Кафедра загальної фізики

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра загальної фізики
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ЗФ
Дата заснування 1844 рік
Засновники Технічна академія
К-сть кандидатів наук 28
К-сть доцентів 24
К-сть докторів наук 4
К-сть професорів 5
Приналежність Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Завідувач кафедри к. ф.-м. н., професор Лопатинський Іван Євстахович
Розташування (адреса) вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кім. 136
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/zf
Власний сайт http://imfn.lviv.ua/zf/

Кафедра загальної фізики - це науково-навчальний підрозділ Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку спеціалістів всіх напрямів підготовки університету

Історична довідка

Кафедру фізики створено в 1844 р. на технічному відділі Львівської Технічної академії, завідувачем якої до кінця 1850/1851 навчального року був професор доктор Йозеф Вайзер.

Після переходу Вайзера до Відня кафедрою фізики керує доктор Віктор Пієрре, а з 1856 р. - доктор Фелікс Стжелецький.

У зв`язку з виходом на пенсію професора Ф. Стжелецького в 1883 р. кафедру фізики очолив абсольвент Вітовський, який пізніше отримав ступінь надзвичайного (1884р.) і звичайного (1886р.) професора. В 1888 р. професор Вітковський переходить до Ягеллонського університету, а на кафедру фізики за конкурсом було обрано Казимира Оліярського, який у 1893р. став звичайним професором.

Професор Оліярський керував кафедрою до 1923 року. З 1923 по 1933 рік першою (на той час функціонувала друга кафедра) кафедрою керував проф. Зігмунд Клеменсевич. Після нього аж до 1939 року кафедрою фізики керував проф. Тадеуш Малярський.

Другу кафедру фізики було створено в 1906 році, завідувачем якої був проф. Тадеуш Годлевський до 1921 року. З 1922р. по 1936р. другу кафедру очолював Чеслав Речинський. Ця кафедра проводила лекційні та лабораторні заняття з фізики для хімічного, механічного і загального факультетів.

Наукові дослідження

Науковий напрямок кафедри фізики - «Синтез, структура і фізичні властивості напівпровідникових матеріалів». З кінця 50-х років XX століття на кафедрі фізики виконувались НДР, які фінансувались на госпрозрахунковій основі та з державного бюджету міністерства освіти та науки України.

На цей час виконується низка НДР, які фінансуються за рахунок держбюджетних коштів та грантів:

  • ДБ/Наномеш «Дослідження властивостей наноструктурованих матеріалів V2VI3 для створення високоефективних термоелектричних перетворювачів».

Керівник теми - професор Лопатинський І.Є. Робота виконується на протязі 2012- 2013 рр.

  • ДБ/4Д «Тривимірний сонячний елемент».

Керівник теми - професор Ільчук Г. А. Робота виконується на протязі 2011-2012 рр.

Викладацький склад кафедри

Партнери кафедри

Структура кафедри

Завідувач кафедри: професор Лопатинський Іван Євстахович (головний корпус, кім. 137, тел.258-26-13)

Заступник завідувача кафедри: Гончар Федір Михайлович

Викладацька: головний корпус, кімн. 136, тел.258-27-66

Навчальні лабораторії:

  • Оптична лабораторія (головний корпус, кім. 135)
  • Молекулярна лабораторія (головний корпус, кім. 130)
  • Електрична лабораторія (головний корпус, кім. 104)

Науково-дослідні лабораторії

Навчання