Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
Абревіатура ЗМД
Завідувач кафедри Мельник Ольга Григорівна
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/inem/zmd
Загальна інформація про кафедру

Назва кафедри українською: Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

Назва кафедри англійською: The department of foreign economic and customs

Абревіатура кафедри: ЗМД

Номер телефону: (032) 258-27-25

Номер факсу: (032) 258-22-10

Офіційний e-mail: zmd.dept@lpnu.ua

Сторінка на facebook: www.facebook.com/zmd.inem

Адреса кафедри: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, ІV навчальний корпус, кімн. 513Керівництво кафедри

Посада на кафедрі: Завідувач кафедри

Прізвище, ім’я, по-батькові: Мельник Ольга Григорівна (Olga Melnyk)

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Номер телефону: (032) 258-27-25


Посада на кафедрі: Заступник завідувача з навчально-методичної роботи

Прізвище, ім’я, по-батькові: Мукан Олена Василівна (Olena Mukan)

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Номер телефону: (032) 258-27-25


Посада на кафедрі: Заступник завідувача з наукової роботи

Прізвище, ім’я, по-батькові: Петришин Наталія Ярославівна (Natalya Petryshyn)

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Номер телефону: (032) 258-27-25


Посада на кафедрі: Заступник завідувача з роботи зі студентами

Прізвище, ім’я, по-батькові: Григор’єв Олександр Юрійович (Oleksandr Grygoryev)

Науковий ступінь, вчене звання: немає

Номер телефону: (032) 258-27-25


Посада на кафедрі: Заступник завідувача з інформаційно-організаційного забезпечення

Прізвище, ім’я, по-батькові: Жежуха Володимир Йосипович (Volodymyr Zhezhukha)

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Номер телефону: (032) 258-27-25


Посада на кафедрі: Заступник завідувача з міжнародної співпраці

Прізвище, ім’я, по-батькові: Дзюбіна Катерина Олегівна (Kate Dzyubina)

Науковий ступінь, вчене звання: немає

Номер телефону: (032) 258-27-25


Професорсько-викладацький склад кафедри

1. Мельник Ольга Григорівна (Olga Melnyk) – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

2. Юринець Оксана Василівна (Oksana Yurynets) – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри

3. Мукан Олена Василівна (Olena Mukan) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, заступник завідувача з навчально-методичної роботи

4. Петришин Наталія Ярославівна (Natalya Petryshyn) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, заступник завідувача з наукової роботи

5. Жежуха Володимир Йосипович (Volodymyr Zhezhukha) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, заступник завідувача з інформаційно-організаційного забезпечення

6. Григор’єв Олександр Юрійович (Oleksandr Grygoryev) – старший викладач кафедри, заступник завідувача з роботи зі студентами

7. Дзюбіна Катерина Олегівна (Kate Dzyubina) – старший викладач кафедри, заступник завідувача з міжнародної співпраці

8. Адамів Марта Євгенівна (Marta Adamiv) – кандидат економічних наук, асистент кафедри

9. Бала Ростислав Дмитрович (Rostyslav Bala) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

10. Бодарецька Ольга Миколаївна (Olha Bodaretska) – кандидат економічних наук, асистент кафедри

11. Ганас Любов Миколаївна (Lybov Hanas) – кандидат економічних наук, асистент кафедри

12. Горбаль Наталія Ігорівна (Natalia Horbal) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

13. Дорош Олег Ігорович (Oleg Dorosh) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

14. Завербний Андрій Степанович (Аndriy Zaverbnyy) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

15. Маслак Олександр Олександрович (Oleksandr Maslak) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

16. Микитин Олег Зеновійович (Oleh Mykytyn) – кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри

17. Моторнюк Уляна Іванівна (Uliana Motorniuk) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

18. Нагірна Мар'яна Ярославівна (Maryana Nagirna)– кандидат економічних наук, асистент кафедри

19. Ноджак Любов Степанівна (Lyubov Nodzhak) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

20. Овчарук Вадим Володимирович (Vadym Ovcharuk) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

