Кафедра систем автоматизованого проектування

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра систем автоматизованого проектування
Logo sapr.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура САПР
Дата заснування 1989 рік
Засновники Державний університет «Львівська політехніка»
К-сть аспірантів 13
К-сть кандидатів наук 18
К-сть доцентів 16
К-сть докторів наук 7
К-сть професорів 5
Приналежність Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Завідувач кафедри д.т.н., проф. Лобур Михайло Васильович
Розташування (адреса) вул.Митрополіта Андрія 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кім. 324
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/sapr
Власний сайт http://cad.lp.edu.ua/index.php

Кафедра систем автоматизованого проектування — це навчально-науковий підрозділ Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Львівської політехніки, який приймає участь в підготовці бакалаврів базового напрямку «Комп’ютерні науки», спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Інформаційні технології проектування».

Загальна інформація

Кафедра САПР створена як профілююча з метою підготовки інженерів за спеціальністю «Системи автоматизованого проектування» в складі радіотехнічного факультету.

Спеціальності підготовки кафедри:

  • Комп’ютерні науки (6.050101 — бакалавр)
  • Інформаційні технології проектування (8.05010102 — магістр, 7.05010102 — cпеціаліст)
  • Системне проектування (8.05010103 — магістр, 7.05010103 — спеціаліст)

Історія кафедри

Кафедра систем автоматизованого проектування — САПР заснована на базі наукового напряму, очолюваного академіком АІН України, д.т.н, професором В.О.Ковалем на кафедрі «Конструювання та технологія виробництва радіоапаратури». У 1989 році вона відокремилася як самостійний підрозділ під керівництвом професора В.О.Коваля.

В 1992 році кафедра увійшла до складу новоствореного факультету комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.

В 1996-2000 роках кафедру очолював І.І.Мотика. З 2000 року кафедрою керує д.т.н., професор Лобур Михайло Васильович.

У 1998 році успішно закінчився міжнародний науковий проект Therminic, партнерами якого були технічний університет та фірма Semilab в Будапешті, Технічний університет в Лодзі (Польща), лабораторія TIMA інституту Фур’є, Гренобль (Франція), (керівник проекту — професор Д. Федасюк).

У 2000 році на кафедрі виконано грант НАТО, в рамках якому на кафедрі та в центрі телекомунікацій «Львівської політехніки» встановлено сучасне мережеве обладнання. З 1 січня 2002 року виконується міжнародний проект REASON.

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність кафедри

Науково-дослідна робота викладачів кафедри САПР та співробітників ГНДЛ-80 ведеться в напрямку розробки та впровадженню систем автоматизованого проектування організаційно-технічних систем.

На кафедрі САПР проводяться дослідження з наступних напрямків:

  • автоматизацiя конструкторського проектування мікроелектронних пристроїв;
  • проектування та моделювання елементів інтегральних мікроелектромеханічних систем і розробка системи для їх проектування;
  • автоматизація проектування складних організаційних систем, розробка алгоритмів та програмних систем для організації транспортних перевезень;
  • розробка складних інформаційних систем для моделювання еколого-економічних задач;
  • розробка інтегрованої навчально-дослідної САПР.

Теоретичними результатами виконання науково-дослідних робіт є нові математичні моделі, методи, алгоритми проектування та виробництва мікроелектронних пристроїв, а також проектування і функціонування організаційно-технічних систем. Практичні результати — програмно-методичні комплекси та методики, САПР/САПР ТП мікроелектронних пристроїв, САПР ОТС.

НДЛ системавтоматизованого проектування аналогових мікроелектронних вузлів радіоелектронної апаратури (НДЛ-80)

Міжнародна співпраця

Контакти