Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій // Welding Manufacture, Diagnostics and Restoration of Metal Structures
Тип підрозділу кафедра
Приналежність Інституту інженерної механіки та транспорту
Завідувач кафедри д.т.н., проф. Максимович Олеся Володимирівна
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул. Бандери б. 8, 16 корпус, кім. 9
Сторінка на lp.edu.ua https://lpnu.ua/zvdv

Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій // Welding Manufacture, Diagnostics and Restoration of Metal Structures (абревіатура — ЗВДВ) — випускова кафедра Інституту інженерної механіки та транспорту.

У 2019 році кафедра ЗВДВ розпочинає прийом на нову спеціальність 185 "Нафтогазова інженерія та технології" . Детальна інформація нижче.

In 2019, the Department begins admission to the new specialty 185 "Oil and Gas Engineering and Technologies". More information ....

УВАГА !! Навчання на магістратратурі за напрямом "ЗВАРЮВАННЯ". Кафедра нагадує усім про можливість “перехресного вступу”: якщо виникла потреба змінити фах, то необов’язково витрачати ще 4 дорогоцінні роки свого життя на бакалаврський диплом – ви можете вступати одразу до магістратури на основі будь-якого наявного у вас диплому! В 2020 році для вступу в магістратуру необхідно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО!!! Наша кафедра ЗВДВ (https://www.facebook.com/Lviv.Welding.polytechnic) для магістрів пропонує такі освітні програми: -“Технологія та устаткування зварювання” де ми навчимо Вас не лише як покерувати, а також як зварити навіки (: -“Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій”. Тут розкажемо про те, що відновити вдається дешевше, як купити нове. Стандартний курс навчання з отриманням Європейського додатку до диплому Diploma Supplement має тривалість 1,5 року (3 семестри) і розширений, по програмі подвійних дипломів, з отриманням двох дипломів (українського і португальського) має тривалість 2 роки (2 семестри в Україні і 2 в Португалії).

Зміст

У 2020 році - прийом на нову спеціальність 185 "Нафтогазова інженерія та технології" /// In 2020 - admission to the new specialty 185 "Oil and gas engineering and technologies"

Презентація спеціальності‎ 2020 року (УКР)
Презентація спеціальності‎ 2020 року (English)
Specialty presentation‎ in 2020 (ENG)
Інформаційний буклет‎ 2019 року

Нова спеціальність 185 "Нафтогазова інженерія та технології" 1. Випускники запрошуються на роботу: НАК «Нафтогаз Україна»; підприємства видобутку, транспортування, переробки та зберігання нафтогазопродуктів; енергетичні компанії; нафтохімічні підприємства; державні (облгаз, магістральні нафтопроводи "Дружба" АТ "Укртранснафта") та іноземні нафтогазові корпорації; структури забезпечення ресурсу нафтогазопроводів та сховищ. 2. Навчання надає студентам комплексні знання, уміння і навички ефективного менеджменту та управління, раціональної експлуатації та обслуговування нафтогазопромислового обладнання, трубопроводів та нафтогазосховищ. 3. В Україні зростає кількість підприємств, особливо іноземних, що спеціалізуються на видобутку, транспортуванні і зберіганні паливно-мастильних матеріалів, нафти і газу, автозаправних станцій, і вони потребують висококваліфікованих фахівців.

Нове 2020 !! Презентація до нової спеціальності "Нафтогазова інженерія та технології" натисніть тут для демонстрації

Сфера діяльності випускника за старою спеціальністю - пов’язана з конструюванням та впровадженням устаткування та технологій для зварювання і відновлення виробів та конструкцій машино-, приладобудування, транспорту, будівництва, а також діагностикою їх стану. Фахівець підготований до роботи на виробництвах металевих конструкцій та виробів, систем рушіїв, приводу та корпусів транспортних засобів наземного, морського і аерокосмічного призначення, спеціалізованого устаткування, трубопровідного транспорту, систем енергопостачання та зв’язку, машин для металургії та добувної промисловості, у будівництві. Початкові посади бакалаврів: інженер зі зварювання і відновлення, конструктор зварних виробів, інспектор з контролю якості. Випускників кафедри скеровують працювати на заводи машинобудівної промисловості України, у лабораторії та центри технічного діагностування Західної регіональної митниці і паливно-енергетичного комплексу (НАК «Нафта і газ України», Львівтрансгаз, нафтопровід «Дружба» тощо), на авторемонтні підприємства малого та середнього бізнесу, у державні транспортно-експлуатаційні структури (ДАІ, залізниця, будівельні організації тощо).