21. Огерчук Юрій Володимирович (Yurii Oherchuk) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

22. Передало Христина Станіславівна (Khrystyna Peredalo) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

23. Руда Мар’яна Володимирівна (Maryana Ruda) – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри

24. Тодощук Андрій Васильович (Andrii Todoshchuk) – кандидат економічних наук, доцент кафедри

25. Чиркова Юлія Леонідівна (Yuliya Chyrkova) – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри

26. Бортнікова Мар’яна Григорівна (Maryana Bortnikova) – старший викладач кафедри

27. Калиновський Андрій Олегович (Andriy Kalynovskyy) – асистент кафедри

28. Коць Ірина Ігорівна (Iryna Kots) – асистент кафедри

29. Малиновська Юлія Богданівна (Yuliya Malynovska) – асистент кафедри

30. Приведа Роксана Борисівна (Roksana Pryveda) – асистент кафедри

31. Стасюк Назар Романович (Nazar Stasyuk) – асистент кафедриДопоміжний персонал кафедри

1. Белянська Наталія Степанівна (Natalya Belanska) - провідний спеціаліст кафедри

2. Бовтач Мар'яна Стефанівна (Mariana Bovtach) - спеціаліст кафедри

3. Клап Наталія Євгенівна (Nataliia Klap) - спеціаліст кафедри

4. Гайова Софія Андріївна (Sofiia Haiova) - спеціаліст кафедриІсторія кафедри

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності створена відповідно до наказу Ректора Національного університету «Львівська політехніка» №72-10 від 27.04.2012 р. і рішення Вченої ради цього ж вищого навчального закладу (протокол №52 від 24.04.2012 р.) на базі кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва у Навчально-науковому інституті економіки і менеджменту. З моменту заснування кафедру очолює доктор економічних наук, професор Мельник Ольга Григорівна. У межах кафедри здійснюється підготовка студентів за спеціальностями 073 «Менеджмент» (спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Управління митною діяльністю» та «Управління міжнародною туристичною діяльністю») і 051 «Економіка» (спеціалізація «Прикладна економіка»).

Необхідність відкриття кафедри визначалась низкою чинників.

По-перше, сучасний етап розвитку національної економіки характеризується яскраво вираженими глобалізаційними та інтеграційними тенденціями, що зумовлює високий рівень взаємодії вітчизняних суб’єктів господарювання із іноземними контрагентами (споживачами, постачальниками, посередниками, інвесторами тощо). За даними офіційної статистики, понад 80% вітчизняних підприємств є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), що формує на ринку попит на кваліфікованих фахівців у сфері ЗЕД, які зможуть на належному рівні здійснювати управління ЗЕД, забезпечувати якісне виконання зовнішньоекономічних операцій, співпрацювати з іноземними інвесторами тощо.

По-друге, тенденція до створення транснаціональних корпорацій, міжнародних корпорацій, холдингів, концернів та інших міжнародних об’єднань суттєво змінює вимоги до підготовки фахівців, здатних працювати на міжнародному ринку, зумовлює необхідність формування нових універсальних і вузькоспеціалізованих компетенцій фахівців у сфері ЗЕД з урахуванням характеристик міжнародного середовища функціонування та світових економічних викликів.

