Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ТРР
Дата заснування 1944 рік
Засновники Львівський політехнічний інститут
К-сть кандидатів наук 9
К-сть доцентів 8
К-сть докторів наук 7
К-сть професорів 8
Приналежність Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Завідувач кафедри к.т.н., проф. Кіселичник Мирослав Дмитрович
Розташування (адреса) вул.Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кім. 104
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/trr

Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань — це навчально-науковий підрозділ Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку спеціалістів за напрямом Радіотехніка.

Історична довідка

Кафедра організована у Львівській політехніці 1 жовтня 1944 р. під назвою «Кафедра радіотехніки і телемеханіки» з метою підготовки інженерів за спеціальністю «Радіотехніка». Першим завідувачем кафедри призначено доктора технічних наук, професора Харкевича О.О. (згодом з 1964 р. дійсного члена Академії Наук СРСР). У березні 1945 р. кафедру розділено на дві кафедри — «Радіотехніки» та «Автоматики і телемеханіки». Виконуючим обов’язки завідувача кафедри «Радіотехніки» призначено доц. Гітшова Г.В., а з червня 1946 р. до лютого 1976 р. кафедрою завідував Величко Ю.Т., який виріс від старшого викладача до доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри.

За цей час кафедра двічі міняла назву:

  • в 1952 р. у зв’язку з організацією радіотехнічного факультету її перейменовано на кафедру «Теоретична радіотехніка» та одночасно з неї виділилась кафедра «Радіоприймальні пристрої»;
  • в 1960 р. у зв’язку з організацією нового факультету радіотехніки та автоматики кафедра дістала назву «Теоретична радіотехніка та радіовимірювання», причому частина викладачів перейшла на кафедри «Радіотехнічні пристрої» та «Конструювання і технологія виробництва радіоапаратури».

З лютого 1976 р. до лютого 1986 р. кафедрою «Теоретична радіотехніка та радіовимірювання» завідував один із учнів проф. Величка Ю.Т. — доцент, кандидат технічних наук Мандзій Б.А. З лютого 1986 р. до 1996 р. кафедрою завідував доцент, кандидат технічних наук Волочій Б.Ю. У цей період кафедра, крім спеціальності «Радіотехніка», почала вести спеціалізацію «Медичні радіоелектронні прилади і системи» в рамках спеціальності «Радіоелектронні пристрої, системи і комплекси».З 1996 р. по 2004 р. кафедру очолював д.т.н., проф. Мандзій Б.А. З 2004 р. кафедру очолював д.т.н., проф. Недоступ Л.А., з грудня 2014 по лютий 2015 кафедру очолював д.т.н.,проф. Бондарев Андрій Петрович, з лютого 2015 кафедру очолює к.т.н.проф. Кіселичник Мирослав Дмитрович

У жовтні 2001 р. кафедра «Теоретична радіотехніка та радіовимірювання» увійшла до новоствореного Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки.

Наукова діяльність

Основний науковий напрям кафедри:

Теорія і методи проектування радіоелектронних кіл, систем і комплексів та забезпечення їх якості.

В рамках названого наукового напряму ведуться наукові дослідження за такою тематикою:

  • розробка методів та комп’ютерних засобів системотехнічного проектування інформаційних систем та мереж;
  • розробка математичних методів та комп’ютерних засобів оцінки показників безвідмовності цифрових пристроїв;
  • розробка математичного забезпечення процедур схемотехнічного проектування автоколивальних пристроїв;
  • розробка методів макромоделювання складних радіоелектронних засобів орієнтованих на автоматизоване розв’язання задач параметричної надійності;
  • розробка математичних моделей та методів аналізу електроакустичних пристроїв звукотехнічної апаратури;
  • моделі і методи забезпечення безвідмовності радіоелектронних пристроїв шляхом підвищення ефективності параметричного синтезу компонентів.

При кафедрі працює науково-дослідна лабораторія НДЛ-51, в роботі якої беруть участь штатні працівники та викладачі кафедри. Науковим керівником лабораторії є завідувач кафедри.

На даний час кафедрою виконуються дві науково-дослідні теми:

  • «Моделювання і мультикритеріальна оптимізація процесів забезпечення якості та безвідмовності радіоелектронних пристроїв», керівник д.т.н., проф. Недоступ Л.А.
  • «Розробка моделей надійності, ризику та безпечності програмно-апаратних технічних систем»,керівник д.т.н., проф. Мандзій Б.А.

Партнери кафедри

Навчальна робота кафедри

Особовий склад кафедри

Контакти кафедри

Кіселичник Мирослав Дмитрович, завідувач кафедри к.т.н., доцент, ХІ навчальний корпус, кім. 104, тел. 258-21-56.

Якубенко Василь Миколайович, заступник завідувача кафедри, доцент, к.т.н., ХІ навчальний корпус, кім.106б, тел. 258-21-56.


Викладацька: ХІ навчальний корпус, кім. 101б, 102б, 103а, 106а, 106б, тел. 258-21-56.

Методичний кабінет: Яцук Галина Зеновіївна , ХІ навчальний корпус, кім.105, тел. 258-21-56.