Кафедра конституційного та міжнародного права

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра конституційного та міжнародного права
Абревіатура КМП
Дата заснування жовтень 2014 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 7
К-сть доцентів 4
К-сть докторів наук 1
К-сть професорів 1
Приналежність Інститут права та психології
Завідувач кафедри д.ю.н., професор Ковальчук Віталій Богданович
Розташування (адреса) вул. Князя Романа, 1-3, м. Львів, 79000 19 -й корпус, кім.311
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/kmp

Кафедра конституційного та міжнародного права — це науково-навчальний підрозділ Інституту права та психології Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку фахівців за освітньо-професійньою програмою «Правознавство» , створена у жовтні 2014 року.

Загальна інформаця

Кафедра конституційного та міжнародного права покликана забезпечувати підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр» за освітньо-професійними програмами 081 «Право» та освітнього рівня «магістр» за освітньо-професійною програмою 081 «Право», а також забезпечити викладання навчальних дисциплін в усіх Інститутах Університету. Наукові напрями кафедри:

  • 1. Конституційно-правовий механізм забезпечення принципу національного суверенітету;
  • 2. Міжнародно-правовий захист прав людини і формування цінностей плюралістичної демократії.


Науково-педагогічний склад кафедри налічує 13 науково-педагогічних працівників, з них: 1 доктор юридичних наук, професор, 7 кандидатів наук, 5 доцентів та 6 асистентів, які забезпечують викладання відповідних дисциплін, зазначених у структурі кафедри.

Очолює кафедру д.ю.н., професор Ковальчук Віталій Богданович. Під його керівництвом кафедра конституційного та міжнародного права є одною з провідних кафедр Інституту права та психології за кадровим складом та науковим потенціалом.

Матеріально-технічна база кафедри забезпечена сучасною комп’ютерною технікою, офісними меблями, її приміщення відповідає усім вимогам. Усі навчальні дисципліни, які читають на кафедрі, забезпечені нормативно-методичною документацією. Розроблені навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін та розміщені у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Поповнення навчально-методичного забезпечення проводиться шляхом видання навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок, монографій тощо.

При кафедрі конституційного та міжнародного права Інституту права та психології діє студентський науково-дискусійний гурток з конституційного та міжнародного права під назвою «Конституціоналіст». В роботі гуртка беруть участь студенти всіх курсів стаціонарної форми навчання, які працюють над індивідуальними науково-дослідним завданнями. В рамках функціонування гуртка студенти мають змогу отримати консультації щодо написання наукових статей, курсових та дипломних робіт, приймати участь у наукових студентських конференціях, працювати над розробкою власної системи законодавства України та здобувати навички щодо підготовки юридичних документів. В 2011-2012 роках студентами, які приймають участь у діяльності гуртка, підготовлено Юридичний словник з Конституційного права України, який частково представлений у ВНС.

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність кафедри

Співробітництво