По-третє, у зв’язку з тим, що у Західному регіоні відсутні вищі навчальні заклади, які б здійснювати системно-комплексну підготовку фахівців у сфері митної діяльності, створення кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, однією із цілей якої є забезпечення якісної професійної підготовки фахівців, здатних ефективно реалізовувати митну діяльність на усіх рівнях національної економіки (підприємствах, структурних підрозділах митниці, регіональних та центральних органах державної влади тощо), дає змогу ліквідувати цю прогалину. Особлива нагальність підготовки фахівців у митній сфері підтверджується тим фактом, що лише на теренах Львівської області функціонує низка митних постів Львівської митниці ДФС України (наприклад, «Львів-аеропорт», «Стрий», «Дрогобич», «Броди», «Городок», «Сокаль», «Рава-Руська», «Мостиська», «Краковець», «Смільниця» тощо). У них виникає гостра необхідність у висококваліфікованих управлінцях, а також фахівцях, які зможуть забезпечити на належному професійному рівні митний контроль, пропуск та митне оформлення товарів і предметів, що переміщуються через митний кордон України, юридичних та фізичних осіб, які переміщуються автомобільним, залізничним транспортом; митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності через митний кордон України; митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень, зокрема недержавних операторів зв'язку; митний контроль та митне оформлення товарів і речей громадян, які переміщуються на постійне місце проживання, митне оформлення гуманітарної допомоги; митний контроль та митне оформлення транспортних засобів фізичних та юридичних осіб; митний контроль та митне оформлення повітряних суден міжнародного сполучення.

По-четверте, створення кафедри підтверджується практичною доцільністю, продиктованою умовами реальної діяльності підприємств, організацій, які на теренах Західного регіону України є активними учасниками зовнішньоекономічної діяльності, але не мають достатньо кваліфікованих фахівців. Моніторинг, проведений серед підприємств та організацій Західного регіону, підтверджує потребу у кваліфікованих фахівцях у сфері зовнішньоекономічної та митної діяльності, зокрема, у менеджерах ЗЕД різного рівня, фахівцях з експорту та імпорту, митних декларантах тощо. Враховуючи наявну потребу регіону у фахівцях із зовнішньоекономічної та митної діяльності, необхідність підготовки таких кадрів є обґрунтованою.

По-п’яте, значний спектр категорій працівників, які задіяні в апараті управління митниці, підрозділах митного оформлення, діяльність яких пов’язана із торговим і неторговим обігом, підрозділах контролю та інформаційно-аналітичної роботи й інших, потребують отримання фахової підготовки належного рівня, що забезпечує спеціалізація «Управління митною діяльністю» на базі кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності.

По-шосте, активний розвиток міжнародного туризму та щорічне зростання кількості туристичних організацій на теренах прикордонної Львівської області зумовлює зростання потреби у кваліфікованих менеджерах для туристичного бізнесу, які б були здатні грамотно та економічно обґрунтовано планувати туристичну діяльність, організовувати на високому рівні туристичні тури, вчасно переорієнтовувати туристичну діяльність відповідно до змін ринкової кон’юнктури, розробляти пакети стимулювання клієнтів туристичних компаній тощо. Відповідну підготовку менеджерів міжнародної туристичної діяльності забезпечено в межах спеціалізації «Управління міжнародною туристичною діяльністю» на кафедрі зовнішньоекономічної та митної діяльності.

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності логічно доповнює концепцію системної підготовки менеджерів та економістів у Навчально-науковому інституті економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Наукова діяльність кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку зовнішньоекономічної, туристичної та митної діяльності, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.


Основними формами наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри є:

- виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт;

- підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук аспірантами і викладачами кафедри;

- написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;

- участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;

- стажування професорсько-викладацького складу кафедри в установах НАН України, навчальних закладах України та зарубіжних країн;

- наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, структурами митниці, митно-брокерськими організаціями, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;

- залучення студентів до наукової роботи та ін.


Наукові напрями кафедри:

1) «Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю підприємств». Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Мельник О.Г.

2) «Проблеми формування систем менеджменту в умовах глобалізації». Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Петришин Н.Я.

Ці наукові напрями визначають спрямованість наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри, а також аспірантів.

