Кафедра конституційного та міжнародного права

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра конституційного та міжнародного права
Абревіатура КМП
Дата заснування жовтень 2014 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 7
К-сть доцентів 4
К-сть докторів наук 1
К-сть професорів 1
Приналежність Інститут права та психології
Завідувач кафедри д.ю.н., професор Ковальчук Віталій Богданович
Розташування (адреса) вул. Князя Романа, 1-3, м. Львів, 79000 19 -й корпус, кім.311
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/kmp

Кафедра конституційного та міжнародного права — це науково-навчальний підрозділ Інституту права та психології Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку фахівців за освітньо-професійньою програмою «Правознавство» , створена у жовтні 2014 року.

Загальна інформаця

Кафедра конституційного та міжнародного права покликана забезпечувати підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр» за освітньо-професійними програмами 6.030401 «Правознавство» та освітнього рівня «магістр» за освітньо-професійною програмою 8.03040101 «Право», а також забезпечити викладання навчальних дисциплін в усіх Інститутах Університету.

Науково-педагогічний склад кафедри налічує 11 науково-педагогічних працівників, з них: 1 доктор юридичних наук, професор, 7 кандидатів наук, 4 доценти та 6 асистентів, які забезпечують викладання відповідних дисциплін, зазначених у структурі кафедри.

Очолює кафедру д.ю.н., професор Ковальчук Віталій Богданович. Під його керівництвом кафедра конституційного та міжнародного права є одною з провідних кафедр Інституту права та психології за кадровим складом та науковим потенціалом.

Матеріально-технічна база кафедри забезпечена сучасною комп’ютерною технікою, офісними меблями, її приміщення відповідає усім вимогам. Усі навчальні дисципліни, які читають на кафедрі, забезпечені нормативно-методичною документацією. Розроблені навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін та розміщені у Віртуальному середовищі Львівської політехніки. Поповнення навчально-методичного забезпечення проводиться шляхом видання навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок, монографій тощо.

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність кафедри

Співробітництво