Кафедра технології органічних продуктів

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра технології органічних продуктів
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ТОП
Дата заснування 1965
Засновники Львівський політехнічний інститут
Приналежність Інститут хімії та хімічних технологій
Попередник Кафедра «Технології основного органічного та нафтохімічного синтезу» факультету технології органічних речовин Львівського політехнічного інституту.
Завідувач кафедри д. х. н., професор Піх Зорян Григорович
Розташування (адреса) пл. Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й навчальний корпус, кімн. 335
Періодичне друковане видання Журнал Chemistry & Chemical Technology
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/top

Основна інформація про кафедру:

Створена в 1965 р. під назвою: «Технології основного органічного та нафтохімічного синтезу». З 2001 р. кафедру очолює професор З.Г. Піх.

Історична довідка

Підготовка фахівців здійснюється за двома спеціальностями:

  • «Хімічна технологія органічних речовин»;
  • «Технологія бродильних виробництв і виноробства».

Пiдготовка фахiвцiв зi спецiальностi «Хiмiчна технологiя органiчних речовин» здійснюється кафедрою з 1959 р. для задоволення потреб у фахівцях хімічних і нафтохімічних пiдприємств Захiдного регiону України. Випускники спеціальності працюють на підприємствах хімічної промисловості України, у науково-дослідних установах та проектних організаціях та вищих навчальних закладах.

Підготовку фахівців зі спеціальності «Технологія бродильних виробництв і виноробства» було розпочато у 1992 р. Випускники спеціальності працюють на провідних підприємствах Львівщини, а також на спиртових, виноробних, коньячних, пивоварних заводах і виробництвах оцту, безалкогольних напоїв Західного регіону України, навчальних закладах і науково-дослідних установах.

За перiод з 1962 р. захищено 8 докторських та більше 72 кандидатських дисертацiй.

Видатні педагоги та науковці:

  • професор Толопко Дмитро Костянтинович
  • професор Мокрий Євген Миколайович
  • професор Кожарський Володимир Анатолійович
  • професор Жизневський Вячеслав Михайлович
  • доцент Котович Хризант Зенонович
  • доцент Будзан Борис Іванович
  • доцент Мокрівський Теодор Михайлович


Викладацький склад кафедри

Основні напрямки наукових досліджень:

Теоретичнi основи створення високоефективних iнiцiюючих і каталiтичних систем та процесiв селективних перетворень органічних сполук з метою одержання мономерів і полімерів.

Науково-дослідні лабораторії:

Найвагоміші наукові розробки кафедри

На основі результатів теоретичних узагальнень та експериментальних досліджень запропоновано використання у спиртовому виробництві ультразвукової кавітації для одержання високодисперсних помелів, які забезпечують ефективний гідроліз крохмалю зернових культур та нормативні показники бражки.

Відомі випускники кафедри

Розташування:

пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8 -й корпус, кімн. 335

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-81, +38 (032) 258-26-33.