар Р.Я., Оліскевич М.С. Визначення впливу пробігу та періодичності обслуговування систем живлення-запалення бензинових ДВЗ на токсичність відпрацьованих газів // Problemy recyklingu: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. — Rogόw (Poland). — 2003. — P.25–28.
 6. Качмар Р. Я. Визначення періодичності контрольно-регулювальних робіт автомобільних двигунів за показником токсичності/ 60 наукова конфер. проф.-викл.складу і студ. НТУ. Тези доповідей. — К.: НТУ,2004. — С. 17.
 7. Качмар Р.Я. Сподівані екологічний та економічний ефективід зменшення токсичності відпрацьованих газів автомобілів / 61 наукова конфер.проф.-викл.складу і студ. НТУ. Тези доповідей. — К.: НТУ, 2005. — С. 27.
 8. Качмар Р.Я. Оптимізація періодичностіконтрольно-регулювальних робіт систем живлення і запалювання бензинових автомобільних двигунів за показником токсичності відпрацьованих газів // Тез.доп. 7-го Міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2005. — С. 69–70.
 9. Качмар Р.Я. Діагностування систем бензинових двигунів за токсичністю відпрацьованих газів / 62 наукова конфер. проф.-викл.складу і студ.НТУ. Тези доповідей. — К.: НТУ, 2006. — С. 38.
 10. Качмар Р.Я. Характеристика чинників забруднення природного довкілля/ 65 наукова конфер. проф.-викл.складу і студ. НТУ. Тези доповідей. — К.: НТУ, 2009. — С. 391.
 11. Качмар Р.Я. Оптимізація періодичності діагностування автомобільних двигунів за Європейськими нормами щодо токсичності відпрацьованих газів/ 65 наукова конфер. проф.-викл.складу і студ. НТУ. Тези доповідей. — К.: НТУ, 2009. — С. 392.

Авторські свідоцтва і патенти

 1. Пат. 65285А Україна / Термоанемометричний витратомір. МПК 7G01F1/68 / Форнальчик Є.Ю., Дмитрів В.Т., Качмар Р.Я. (Україна). — №2003076121. Заявл. 01.07.2003; Опубл. 15.03.2004, Бюл. № 3. — 6 с.

Навчально-методичні публікації

 1. Мастикаш О. Л., Качмар Р. Я. Системи головного освітлення автомобілів, їх діагностика та технічне обслуговування: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Діагностика технічного стану автомобілів» та «Безпека експлуатації транспортних засобів» для студентів спеціальності 7.090258 «Автомобілі та автомобільні господарство» та 7.092201«Електричні системи та комплекси транспортних засобів». — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. — 28 с.
 2. Оліскевич М. С., Качмар Р. Я. Контроль і прогнозування технічного стану бензинового двигуна: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Спеціальний курс технічної експлуатації автомобілів» для студентів, які навчаються за фахом .090258 «Автомобілі та автомобільні господарство». — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. — 20 с.
 3. Гащук П. М., Качмар Р. Я. Організація автомобільних перевезень: Програма, завдання й методичні вказівки до контрольної роботи для студентів дистанційної форми навчання за спеціальністю 7.090258/8.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство». — Львів: Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2006. — 36 с.
 4. Глобчак М.В., Королевич Л.М., Качмар Р.Я. Вивчення способів реалізації комбінаційних логічних пристроїв на базі логічних елементів: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи автоматики і автоматизації в галузі» для студентів базового напрямку 6.0902«Інженерна механіка» за фаховим скеруванням 7.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство» та 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби». — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. — 16 с.
 5. Глобчак М.В., Королевич Л.М., Білозор Р.Р., Качмар Р.Я.Дослідження характеристик пневмокамери: Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Основи автоматики і автоматизації в галузі» для студентів базового напрямку 6.0902 «Інженерна механіка» за фаховим скеруванням 6.090258«Автомобілі та автомобільне господарство» та 6.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби». — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. — 12 с.

Контакти

вул. С. Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 107 (1-ий поверх)
E-mail: katchmar@i.ua