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Мельник О.Г. є членом Наукової ради Міністерства освіти і науки України. Окрім того, професор Мельник О.Г. є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора економічних наук Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» та Д 35.860.02 у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Згідно Розпорядження Президента України №18/2007-рп від 30.01.2007 р. професор Мельник О.Г. здобула Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених з проектом «Формування системи бюджетування та збалансованої системи індикаторів діяльності підприємства: теоретичні засади та методичні положення» (номер державної реєстрації 0107U000829). У 2008 р. завідувач кафедри також здобула Грант Національного університету «Львівська політехніка», очоливши роботу над проектом «Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах індикаторів: теоретико-методологічні та методичні положення» (номер державної реєстрації 0108U004255). У 2009 р. професор Мельник О.Г. вдруге здобула Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених з проектом «Розроблення матричної моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів оцінювання діяльності підприємств» (розпорядження Президента України «Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» №336/2008-рп від 16.12.2008 р.). Згідно з розпорядженням Президента України №197/2016-рп завідувачу кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», професору Ользі Мельник призначено грант Президента для здійснення наукових досліджень (проект «Гармонізація та уніфікування нормативно-методичної та інтерпретаційно-ідентифікаційної бази соціально-економічної діагностики в умовах європейської інтеграції»).

Гранти Національного університету «Львівська політехніка» здобули також доцент кафедри Жежуха В.Й. із проектом «Діагностика та розвиток інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств: теоретико-прикладні положення» (2013 р.) та старший викладач кафедри Дзюбіна К.О. із проектом «Формування механізму управління зворотними матеріальними потоками в контексті сталого розвитку соціально-економічних систем» (2014 р.).

Завідувач кафедри, професор Мельник О.Г. є Лауреатом Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України у номінації «За наукові досягнення» (розпорядження Кабінету Міністрів України №361-р від 13.06.2012 р.). У 2008 р. професор Мельник О.Г. стала Лауреатом Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2008 р. (постанова Верховної Ради України №871-VI від 15.01.2009 р.) за роботу «Інноваційні технології формування бюджетів підприємств у конкурентному середовищі». Доцент кафедри Жежуха В.Й. є лауреатом Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради як талановитий молодий учений і спеціаліст за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації №760/0/5-12 від 05.11.2012 р.). Такою ж нагородою відзначена і доцент кафедри Петришин Н.Я.


Серед інших численних наукових проблем, що вирішуються професорсько-викладацьким складом кафедри, варто виокремити такі:

- оцінювання інноваційності технологічних процесів промислових підприємств;

- формування і використання технологій стратегічного планування діяльності підприємств;

- формування систем корпоративного управління в машинобудуванні;

- антисипативне управління підприємствами;

- формування та розвиток інжинірингової діяльності на підприємствах;

- ресурсно-інфраструктурне забезпечення інвестиційної діяльності підприємств на засадах маркетингу і логістики;

- оцінювання та формування витрат на рекламну діяльність в системі маркетингу підприємства;

- управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств на засадах функціонального підходу;

- забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на засадах ринкової орієнтації;

- формування та оцінювання місії в системі менеджменту підприємств тощо.


Характеристика держбюджетної роботи, що виконується кафедрою


Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності спільно із кафедрою менеджменту і міжнародного підприємництва виконувала низку держбюджетних робіт, останньою із яких була науково-дослідна робота в межах теми ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту» (номер державної реєстрації 0111U001215), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 1177 від 30.11.2010 р. Її виконавцями були такі працівники кафедри, як професор Мельник О.Г., доцент Петришин Н.Я., доцент Передало Х.С., доцент Мукан, доцент Жежуха, старший викладач Чиркова Ю.Л. та ін.


Характеристика інших напрямів наукової діяльності


Кафедра активно співпрацює із профільними кафедрами інших вищих навчальних закладів. Формами такого співробітництва є розроблення рекомендацій із удосконалення навчально-наукового процесу, участь у наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах, написання спільних публікацій, обговорення освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів тощо.

Спільно із кафедрою менеджменту і міжнародного підприємництва кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності випускає Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», що є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

Значна увага на кафедрі приділяється здобувачам наукових ступенів доктора філософії. Зокрема, щомісяця проводяться наукові семінари, метою яких є обговорення наукових розробок здобувачів, а також підвищення наукового рівня професорсько-викладацького складу кафедри.

За результатами наукової та навчальної роботи професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано чимало підручників, посібників та монографій.

