Кафедра напівпровідникової електроніки

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра напівпровідникової електроніки
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура НПЕ
Дата заснування 1962 рік
Засновники факультет автоматики i напiвпровiдникової електроніки Львівського політехнічного інституту
К-сть кандидатів наук 5
К-сть доцентів 5
К-сть докторів наук 10
К-сть професорів 10
Приналежність Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Завідувач кафедри д.т.н., проф. Дружинін Анатолій Олександрович
Розташування (адреса) пл. Св. Юра 1, 79013, Львів; 3-й корпус, кімната 323
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/npe

Кафедра напівпровідникової електроніки — це науково-навчальний підрозділ Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Мікро- та наносистемна техніка» із спеціалізаціями «Мікро- та наносистеми Інтернету речей» (бакалаври) та «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої», «Фізична та біомедична електроніка» (магістри).


Відомості з історії

Кафедра напівпровідникової електроніки (НПЕ) веде свій початок від кафедри напівпровідникових приладів, діелектриків і напівпровідників, створеної за ініціативи проректора з наукової роботи професора О.І. Андрієвського у 1962 році в структурі факультету автоматики i напiвпровiдникової електроніки (ФАНЕ) Львівського політехнічного інституту, яку у 1970 році перейменовано на кафедру НПЕ. Першим завідувачем кафедри була к.ф.-м.н., доц. Г. Сандулова, яка згодом стала доктором технічних наук, професором і очолювала кафедру до 1976 року. Першими викладачами кафедри у 1962-1963 навчальному році були: к.т.н., доц. Р.Кравцов, старші викладачі: Я. Стеців і Р. Гораїн, асистенти С. Ющук, Ю. Токар, Г. Мочарнюк, Д. Витрикуш, С. Павлишин. Після поділу ФАНЕ у 1964 році на факультети автоматики (ФА) та електрофізики (ФЕФ) кафедра увійшла до складу останнього іфункціонувала як його структурна одиниця до 2001 року. З осені 2001 року, коли в Національному університеті «Львівська політехніка» відбулося створення інститутів, кафедра НПЕ увійшла до складу Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки.

Детальніше - http://lp.edu.ua/node/682

Наукова робота

Наукова робота кафедри ведеться у ;наступних напрямках:

  • Сенсори та перетворювальні прилади на ;основі напівпровідникових та діелектричних матеріалів і гетероструктур;
  • Фізико-хімічні процеси синтезу та контрольованої модифікації властивостей матеріалів функціональної, мікро- та наноелектроніки.

Кафедра НПЕ співпрацює із зарубіжними науковими центрами Польщі, Угорщини, Німеччини, Австрії, Японії, Китаю, Швейцарії, Росії, Великобританії в рамках програм співробітництва за міждержавними угодами про науково-технічну співпрацю. Випускники кафедри останніх років (І.Панкевич, О.Нікіфоров, Р.Алексійко, О.Федорич, Ю.Ільїна, Н.Мартинюк, І.Мельник, С.Матічин, Т.Гур’єва, К.Голубєв, С.Кобяков та інші) успішно займаються науково-дослідною роботою у провідних наукових центрах Європи та США.

За останні роки співробітниками кафедри виконано кілька десятків науково-дослідних проектів, в тому числі більше десяти міжнародних, опубліковано понад 20 навчальних посібників та монографій, кілька сотень наукових статей у міжнародних фахових журналах.

Велику увагу кафедра приділяє студентській науково-дослідній роботі. Студенти старших курсів активно займаються у наукових лабораторіях кафедри, філії НВП «Карат» та НДЦ «Кристал». Багато з них займали призові місця та нагороджені Почесними грамотами за участь у державних та міжнародних науково-технічних конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо.

Наукова тематика, експериментальні і теоретичні дослідження напівпровідникових та діелектричних матеріалів у великій мірі проводяться у лабораторіях НДІ «Кристал» при кафедрі. Наукові напрямки лабораторій мають суттєве фундаментальне та прикладне значення, i є невід’ємною частиною програми розвитку Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, а також уніврситету в цілому.

Більше http://old.lp.edu.ua/index.php?id=2939

Підготовка докторів філософії

Навчальний план підготовки доктора філософії по спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка" (2016 р.)

Викладацький склад кафедри

Партнери кафедри

Навчальна робота

Підрозділи кафедри(секції, лабораторії)

Відомі випускники кафедри

  • Власенко Олександр Іванович (1970) — завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України;
  • Шевчук Петро Іванович (1970) — заступник директора Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
  • Готра Зенон Юрійович (1966) — завідувач кафедри «Електронні прилади»;
  • Новіков Олександр Олександрович (1968) — завідувач кафедри фізичної і біомедичної електроніки Херсонського національного технічного університету;
  • Новосядлий Степан Петрович (1964) — завідувач кафедри радіофізики і електроніки Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника;
  • Готра Олександра Зенонівна (1989) — завідувач кафедри медичної інформатики Львівського медичного університету ім. Данила Галицького.


Контакти кафедри

Дружинін Анатолій Олександрович, завідувач кафедри, професор, д.т.н., ІІІ навчальний корпус, кім. 323, тел. 258-26-27.

Малик Орест Петрович, заступник завідувача кафедри, доцент, к.ф-м. н., ІІІ навчальний корпус, кім. 315, тел. 258-26-27.

Викладацька: ІІІ навчальний корпус, кім. 323, тел. 258-26-27.

Методист: Тимірова Олена Хадзіметівна, ІІІ навчальний корпус, кім. 318, тел. 258-26-27.