Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра хімічої технології переробки нафти та газу
XTNG2.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ХТНГ
Дата заснування 1924 рік
К-сть кандидатів наук 5
К-сть доцентів 4
К-сть докторів наук 3
К-сть професорів 4
Приналежність Інститут хімії та хімічних технологій
Завідувач кафедри д. х. н., професор Братичак Михайло Миколайович
Розташування (адреса) пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 305
Періодичне друковане видання Журнал Chemistry & Chemical Technology
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/htng

Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу, яка заснована в 1924 році, з листопада 2001 року є у складі Інституту хімії та хімічних технологій.


Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу Національного університету «Львівська політехніка» запрошує до участі в Х Міжнародній науково-технічній конференції «Поступ у нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості», яка відбудеться 18–23 травня 2020 року.

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ КОНФЕРЕНЦІЇ APGIP-10


Загальна інформація про кафедру

Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу була заснована в 1924 р., однак підготовку інженерів за фахом хімічна технологія переробки нафти почали проводити ще з 1891 р. В цей час при кафедрі хімічної технології ввели окремий курс технології нафти, який доручили читати доцентові кафедри Р. Залозецькому.

В 1886 р. у Львівській політехніці (на той час Технічна Академія) організовано дослідну лабораторію по нафті, якою спочатку керував Б. Павлєвський (завідувач кафедри хімічної технології), а з 1891 р. Р. Залозецький.

Основними напрямками роботи Р. Залозецького були: дослідження парафінових вуглеводнів і нафтенових кислот; дослідження і використання кислого гудрону; очищення озокериту з використанням адсорбентів, та інше.

Перша світова війна призупинила розвиток Львівської політехніки. Її відродження відбулося лише в 1921-1922 рр. У 1924 році створено кафедру технології нафти і газу, і її першим завідувачем став С. Пілят.

На той час основний науковий напрямок кафедри зберігся з часів Р. Залозецького і доповнився новими у відповідності з потребами часу, такими як селективне очищення олив, деасфальтизація, виробництво сажі й поверхнево-активних сполук. Війна Німеччини з колишнім СРСР призупинила діяльність кафедри.

У післявоєнний час кафедрою завідували: дружина С.Пілята — Єва Нейман-Пілят, пізніше д. т. н., професор С. Попов (1945-1949 р. р., 1953-1958 р. р.), доцент Д. Стром (1949-1952 р. р.). З 1958 по 1980 рік кафедру очолював професор Б. Гриненко, який довго співпрацював з доцентом А. Зелізним в області високотемпературного піролізу метану. З 1957 р. при кафедрі організовано проблемну лабораторію, основним науковим напрямком якої були каталітичний крекінг на природних алюмосилікатах і синтез поверхнево-активних речовин на базі нафтової сировини. Загалом же при Б. Гриненку науковий напрямок кафедри значно розширився і включав у ;себе використання нафтових залишків (професор В. Антонишин), екстракційні процеси в нафтопереробці (доцент А. Зелізний і професор М. Прокопець), адсорбційні процеси в нафтопереробці (професор Л. Квітковський).

З 1981 по 1982 р. р. завідувачем кафедри був академік Р. Кучер, а з 1983 по 1994 р. р. професор В. Шевчук, при якому сформувався новий напрямок науково-дослідницької роботи кафедри, а саме каталітичне перетворення вуглеводневих газів з метою одержання ароматичних вуглеводнів.

У 1994 р. до керівництва кафедри приступив професор М. Братичак — фахівець з нафтохімічного та органічного синтезу. Він очолив науковий напрямок з утилізації відходів нафтопереробної та нафтохімічної промисловостей з метою створення нових полімерних смол з різними функціональними групами, які знаходять застосування як активні додатки до полімерних матеріалів.

Історія кафедри

У 2019 році кафедра «Хімічна технологія переробки нафти і газу» відсвяткувала свій ювілей — 95 років з дня заснування.

Але історія кафедри розпочалася значно раніше 1924 року, який вважають роком заснування кафедри...[Читати далі]

Спеціальність

Ми пропонуємо підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізація «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів».

Форма навчання: стаціонарна/заочна; державна/платна.

Тривалість навчання: для бакалаврів – 4 роки; для магістрів – 1,5–2 роки.

Старанні та успішні студенти паралельно з навчанням мають можливість займатись науковою діяльністю, що дає можливість брати участь у різноманітних конференціях, міжнародних освітніх програмах, вступати на навчання в аспірантуру.

Викладачі кафедри

Наукові співробітники

Науково-дослідна лабораторія

НДЛ-12. Науково-дослідна лабораторія технології нафтогазової сировини

Напрями наукової діяльності

Сьогодні головним науковим напрямом роботи кафедри є розроблення наукових засад одержання високооктанових компонентів моторних палив, поверхнево-активних речовин, смол і допоміжних матеріалів з нафтової та газової сировини. Визнаними напрямками наукової діяльності кафедри є:

1. Створення композиційних полімерних матеріалів на основі нафтової сировини (кер. проф. Братичак Михайло Миколайович);

2. Розроблення методів одержання високоякісних бітумних матеріалів (кер. проф. Гринишин Олег Богданович);

3. Розроблення та дослідження процесів вилучення сірки із вуглеводневої сировини (кер. проф. Пиш'єв Сергій Вікторович);

4. Одержання і застосування модифікаторів та пластифікаторів бітумів і адгезійних добавок (кер. проф. Пиш'єв Сергій Вікторович);

5. Розроблення хімічних реагентів для захисту нафтопереробного та нафтовидобувного обладнання від корозії (кер. проф. Топільницький Петро Іванович).

6. Розроблення методів регенерації відпрацьованих нафтопродуктів та одержання паливно-мастильних компонентів з відновлювальних джерел сировини (кер. доц. Червінський Тарас Ігорович).

Наукову роботу виконують всі викладачі кафедри та наукові підрозділи — держбюджетна лабораторія, науково-дослідна лабораторія НДЛ-12, а також аспіранти та навчально-допоміжний персонал кафедри.

Проведення конферецій

Міжнародна науково-технічна конференція “Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості” (APGIP)

International Scientific-Technical Conference “Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry” (APGIP)

Відомі випускники кафедри

Іщук Юрій Лукич, професор, доктор технічних наук

Курліщук Валерій Васильович , директор Львівдіпронафтохім;

Лейтар Сергій Петрович, головний інженер ПАТ «Укртатнафта»;

Дутчак Василь МихайлровичЮ головний інженер ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття»;

Хащівський Ігор Петрович головний інженер ПАТ «Нафтопереробний компалкс Галичина»;

Глинчак Степан Іванович, гол.інженер Одеського НПЗ.

Партнери кафедри