У своїй роботі професорсько-викладацький склад кафедри орієнтується на найновіші досягнення теорії і практики, сучасні світові стандарти, впровадження інноваційних технологій навчання, комплексність забезпечення навчального процесу, проведення навчально-ознайомлювальних екскурсій тощо. Це дає змогу майбутнім фахівцям зовнішньоекономічної, туристичної та митної діяльності здобувати ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін і практичні навички.

Грамотами Міністерства освіти і науки України нагороджені професор Мельник О.Г., доцент Передало Х.С., старший викладач Григор’єв О.Ю. та ін. Окрім того, у різні роки професор Мельник О.Г., доценти Жежуха В.Й. та Петришин Н.Я. ставали Лауреатами Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради як талановиті молоді учені за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Політика кафедри спрямована на інвестування у розвиток викладачів шляхом їхнього спрямування на стажування, курси підвищення кваліфікації, тренінги, бізнес-семінари, круглі столи та ін. Свідченням високого рівня фаховості професорсько-викладацького складу кафедри є здобуті гранти, захищені дисертації, а також одержані грамоти Президента України, Верховної Ради України, Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної ради, Львівської політехніки тощо.Навчальна робота

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності здійснює підготовку студентів за спеціальностями і спеціалізаціями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 07 «Управління та адміністрування»


33zmdBooklet.jpg

44zmdBooklet.jpg

1zmdBooklet.jpg

2zmdBooklet.jpg


Кафедра готує для національної економіки повністю підготовлених фахівців із належними знаннями, практичними вміннями і навичками, що забезпечує високий рівень їхньої конкурентоспроможності на ринку праці та успішне працевлаштування.


Конкурентні переваги навчання з нами:

- сприятливе навчальне середовище, у якому кожен студент почувається важливим і шанованим;

- здобуття повної вищої освіти в одному із найбільших та найавторитетніших університетів України;

- понад 70-річний досвід підготовки висококваліфікованих економістів та менеджерів і надання високоякісних освітніх послуг;

- міжнародне визнання диплому;

- практичний характер навчання;

- можливість працювати із сучасним програмним забезпеченням, що є одним із найпоширеніших серед митних брокерів, суб’єктів - зовнішньоекономічної діяльності та туристичних компаній;

- зустрічі із представниками бізнесу та відомими бізнес-тренерами;

- навчальні екскурсії, у т.ч. у підрозділи митниці;

- високий рівень фаховості професорсько-викладацького складу;

- можливість продовження навчання за кордоном;

- інноваційні навчальні плани і програми, сформовані за участю бізнесу;

- висока оцінка якості підготовки фахівців з боку роботодавців;

- інноваційні технології і методи викладання.Секції кафедри

Секція «Управління митною діяльністю» (Management of customs activity section)

Керівник секції: Мукан Олена Василівна - кандидат економічних наук, доцент

Консультант секції: Мельник Ольга Григорівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

Місцерозташування секції: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, ІV навчальний корпус, кімн. 529

Номер телефону: (032) 258-27-25

Офіційний e-mail: zmd.dept@lpnu.ua

Характеристика секції:

Секція «Управління митною діяльністю» створена у 2011 р. У її межах розроблено магістерську програму підготовки за спеціалізацією «Управління митною діяльністю» в рамках спеціальності 073 «Менеджмент».

Навчаючись за спеціалізацією «Управління митною діяльністю», молоді фахівці здобувають уміння, навички і професійні компетентності, що необхідні для управління митною діяльністю на рівні суб'єктів підприємницької діяльності чи органів державної влади, як місцевого,так і загальнодержавного рівня. Майбутні фахівці із управління митною діяльністю одержують ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін та практичні навички, що стосуються заповнення митних документів, проведення зовнішньоекономічних переговорів, укладення зовнішньоекономічних контрактів, розрахунку митної вартості товарів, визначення кодів товарів, складання вантажно-митних декларацій, проведення митної експертизи товарів, здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями тощо. Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Управління митною діяльністю», з метою набуття практичних навичок роботи мають змогу відвідувати Одеський морський торговельний порт, Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, Львівську залізницю, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Львівщини, ТОВ Логістичну компанію «Захід Ресурс», вантажні митні пости Львівської митниці тощо. Окрім того, низку ознайомлювальних лекцій прикладного спрямування для студентів викладають працівники митних органів, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, митно-брокерських організацій, провідних консалтингових та аудиторських компаній, а також окремі бізнес-тренери.

