Кафедра міжнародної інформації

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра міжнародної інформації
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура МІ
Дата заснування 2006 рік
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 8
К-сть доцентів 10
К-сть докторів наук 2
К-сть професорів 1
К-сть співробітників 16
Приналежність Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Завідувач кафедри доктор політичних наук,доцент Гулай Василь Васильович
Розташування (адреса) пл. Св. Юра 1, 79013, Львів; 3-й корпус, кімната 126
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/mi
Власний сайт http://imfn.lviv.ua/mi/

Кафедра міжнародної інформації - це науково-навчальний підрозділ Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку спеціалістів з міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, міжнародного права, інформаційно – аналітичної роботи, системного аналізу, інформаційних систем і технологій, моделювання міжнародних відносин.

Загальна інформація

Одним з найважливіших показників формування інформаційного суспільства є забезпечення підключення до цього процесу на основі інформаційно комунікаційних технологій науково-дослідних центрів, університетів, коледжів. При цьому підвищується статус і розширюється коло працівників, які аналізують і обробляють інформацію. У світі їх називають «knowledge workers» — працівники знань (інтелекту), або — «міжнародні інформаційні консультанти» або ж «керівники з інформаційних технологій» (CIO — Chief Information Officer).

За останні роки в Україні значно збільшилась кількість учасників зовнішньо — політичних, -економічних, — культурних відносин, що зумовило зростання потреби у спеціалістах здійснювати міжнародну взаємодію у цих сферах в першу чергу на інформаційному та правовому рівнях. Слід зазначити, що для західного регіону, що межує з країнами Євросоюзу (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія), проблема підготовки інформаційних працівників особливо актуальна у зв’язку з тісною прикордонною співпрацею.

Саме для якісної підготовки таких фахівців у 2006 році була створена кафедра міжнародної інформації. Навчання студентів за спеціальністю «міжнародна інформація» здійснюють молоді, висококваліфіковані викладачі, серед яких спеціалісти з міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, міжнародного права, інформаційно — аналітичної роботи, системного аналізу, інформаційних систем і технологій, моделювання міжнародних відносин.

Ініціатор її створення та перший завідувач кандидат фізико — математичних наук, доцент Лунь Юрій Остапович. Поєднання в одному колективі фахівців з гуманітарної та технічної сфер діяльності з широким спектром наукових інтересів відкриває перспективи досліджень актуальних проблем прикладного аналізу інформації та ;прогнозування тенденцій європейської та світової інтеграції.

Викладацький склад кафедри

Наукова робота кафедри

Методичні розробки кафедри

Партнери кафедри

Кафедрою налагоджено тісну співпрацю з: