Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів (ПЕЕТ, м. Львів)
Герб кафедра ПЕЕТ.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ПЕЕТ
Дата заснування 2011 рік
К-сть аспірантів 2
К-сть кандидатів наук 7
К-сть доцентів 6
К-сть докторів наук 4
К-сть професорів 3
Приналежність Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола
Завідувач кафедри д. е. н., професор Князь Святослав Володимирович
Розташування (адреса) 1-й навчальний корпус, вул. Карпінського, 2/4, Львів-79013
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/peet
Власний сайт http://et.pca.com.ua/


Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів (ПЕЕТ) створена у 2011 р. і функціонує у складі Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола (ІЕПТ) Національного університету «Львівська політехніка» (НУЛП).

Викладацький склад кафедри

Аспіранти:

 • Мацук Василина Михайлівна — аспірант 2018 р.в.
 • Русин-Гриник Роман Романович — аспірант 2016 р.в.

Гаранти освітніх програм спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":

 • Косовська В.В. - гарант першого освітнього рівня (бакалавр);
 • Бець М.Т. - гарант другого освітнього рівня (магістр);
 • Князь С.В. - гарант третього освітнього рівня (доктор філософії).

Допоміжний персонал:

 • Свєтлічна Наталія Романівна;
 • Тупісь Ольга Петрівна.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Наукові напрями кафедри:

• «Трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів» (0115U000451) - 2015-2019 рр.;

• «Розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів» (0115U000452) - 2015-2019 рр.;

• «Моделювання конкурентного підприємництва в системі положень концепції сталого розвитку» (0120U100398) - 2020-2024 рр.

Науково-дослідна лабораторія кафедри:
З 2019 року при кафедрі підприємництва та екологічної експертизи товарів створено науково-дослідну лабораторію (НДЛ-124) експертизи якості та безпечності товарів (наказ № 117-1-10 від 18.03.2019 року). Лабораторія створена з метою організації проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання наукових та консультаційних послуг, виготовлення наукової продукції на замовлення підприємств, організацій, установ та фірм, провадження інноваційної діяльності. На даний час проводяться роботи із укладання договорів із суб’єктами господарювання про створення (передавання) науково-технічної продукції. Науковим керівником НДЛ-124 призначено Князя С.В. З 2019 року в межах НДЛ-124 виконується робота за госпдоговором № 68 - "Розроблення моделі інформаційно-аналітичного супроводу прийняття і реалізації інженерно-технологічних рішень".


Викладачі і аспіранти кафедри, які захистили дисертації в межах наукових напрямів кафедри:

 • Богів Я.С. Стратегічне планування інноваційного розвитку промислових підприємств): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Я.С. Богів. – Херсон, 2014. – 20 с.
 • Холявка Л.Ю. Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Л.Ю. Холявка. – Львів, 2016. – 20 с.
 • Яворська Н.П. Економічні засади еколого-інноваційного розвитку деревообробного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / Н.П. Яворська. - Рівне, 2015. - 20 с.
 • Боровик О.Н. Еколого-економічні механізми природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / О.Н. Боровик. - Рівне, 2015. - 20 с.
 • Федорчак О. Є. Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. Є. Федорчак – Львів, 2016. – 227 с. – Бібліографія: с. 180–200.
 • Ватаманюк-Зелінська У.З. Формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон’юнктури підприємницького середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / У.З. Ватаманюк-Зелінська. -Львів, 2016. - 40 с.
 • Комарницька Н.М. Формування та оцінювання систем управління інноваціями підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Н.М. Комарницька. -Львів, 2017. - 23 с.
 • Косовська В.В. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства на засадах розвитку трансферної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / В.В. Косовська. - Мукачево, 2018. - 20 с.
 • Фарат О.В. Теоретико-методологічні підходи до забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва на засадах розвитку інноваційних кластерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / О.В. Фарат. - Івано-Франківськ, 2020. - 39 с.
 • НАВЧАЛЬНА РОБОТА

  Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів здійснює підготовку бакалаврів, магістрів і докторів філософії за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичною літературою і мультимедійною технікою. Лекційний матеріал подається з урахуванням сучасних тенденцій і явищ у сфері підготовки фахівців економічного спрямування. Для бакалаврів і магістрів є можливість навчання за програмою подвійних дипломів у Варшаві http://www.wsz-sw.edu.pl/

  Інформація абітурієнтам https://lpnu.ua/enrolment

  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти):

  • Українська мова та література (обов’язковий предмет);
  • Математика (профільний предмет);
  • Іноземна мова або географія

  Під час навчання студентів чекають заняття у сучасних лабораторіях і спеціалізованих кабінетах, практика на митниці, торговельних підприємствах, в органах державного управління, іноземних представництвах транснаціональних компаній і міжнародних організацій. Студенти матимуть можливість брати участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах, міжнародних програмах обміну студентами з навчальних закладів Європи і США.

  Детальніше про навчання за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за посиланням http://et.pca.com.ua/


  Усім випускникам кафедри гарантуємо працевлаштування за фахом!!!

  Контакти

  1-й навчальний корпус, Карпінського, 2/4, Львів-79013

  Кафедральний e-mail: PEET.dept@lpnu.ua

  E-mail завідувача кафедри: Sviatoslav.V.Kniaz@lpnu.ua


  http://pca.com.ua/