Кафедра програмного забезпечення

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра програмного забезпечення
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ПЗ
Дата заснування 1990 рік
Засновники Державний університет «Львівська політехніка»
Приналежність Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Завідувач кафедри к.ф.-м.н., доц. Яковина Віталій Степанович
Розташування (адреса) вул. С. Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-й корпус, кім. 811
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/pz
Власний сайт http://pz.lp.edu.ua/

Кафедра програмного забезпечення — це навчально-науковий підрозділ Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Львівської політехніки, який був створений у 1990 році.

Загальна інформація

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

 • ОКР «бакалавр» за напрямом
  • 6.050103 «Програмна інженерія»
 • ОКР «спеціаліст» за спеціальностями:
  • 7.05010301 «Програмне забезпечення систем»,
  • 7.05010302 «Інженерія програмного забезпечення».
 • ОКР «магістр» за спеціальностями:
  • 8.05010301 «Програмне забезпечення систем»,
  • 8.05010302 «Інженерія програмного забезпечення».

Програмна інженерія - це новий в Україні і перспективний напрям підготовки фахівців в галузі «Інформатика та обчислювальна техніка», поява якого зумовлена потребою сучасної індустрії програмного забезпечення, яка пов'язана зі всіма аспектами виробництва програмного забезпечення від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після здачі в експлуатацію.

Напрям "Програмна інженерія" - охоплює як питання виявлення та аналізу вимог до програмних систем, проектування програмних систем, інтерфейсів користувача, баз даних, верифікації та тестування програмного забезпечення, експлуатації та супроводу програмних систем, так і менеджменту програмних проектів, комунікацій в групах розробників, забезпечення якості програмних продуктів.

Студенти напряму "Програмна інженерія" - вивчають досконало та глибоко не лише програмування та інструментарій розробки програм (С/С++, Java, C#, F#, .NET, SQL, HTML, PHP, Javascript, Prolog, LISP), а професійно освоюють усі аспекти та новітні технології інженерної діяльності в індустрії програмних продуктів.

Випускники напряму "Програмна інженерія" - отримують кваліфікацію «фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення» і можуть працювати на таких посадах: програміст, тестувальник програмного забезпечення, архітектор програмних систем, аналітик, менеджер програмних проектів, інженер з якості програмних продуктів.

Історія кафедри

Кафедра організувалась на основі групи викладачів кафедри «Прикладна математика» та розташовувалась в третьому навчальному корпусі. Найважча проблема — це підбір викладачів для забезпечення навчального процесу. Вимоги були дуже високі: наявність власного досвіду розробки складних програмних засобів, добра математична підготовка перш за все в сфері дискретної математики та методів оптимізації. Став в нагоді досвід, отриманий проф. Базилевичем Р.П. протягом 1970-1990 рр. при створенні колективу, який розробляв програмне забезпечення для систем автоматизованого проектування на замовлення провідних підприємств Києва, Львова, Москви, Ленінграда, Мінська. Важливим став також досвід, набутий при відкритті у 1984 р. спеціалізації «Математичне та програмне забезпечення систем автоматизованого проектування» в рамках спеціальності «Прикладна математика». Було введено ряд нових дисциплін, в тому числі з програмного забезпечення, основи яких були пізніше використані для нової спеціальності.

Завідувачі кафедрою програмного забезпечення

Викладацький склад кафедри

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 7 докторів і 20 кандидатів наук. Більшість викладачів поєднують викладацьку діяльність із роботою в провідних ІТ компаніях: Comarch, Edvantis, Eleks, Lohika, Adva-Soft, SoftServe. Завдяки цьому студенти мають змогу проходити навчально-технологічну, переддипломну, дослідницьку практики в цих компаніях набуваючи практичних вмінь, навиків та професійного досвіду.

Освітня діяльність

Кафедра готує фахівців за трьома освітніми рівнями: бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Випускники кафедри можуть працювати в науково-дослідних, науково-виробничих, проектно-конструкторських, виробничих, торговельних, консультаційних, комерційних, банківських установах різних форм власності, в страхових компаніях, біржах, в міжнародних фірмах та представництвах, в організаціях, які займаються адміністративною, соціальною, економічною та політичною діяльністю, в галузях культури, екології, медицини та ін., тобто там, де необхідна автоматизація інформаційних процесів на основі комп’ютерних інформаційних систем та технологій.

Кваліфікація бакалавра отримується після 4-х років навчання.

Кваліфікацію спеціаліста (інженера) отримує бакалавр після півторарічного навчання, успішно освоївши професійно орієнтовані дисципліни, які відображають сучасний науково-технічний прогрес.

Кваліфікацію магістра (перший науковий ступінь) отримує бакалавр після півторарічного навчання. Для навчання у магістратурі рекомендуються студенти, що мають схильність до наукової роботи та поглиблену теоретичну підготовку.

Наукова діяльність кафедри

Науково-дослідна робота кафедри з початку діяльності проводилась за напрямком «Математичне та програмне забезпечення автоматизованих систем». Сюди входили такі дослідження: математичне та програмне забезпечення для розв’язування комбінаторних задач великої та надвеликої розмірності; системний аналіз в біосоціальних системах; алгоритми нечіткої кластеризації для оптимізаційних задач моделювання та проектування; людино-машинні інтерфейси опрацювання зображень, математичне та програмне забезпечення для моделювання теплових задач при проектуванні ІС.

НДЛ математичного моделювання (НДЛ-84)

ІТ-партнери кафедри

Завдяки підтримці ІТ-партнерам, студенти кафедри програмного забезпечення мають змогу проходити навчально-технологічну, переддипломну, дослідницьку практики, з можливим подальшим працевлаштуванням після закінчення навчання.

http://adva-soft.com/ http://www.comarch.com/ http://www.dinamicagenerale.com/ http://www.edvantis.com/ http://www.eleks.com/ http://www.lohika.com.ua/ http://sigma.software/ http://www.softserveinc.com/

Контакти

вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 811.

Tел. +38 (032) 258-25-78 ; +38 (032)258-23-77

E-mail: ikni_pz@lp.edu.ua ; ikni.pz@gmail.com;

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.ф.-м.н., доц. Яковина Віталій Степанович

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи: к.т.н., доц. Левус Євгенія Василівна

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи: д.т.н., проф. Грицюк Юрій Іванович

Заступник завідувача кафедри з методичної роботи: к.т.н., доц. Коротєєва Тетяна Олександрівна

Заступник завідувача кафедри з організаційної роботи: к.т.н., доц. Сенів Максим Михайлович