Для студентів створені можливості працювати в комп'ютерній лабораторії кафедри із спеціалізованим програмним забезпеченням «MD Office», що є одним із найпоширеніших програмних продуктів серед митних брокерів та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Національний університет «Львівська політехніка» і кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності мають укладену угоду про довгострокову співпрацю із Львівською митницею, що передбачає різні форми співпраці для студентів,що навчаються за спеціалізацією «Управління митною діяльністю».

Випускники, що завершили програму підготовки за спеціалізацією «Управління митною діяльністю», можуть працевлаштуватись: в апараті управління підприємств і державних органів влади відповідного зовнішньоекономічного та митного спрямування, у митних постах, у підрозділах митного оформлення, у підрозділах контролю та інформаційно-аналітичної роботи, у банківських установах, у митно-брокерських компаніях, у транспортно-експедиційних компаніях, у відділах зовнішньоекономічної діяльності, в експортних та імпортних відділах, у підрозділах міжнародного маркетингу тощо.


Секція «Управління міжнародною туристичною діяльністю» (Management of international tourist activity section)

Керівник секції: Жежуха Володимир Йосипович - кандидат економічних наук, доцент

Консультант секції: Мельник Ольга Григорівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

Місцерозташування секції: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, ІV навчальний корпус, кімн. 529

Номер телефону: (032) 258-27-25

Офіційний e-mail: zmd.dept@lpnu.ua

Характеристика секції:

Навчаючись за спеціалізацією «Управління міжнародною туристичною діяльністю», випускники набувають уміння, навички і професійні компетентності із теорії та практики комплексного туристичного обслуговування клієнтів й управління туристичними компаніями навнутрішньому та зовнішньому ринках. Спектр знань студентів охоплює наступні сфери: бронювання авіаквитків, надання екскурсійних послуг, формування туристичних турів та екскурсійних програм із врахуванням особливостей туристичних зон і центрів, а також побажань клієнтів, трансфер туристів, країнознавство, краєзнавство, готелезнавство, автоматизація бізнес-процесів туристичних компаній (операторів та агентів), управління якістю туристичних послуг тощо. Майбутні фахівці сфери туризму за результатами навчання одержують також різнобічні знання із зовнішньоекономічної та митної справи, що дозволяє розширити рівень їхньої компетентності на зовнішньому ринку.

Акцент у навчанні студентів за спеціалізацією «Управління міжнародною туристичною діяльністю» зроблений на практичне спрямування. Майбутні фахівці сфери туризму беруть участь у рольових іграх, відвідують відомі готелі, ресторани та туристичні компанії, Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, заповнюють анкети, бронюють авіаквитки тощо. Практику студенти проходять безпосередньо у туроператорах, турагенціях, а також у готельно-ресторанних комплексах.

Студенти, що навчаються за вказаною спеціалізацією, працюють зі спеціалізованими програмними продуктами, розробленими для турбізнесу, а також одержують прикладні знання щодо роботи в Інтернеті із різноманітними системами бронювання. Ознайомлювальні лекції прикладного спрямування для студентів викладають керівники і провідні фахівці вітчизняних туристичних компаній. Окрім того, майбутні фахівці сфери туризму беруть участь у щорічному Львівському міжнародному форумі індустрії туризму та гостинності, Міжнародній виставці-ярмарку «ТурЕКСПО», спеціалізованій виставці «Готельний та ресторанний бізнес», спеціалізованій виставці «Континент розваг», а також вивчають туристичні принади м. Львова та усієї України.

