Кафедра міжнародної інформації

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра міжнародної інформації
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура МІ
Дата заснування 2006 рік
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 15
К-сть доцентів 9
К-сть докторів наук 4
К-сть професорів 4
К-сть співробітників 20
Приналежність Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Завідувач кафедри доктор політичних наук,професор Гулай Василь Васильович
Розташування (адреса) пл. Св. Юра 1, 79013, Львів; 3-й корпус, кімната 126
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/mi
Власний сайт http://imfn.lviv.ua/mi/

Кафедра міжнародної інформації - це науково-навчальний підрозділ Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку спеціалістів з міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, міжнародного права, інформаційно – аналітичної роботи, системного аналізу, інформаційних систем і технологій, моделювання міжнародних відносин.


Історична довідка

Підготовку фахівців у галузі міжнародних відносин у Львівській політехніці було започатковано в 2003 році на основі секції «Міжнародна інформація» при кафедрі прикладної математики ІМФН.

Наймолодшим структурним підрозділом ІМФН, що динамічно розвивається є кафедра міжнародної інформації, яка була створена в 2006 р. як випускова за напрямом «Міжнародні відносини» та спеціальністю «Міжнародна інформація».

Ініціатором створення та першим завідувачем кафедри, який заклав навчально-методичні, наукові та матеріально-технічні основи її успішного функціонування, став доцент, кандидат фізико-математичних наук Юрій Лунь.

Вагому роль у становленні кафедри міжнародної інформації зробив наступний завідувач (2011-2013 рр.) – академік Національної академії наук України, д. іст. н., професор Степан Павлюк.

З 2013 р. кафедру очолює доктор політичних наук, професор Василь Гулай.

В 2010-2011 рр. кафедра успішно ліцензувала та акредитувала підготовку фахівців ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» «Міжнародної інформації».

3 2016 року кафедра МІ здійснює на підготовку здобувачів вищої освіти у межах спеціальності 055/291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за трьома програмами:

  • освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація» першого (бакалаврського) рівня;
  • освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація» (магістерського) рівня;
  • освітньо-наукова програма «Міжнародна інформація» другого (магістерського) рівня.

Так, вагому роль у формуванні успішного фахівця на бакалаврському рівні вищої освіти відіграють наступні дисципліни професійної та практичної підготовки: «Міжнародні інформаційні системи та технології», «Аналітико-правові аспекти дослідження міжнародних інформаційних відносин», «Технології бренд-комунікацій», «Експертні системи і міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях», «Технології аналізу прийняття рішень у державах-членах ЄС та країнах-сусідах», «Аналіз та прогнозування криз та конфліктів у Центрально-Східній Європі», «Технології віртуальної дипломатії», «Права людини в інформаційному суспільстві», «Основи моделювання міжнародних інформаційних відносин», «Технології інформаційно-психологічного впливу в міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях» та ін.

Професійні профілі бакалаврів Міжнародної інформації:

  • Фахівець-аналітик у сфері європейських кризових комунікацій зі знанням іноземних мов

Об’єктом діяльності бакалавра виступають причини, характер та наслідки прийняття політико-правових рішень в умовах кризових суспільно-політичних явищ на глобальному, регіональному та національному рівнях. Діяльність бакалавра пов’язана із обійманням первинних посад з організації та здійснення інформаційно-аналітичної діяльність у міжнародних відносинах і суспільних комунікаціях. Використовуючи технології автоматизації обробки інформації, комп'ютерної обробки даних, моделювання міжнародних інформаційних відносин, бакалавр надає послуги з пошуку та аналізу інформації, підготовки аналітичних документів для оптимізації прийняття рішень у європейських державах в цілому та прогнозування криз та конфліктів у Центрально-Східній Європі зокрема.

  • Фахівець-аналітик у сфері міжнародних інформаційних процесів із знанням іноземних мов

Об’єктом діяльності бакалавра виступають причини, характер та наслідки функціонування інформаційно-комунікаційної сфери на регіональному та національному рівнях. Діяльність бакалавра пов’язана із обійманням первинних посад у сфері інформаційної політики в органах державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних міжурядових, а також неурядових організаціях. Використовуючи мережеві технології у суспільних комунікаціях, інформаційно-комунікаційні технології конструювання суспільних процесів, технології інформаційного консалтингу, основи експертних та інтелектуальних систем, бакалавр надає послуги з інформаційно-аналітичного забезпечення внутрішньої та зовнішньої політики держави.

Реагуючи на запити майбутніх працедавців значна роль у підготовці фахівців надається практичній підготовці у межах перекладацької практики й практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та стажувань студентів у провідних міжнародних та вітчизняних компаніях, органах державної влади, галузевого управління та місцевого самоврядування, громадських організаціях та ін.

Високий рівень теоретичної й практичної підготовки випускників, використання інноваційних технологій профорієнтаційної роботи дозволяє кафедрі міжнародної інформації займати впродовж останніх років лідируючі позиції серед кафедр профілів міжнародних відносин й міжнародної інформації в Україні та кафедр Львівської політехніки загалом за конкурсом абітурієнтів.

Вступнику

Викладацький склад кафедри

Наукова робота кафедри

Методичні розробки кафедри

Партнери кафедри