Інформаційний буклет‎ 2019 року

Інформаційний буклет Кафедри ЗВДВ (українська версія) для вступників 2017р.

Інформаційний буклет‎

Банер Кафедри ЗВДВ (українська версія) для вступників 2017р.

Інформаційний банер

Презентація діяльності кафедри ЗВДВ 2017

Презентація діяльності‎

Коротка історія кафедри та відомі вчені в галузі зварювання

Кафедра зварювального виробництва, як окремий структурний підрозділ Львівського політехнічного інституту, була створена у 1945р. і увійшла до складу механічного факультету, який виник в цей же час в результаті поділу машинобудівного факультету на енергомашинобудівний та механічний. Ініціатором створення кафедри та першим її завідувачем був відомий вчений професор Погодін-Алєксєєв Г.І., який до цього вже протягом року працював у ЛПІ професором кафедри «Металознавство і зварювальне виробництво».

Перший набір студентів — 25 осіб на спеціальність «Технологія і обладнання зварювального виробництва» на денну форму навчання відбувся у 1945/46 н. р., а перший випуск 15 інженерів — в 1949 р. До 1957 року набір студентів в кількості 25 здійснювався один раз на два роки, а з 1958 р. —щорічно в кількості 50 осіб. З 1964 року на кафедрі, окрім стаціонарної, здійснюється підготовка інженерних кадрів за заочною, а з 1968 — і вечірньою формами навчання, що тривало до 1980 року.

Після Погодіна-Алєксєєва кафедрою завідували: Рябоконь М.Г.(1948-1969 р.), Пацкевич І.Р.(1970-1974 р), Гальчинський Л.В.(1974-1981р.), Палаш В.М. (1981-1987р.), Большаков М.В.(1987-1997), Осадчук В.А. (1998-2011р.).

Досить плідний період в історії кафедри починається з 1970 року, коли створюються нові навчальні та науково-дослідна лабораторії, активізується наукова робота, різко зростає об’єм науково-дослідних робіт, що дало можливість оснастити лабораторії сучасним на той час технологічним та дослідницьким устаткуванням.

З 1962 року кафедра входить до складу механіко-машинобудівного факультету, який в 1996 р. був перейменований у факультет машинобудування та автомобільного транспорту, а з 2001 року — до складу Інституту інженерної механіки та транспорту.

Відомі вчені в галузі зварювання. Дивитись тут []

Наукові напрями

  • Розроблення методів зварювання нових композиційних, пінистих та нанокристалічних матеріалів;
  • Розроблення нових матеріалів і технологічних процесів нанесення захисних та відновних покриттів на деталі машин та елементи металоконструкцій з метою підвищення їх службових характеристик;
  • Створення наукових засад підвищення надійності металоконструкцій із врахуванням напруженого стану зварних з’єднань;
  • Діагностування напруженого стану та оцінка міцності оболонкових елементів конструкцій з дефектами в зоні зварних швів;
  • Прогнозування та забезпечення надійності зварних виробів за результатами неруйнівного контролю якості.

Науковці кафедри

Напрями підготовки та спеціальності

Матеріально-технічна база кафедри

Кафедра має 12 сучасні автоматизовані та роботизовані комплекси для зварювання плавленням, тиском, наплавлення, напилення та споріднених технологій, устаткування для променевого оброблення матеріалів — лазерне та електронно-променеве, устаткування для спеціальних досліджень надійності зварних виробів, дефектоскопічне та діагностичне обладнання: для технічної діагностики металоконструкцій магнітопружним методом, установки для контролю напруженого стану металоконструкцій в акустичному полі та за термоелектричними ефектами, ультразвукові дефектоскопи, магнітографічне обладнання для контролю зварних з’єднань, рентгенівські мобільні установки промислової радіографії, комп’ютерні системи відслідковування режимів та керування якістю зварних з’єднань та діагностики напруженого стану зварних металоконструкцій, комп’ютерний клас.

Інформаційний буклет Кафедри ЗВДВ (українська версія)

Інформаційний буклет‎

Department of Welding,Diagnostics and Renovation of Metallic Constructions

Буклет

Інформаційний стенд про співробітників кафедри, науково-навчальні центри та лабораторії кафедри ЗВДВ

Стенд

Співпраця та партнерство

Перспективи розвитку кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій

Посилання