Кафедра кримінального права і процесу

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра кримінального права і процесу
Абревіатура КПП
Дата заснування 13 липня 2011 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 9
К-сть доцентів 6
К-сть докторів наук 5
К-сть професорів 4
Приналежність Інститут права та психології
Завідувач кафедри Гумін Олексій Михайлович
Розташування (адреса) вул. Кн. Романа 1/3, м.Львів, 79000; 19 -й корпус, кім. 331
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/kpp

Кафедра кримінального права і процесу — це науково-навчальний підрозділ Інституту права та психології Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку фахівців за напрямом “Правознавство”.

Загальна інформаця

Кафедра кримінального права та процесу в складі Навчально-наукового Інституту права та психології у структурі Національного університету «Львівська політехніка», згідно наказу НУ «ЛП» № 22-10 «Про створення Інституту права та психології», від 14.02.2011р. розпочала свою роботу, як Кафедра спеціальних юридичних дисциплін. Далі, згідно наказу НУ «ЛП» № 108-10 від 13.07.2011 р. кафедра була перейменована на Кафедру кримінального права і процесу. Очолює кафедру д.ю.н., доцент Гумін Олексій Михйлович.

На кафедрі працює 17 науково-педагогічних працівників: 6 штатних, 10 сумісників, 1 погодинник. З них: 2 доктори юридичних наук, 1 доктор біологічних наук, професор, 6 кандидатів наук, 2 доценти та 9 асистентів, які забезпечують викладання дисциплін з: кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого права, адвокатури, криміналістики, конституційного права. Частина викладацького складу має значний досвід роботи в структурі державної влади та правоохоронних органах.

На кафедрі відкрито спеціальність 8.18010003 «Судова експертиза». Кафедра забезпечує навчальний процес з цієї спеціальності.

Магістратура за спеціальністю «Судова експертиза»

Навчальний процес

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність

Пріоритетні напрями наукової роботи кафедри кримінального права і процесу

Одним із пріоритетних напрямів наукової роботи кафедри кримінального права і процесу є робота над темою «Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави»

Практичні результати науково-дослідної роботи:

розробка проблематики, пов’язаної з теоретико-правовим забезпеченням охорони прав та законних інтересів людини і громадянина; публікація наукових статей та доповідей на науково-практичних конференціях; участь у науково-практичних семінарах. Науково-організаційна робота.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у підготовці та проведенні всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.