Кафедра цивільного права та процесу

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра цивільного права та процесу
Тип підрозділу кафедра Львівської політехніки
Абревіатура ЦПП
Дата заснування 2011 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 27
К-сть доцентів 10
К-сть докторів наук 2
К-сть співробітників 32
Приналежність Інститут права та психології
Завідувач кафедри к.ю.н., доцент Паньонко Ігор Михайлович
Розташування (адреса) вул. Князя Романа, 1-3, к. № 312
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/cpp

Кафедра цивільного права та процесу Національного університету «Львівська політехніка» заснована у лютому 2011 року згідно наказу НУ «ЛП» №22-10 «Про створення ІНПП», від 14.02.2011р. як кафедра новоствореного Навчально-наукового інституту права та психології.

Про кафедру:

Кафедра цивільного права та процесу, враховуючи потребу у забезпеченні і реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян в сучасних умовах та застосовуючи сучасні методики викладання правових дисциплін, здійснює підготовку бакалаврів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» та магістрів спеціальності 8.03040201 «Правознавство», а також викладає багато правових дисциплін у інших інститутах Національного університету «Львівська політехніка».

До складу кафедри входить лабораторія № 1, яка створена як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів з питань цивільно-правового напряму, а також захисту прав і свобод громадян.

На базі лабораторії функціонує юридична клініка, метою якої є:

 • підвищення рівня практичних занять, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей;
 • забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги;
 • формування правової культури громадян;підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
 • розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, виконавчої влади та місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;
 • впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів у сфері юридичних послуг.

Навчально-методична робота кафедри

Hayкoвo-neдагогічний склад кафедри

Напрями наукових досліджень

Співробітництво кафедри

Кафедра цивільного права та процесу (ЦПП) в межах співробітництва між кафедрами та інститутами НУ «Львівська політехніка» організовує участь науково-педагогічного складу кафедри в наукових заходах, які організовуються іншими кафедрами та інститутами НУ «Львівська політехніка». Зокрема, участь в міжкафедральних семінарах щодо обговорення дисертаційних досліджень, які виконані в інституті; участь у круглих столах, що проводяться іншими кафедрами.

З метою підвищення дидактичної кваліфікації викладачів кафедри ЦПП, викладачі кафедри відвідують лекції та практичні заняття досвідчених викладачів з інших кафедр в порядку взаємовідвідування.


В межах співробітництва між навчальними закладами та обміну досвідом, кафедра співпрацює з кафедрами цивільно-правових дисциплін та господарсько-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ та кафедрами цивільного права та процесу і трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Це відображається у відвідуванні лекцій науково-педагогічних працівників цих кафедр (викладачами та магістрантами); взаємному рецензуванні методичного забезпечення навчальних дисциплін, наукових статей, навчальних посібників; участі у наукових заходах, що проводяться в цих навчальних закладах.

З метою закріплення здобутих студентами теоретичних знань на практиці, проводяться зустрічі та заняття в Львівському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України, Львівському окружному адміністративному суді, інших місцевих судах м. Львова, нотаріальних конторах.

Партнери кафедри

 • Кафедра цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ
 • Кафедра господарсько-правових дисциплін юридичного факультету Інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ
 • Кафедра трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
 • Кафедра цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
 • Кафедра права Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом
 • Department of civil diciplines of the law Faculty; Institute of Law, Psychology and Economy; Lviv State University of Internal affairs.
 • Department of economic diciplines of the Law Faculty; Institute of Law, Psychology and Economy; Lviv State University of Internal affairs.
 • Department of abour, agricultural and ecology law of the Law Faculty; Lviv National University of Ivan Franko.
 • Department of civil law and process of the Law Faculty; Lviv National University of Ivan Franko.

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 312

E-mail: CPP_INPP@lp.edu.ua