Кафедра кадастру територій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра кадастру територій
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура КДТ
Дата заснування 2002 рік
Засновники Національний університет «Львівська політехніка».
К-сть кандидатів наук 8
К-сть доцентів 5
К-сть докторів наук 2
К-сть професорів 2
Приналежність Інститут геодезії
Попередник кафедра інженерної геодезії та кадастру
Завідувач кафедри д. т. н., професор Перович Лев Миколайович
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул. Карпінського 6, 2-й корпус, кім. 503
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/kdt
Власний сайт http://www.lp.edu.ua/fileadmin/IGD/KDT_0.html

Кафедра кадастру територій — це навчально-науковий підрозділ Інституту геодезії Львівської політехніки.

Загальна інформація

Кафедра кадастру територій одна з найперших кафедр, яка здійснила випуски фахівців з кадастру та землеустрою.

Кафедра веде підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Землеустрій та кадастр», а також науково-педагогічних працівників (кандидатів та докторів наук) за науковим напрямком «Кадастр та моніторинг земель». Перспективний розвиток кафедри передбачає підготовку бакалаврів та магістрів за новою спеціальністю «Оцінка землі та нерухомості майна». Впродовж останніх років конкурс на спеціальності кафедри найвищий в інституті.

Історія кафедри

Кафедру кадастру територій створено наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» професора Рудавського Ю. К. від 30 жовтня 2002 року № 149-10. Вона утворилась шляхом відокремлення від кафедри інженерної геодезії і кадастру, яку на той час очолював професор Перович Лев Миколайович. Кафедра приступила до випуску бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» (тепер «Землеустрій та кадастр»).

З перших днів заснування і по теперішній час кафедру очолює Перович Лев Миколайович — доктор технічних наук, професор, дійсний член (академік) Української нафтогазової академії, член постійної комісії з питань земельного розвитку та кадастру Міжнародної асоціації FIG, автор понад 100 наукових і науково-методичних праць в галузі оцінки нерухомості, кадастру і контролю за деформаціями об’єктів нафтогазового комплексу.

В організації та ставленні кафедри активну участь приймали:

 • відомі вчені:
  • д. т. н., професор Костецька Я. М.,
  • д. т. н., професор Джуман Б. М.,
  • д. с.-г. н., професор Волощук М. Д.
 • найкращі науковці-методисти України:
  • к. т. н., доцент Тартачинський Р. М. (2010р.),
  • к. т. н., доцент Корницький Ю. М. (2007 р.),
  • к. т. н., доцент Хропот С. Г. (2002-2009 р.),
  • к. ф.-м. н., доцент Волосецький Б. І.
 • знані фахівці виробництва із землеустрою і кадастру:
  • Гагалюк М. І. (2002 р.),
  • Кунтий Б. Г.,
  • Пархуць Б. І.,
  • Падляк І. М.,
  • Петришин А. Г.

Тепер в складі кафедри активно працюють молоді науковці асистенти Винарчик Л. В., к.т.н., доцент, заступник завідувача кафедри Маланчук М. С., Ткачик О. І., інженери Мартинюк Т. В., к.т.н., асистент Ванчура О. І., Костюк А. В.

Особлива заслуга в організації навчально-методичного забезпечення кафедри належить д. с.-г. н., професору Панасу Р. М., який, починаючи роботу на кафедрі з 2004 року видав навчальні посібники: «Ґрунтознавство», «Рекультивація земель», «Основи моніторингу та прогнозування використання земель», «Раціональне використання та охорона земель», «Картування ґрунтів», «Бонітування ґрунтів».

В 2011 році кафедра приступила до підготовки фахівців за другою спеціальністю «Оцінка землі та нерухомого майна».

Викладацький склад кафедри

All1.jpg

Науково-дослідна робота

На кафедрі кадастру територій ведеться активний творчий пошук створення кадастрової системи України, забезпечення належною інформаційною базою органів державної влади і місцевого самоврядування в галузі земельних відносин. Результати творчих пошуків реалізуються в практичній підготорвці фахівців, а також в структурних підрозділах органів виконавчої влади.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри :

 • Розробка та дослідження побудови кадастрової мережі України.
 • Дослідження технічних методів та оптимальної точності побудови кадастрових зйомок та масштабного ряду кадастрових планів та карт для земель різної категорії.
 • Вивчення проблем кадастру на основі розв’язання юридичних, технічних і економічних завдань.
 • Дослідження з організації, координації та управління кадастром.
 • Прогнозування та планування розвитку територій з урахуванням регіональних особливостей.
 • Вивчення проблем використання кадастрової інформації для оцінки та прогнозу стану довкілля.
 • Розробка та дослідження методик нормативної і експертної грошової оцінки землі та нерухомого майна та інших.

Студенти спеціальності, починаючи з третього курсу, активно залучаються до науково-дослідних робіт.

Залучення студентів до науково-дослідної роботи на кафедрі проводиться в двох формах:

 • індивідуальна робота провідних науковців кафедри з окремими студентами,
 • доручення виконання конкретних досліджень, або їх обробки та аналізу при виконанні договірних робіт лабораторіями кафедри.

Студенти кафедри приймають участь в університетських та Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності.

Галузева НДЛ з геодезичного забезпечення кадастру та управління природними ресурсами території України (ГНДЛ-99)

Відомі випускники кафедри

Боднарчук Володимир Дмитрович — в.о. начальника управління земельних ресурсів Держкомзему України у Івано-Франківській області.

Перович Ігор Львович — кандидат технічних наук, начальник районного управління земельних ресурсів Держкомзему України.

Хавар Юлія Степанівна — кандидат технічних наук, викладач НУ «Львівська політехніка».

Слінчук Володимир Олексійович — директор Державного підприємства «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут».

Структура кафедри

Партнери кафедри

Посилання

Інститут геодезії НУ ЛП

Інститут геодезії НУ ЛП