Кафедра педагогіки та соціального управління

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра педагогіки та соціального управління
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ПСУ
Дата заснування 1969 рік
Засновники Львівський політехнічний інститут
Приналежність Інститут права та психології
Завідувач кафедри доктор педагогічних наук, доцент, Козловський Юрій Михайлович
Розташування (адреса) 79013, м. Львів, вул. С.Бандери 12, головний корпус, кімн. 222
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/psu

Кафедри педагогіки та соціального управління — це науково-навчальний підрозділ Інституту права та психології Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку бакалавр за спеціальністю 015 «Професійна освіта» спеціалізаціями «Комп'ютерні технології», «Харчові технології», «Машинобудування», «Будівництво» та магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізація «Управління навчальним закладом», спеціальністю 011 «Педагогічні, освітні науки».

Загальна інформаця

Нині кафедра працює за чотирма напрямами:

  • фахова підготовка магістрів та бакалаврів (дві випускові спеціальності),
  • загальна педагогічна підготовка студентів університету,
  • педагогічне навчання аспірантів,
  • підвищення педагогічної кваліфікації викладачів Національного університету «Львівська політехніка».

При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, де навчаються аспіранти денної та заочної форми навчання.

Історія кафедри

Викладацький склад кафедри

Наукова робота

Науковий напрямок роботи кафедри — «Системні дослідження впливів на людський фактор з позицій психології, педагогіки, права та кібернетики».

У рамках кафедральної тематики та тематики Дослідницького Центру Міністерства освіти та науки України (при Національному університеті «Львівська політехніка») проводяться науково-дослідні роботи та дослідження в галузі покращення кадрового потенціалу різних верств працюючих і, у першу чергу, в системі освіти України.

Крім зазначених робіт, кафедрою проводяться науково-дослідницько-практичні роботи по створенню систем атестації державних службовців, виконуються роботи з вдосконалення сучасних технологій навчання, впровадженню систем комп’ютерної атестації у виробництві, при підготовці менеджерів тощо. З метою підвищення професійної кваліфікації, розширення інформаційних можливостей та заслуховування і обговорення наукових досліджень, за якими працюють викладачі, на кафедрі працює науково-методичний семінар. Кожні два роки кафедра ПСУ організовує міжнародну науково-практичну конференцію «Управління в освіті». Питання, що піднімаються на конференціях — це, перш за все, педагогічні проблеми управління освітою, механізми державного управління та інновації в освіті, актуальні проблеми навчання осіб з особливими потребами, сучасні аспекти педагогічного менеджменту у ВНЗ тощо. Тези доповідей учасників конференції публікуються у відповідних збірниках. Щорічно кафедра психології, педагогіки і соціального управління приймає активну участь у Фестивалі освіти та науки, де гідно представляє Інститут права та психології, презентуючи спеціальності «Практична психологія» та «Управління навчальним закладом».

Відомі випускники кафедри

Партнери кафедри