Випускники, що завершили програму підготовки за спеціалізацією «Управління міжнародною туристичною діяльністю», можуть працювати на посадах: організатора та розробника турів, провайдера турпродукту, турагента, керівника сектору екскурсоводів, фахівця з туристичної атракції, гіда-країнознавця, керуючого готелем (кемпінгом), менеджера інформаційно-довідкової служби, керівника туристичної групи, менеджера з туризму, менеджера із бронювання авіаквитків, менеджера із обслуговування клієнтів тощо у туристичних компаніях, готелях, рекреаційних та ресторанних комплексах. Окрім того, місцем праці випускників можуть бути органи державної влади, де вони мають змогу займати посади консультантів і фахівців із туризму.Окремі партнери кафедри

Вищі навчальні заклади України (Київський національний торговельно-економічний університет, Тернопільський національний економічний університет, Харківський національний економічний університет, Українська державна академія залізничного транспорту, Національний лісотехнічний університет України тощо (High educational institutions)

Спільна реалізація державної політики в галузі освіти «Менеджмент та адміністрування», зокрема з питань:

- розроблення та удосконалення галузевої компоненти стандартів вищої освіти та їх відповідність сучасним вимогам щодо професійної, фахової підготовки фахівців спеціальності для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів;

- проведення експертизи освітніх технологій і науково-навчальної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів щодо можливості надання їм рекомендаційних грифів міністерства;

- удосконалення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу вищих закладів освіти України.


Львівська митниця (Lviv Customs)

Веб-сайт: http://lv.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/mitnitsya/

Проведення екскурсій для студентів, обмін інформацією, вдосконалення робочої програми підготовки фахівців спеціалізації «Управління митною діяльністю», залучення посадових осіб митниці до проведення занять із студентами з метою формування у них практичних умінь, навичок та компетенцій у сфері декларування експортних та імпортних товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення ефективної взаємодії суб’єктів господарської діяльності із митними органами тощо.


Університет митної справи та фінасів (University of Customs and Finance)

Веб-сайт: http://umsf.dp.ua/

Навчально-наукове співробітництво, що передбачає: проведення спільних наукових досліджень; обмін науковцями з метою розв'язання конкретних проблем, що виникають в процесі наукових досліджень, підвищення їхньої кваліфікації, стажування тощо; організування двосторонніх і багатосторонніх симпозіумів, круглих столів, конференцій, колоквіумів, семінарів та інших спільних заходів із різних наукових проблем і практичної підготовки фахівців у сфері зовнішньоекономічної діяльності; залучення представників до проведення навчальних занять для студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації та інших осіб; обговорення пропозицій щодо впровадження у навчальний процес підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців зовнішньоекономічної та митної діяльності, зокрема й митниці, найновіших здобутків у сфері фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на здобуття і використання якісно нових, актуальних, оригінальних та практично значущих знань із митної справи; організування навчально-пізнавальних екскурсій для студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації та інших осіб; спільна участь у роботі міжнародних форумів за результатами спільних робіт; обмін навчально-науковою літературою, інформаційними, довідковими та іншими виданнями; вироблення рекомендацій щодо удосконалення державних галузевих освітніх стандартів, навчальних планів і робочих програм з метою забезпечення органічного поєднання гуманітарної, фундаментальної та спеціальної підготовки фахівців із зовнішньоекономічної і митної діяльності тощо.


ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» (SI «Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»)

Веб-сайт: http://ird.gov.ua/

Проходження стажування професорсько-викладацьким складом кафедри, участь в організуванні та проведенні круглих столів із проблем формування регіональної політики, систем управління та еколого-економічного регулювання розвитку регіонів, процесів раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інтелектуального потенціалу регіонів, ринкової інфраструктури і підприємництва, зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва, розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні, методологічних та прикладних проблем моніторингу регіональних процесів, проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, просторової організації соціально-економічних систем тощо.


Львівська обласна рада (Lviv regional council)

Веб-сайт: www.oblrada.lviv.ua

Участь в організуванні та проведенні симпозіумів і круглих столів щодо покращення умов функціонування територіальних громад сіл, селищ та міст у межах повноважень, визначених Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».


Львівська міська рада (Lviv city council)

Веб-сайт: www.city-adm.lviv.ua

Участь в організуванні та проведенні симпозіумів і круглих столів щодо обговорення напрямів розвитку міста Львова та вирішення існуючих проблем.


Митно-брокерське підприємство ПП «Корпус-ПІ» (PP «Korpus-Pi»)

Веб-сайт: www.korpus.lviv.ua

Обмін інформацією, проведення екскурсій для студентів, працевлаштування випускників, вивчення практичних аспектів представлення інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у митних і контролюючих органах, одержання дозвільних документів та висновків, підготовки комерційної і товаросупроводжувальної документації тощо.


Управління міжнародних економічних зв'язків Львівської торгово-промислової палати (Department of International Economic Relations of the Lviv Chamber of Commerce)

Веб-сайт: www.lcci.com.ua

Обмін інформацією, підвищення кваліфікації викладачів і студентів, працевлаштування випускників, участь у семінарах, конференціях, круглих столах, тренінгах, бізнес-заходах, обговорення актуальних проблем підготовки фахівців.


Підприємства, організації і установи Львівщини та інших областей (ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», АТ «Приватбанк», АТ «Галич Авто», ТОВ НВП «Електроприлад», ДП «Електроніка» та ін.) (Lviv region enterprises, organizations and institutions)

Наукове співробітництво, консультування, впровадження методичних і наукових розробок, проведення круглих столів, стажування професорсько-викладацького складу, участь в ЕК, укладення договорів про проходження практики студентами.


Туроператори та турагенції (Tourist operators and travel agencies)

Проходження практики студентами, проведення лекцій для студентів, працевлаштування випускників, спільне розроблення навчально-методичного забезпечення, участь в ЕК, стажування професорсько-викладацького складу, проведення круглих столів та конференцій.


ВГО «Українська асоціація логістики» (Ukrainian association of logistics)

Організування та проведення науково-практичних конференцій, семінарів і круглих столів із проблем розвитку теорії та практики логістики.ДП «Одеський морський торговельний порт» (SE «Odessa commercial sea port»)

Веб-сайт: www.port.odessa.ua

Проведення екскурсій для студентів з метою ознайомлення із практичними аспектами ведення зовнішньоекономічної та митної діяльності (перевалка вантажів на базі перевалочного комплексу і нафтогазовому терміналі, забезпечення посадки-висадки пасажирів на морському вокзалі, обслуговування вантажних і пасажирських суден службово-допоміжним флотом, експедиція вантажів і послуги митних брокерів, стафірування і розстафірування контейнерів, прийом з суден льяльних, баластних вод і сміття, надання концертно-виставкового та інших залів морського пасажирського комплексу для проведення міжнародних виставок, конференцій, концертів та інших заходів тощо).Інформація про видані підручники, навчальні посібники та монографії професорсько-викладацького складу

ПІДРУЧНИКИ


Pidruchnyky ZMD1.jpg Pidruchnyky ZMD2.jpgНАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Posibnyky ZMD15.jpg Posibnyky ZMD1.jpg Posibnyky ZMD2.jpg Posibnyky ZMD3.jpg Posibnyky ZMD4.jpg Posibnyky ZMD5.jpg Posibnyky ZMD6.jpg Posibnyky ZMD7.jpg Posibnyky ZMD8.jpg Posibnyky ZMD9.jpg Posibnyky ZMD10.jpg Posibnyky ZMD11.jpg Posibnyky ZMD12.jpg Posibnyky ZMD13.jpg Posibnyky ZMD14.jpgМОНОГРАФІЇ


Monografii ZMD1.jpg Monografii ZMD2.jpg Monografii ZMD3.jpg Monografii ZMD4.jpg Monografii ZMD5.jpg Monografii ZMD6.jpg Monografii ZMD7.jpg