Кафедра електронних приладів

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра електронних приладів
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ЕП
Девіз Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього.(с) М. Рильський
Дата заснування 1963 р.
К-сть аспірантів 1
К-сть кандидатів наук 9
К-сть доцентів 4
К-сть докторів наук 6
К-сть професорів 4
Приналежність Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕ)
Завідувач кафедри д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович
Розташування (адреса) пл. Св. Юра 1, 79013, Львів; 3-й корпус, кім. 207
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/ep

Кафедра електронних приладів — це навчально-науковий підрозділ Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом «Електронні прилади».

Коротка історія

З 1 вересня 1963 року, відповідно до рішення колегії Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР, на радіотехнічному факультеті Львівського політехнічного інституту почала працювати кафедра «Електронні прилади», очолена к.т.н., доц. Мушкарденом Е.М., який був її завідувачем з 1963 по 1979 рік.

У 1969 році при кафедрі на базі невеликої групи лабораторії бюджетних досліджень, яка займалась автоемісійною електронікою під керівництвом зав. кафедрою, к.т.н., доцента Мушкардена Е.М., була організована науково-дослідна лабораторія — НДЛ-3.

Певною мірою унікальним для навчальних закладів можна вважати той факт, що в НДЛ-3 був створений і забезпечений складним технологічним устаткуванням повністю замкнений цикл гібридної тонкоплівкової технології — від проектування та виготовлення фотооригіналів, аж до лазерної герметизації. Створено діючі мікроелектронні багатознакові елементи для космічних засобів реєстрації. Це стало можливим завдяки співпраці із ВО «Мікроприлад» та з приходом на кафедру Готри З.Ю.

Варто відмітити, що у кафедри встановились тісні фахові та наукові стосунки з колегами в Польщі, Угорщині, Чехії, Словенії, Румунії, Словаччини, Болгарії, Ірландії, США, Франції.

На сьогодні науковий потенціал кафедри спрямований на створення елементів та пристроїв органічної електроніки, світло випромінюючих структур, фотоперетворювачів, елементів пам’яті на основі органічних та неорганічних наноструктурованих напівпровідників, РЗЗ-лазерів на основі рідкокристалічних речовин, а також сенсорів фізичних величин, що базуються на сучасних схемотехнічних рішеннях.

Наукова робота

На кафедрі розробляються нові структури та прилади електронної техніки на основі напівпровідників, діелектричних, рідкокристалічних матеріалів та проводиться модифікації їхніх параметрів методами лазерної, плазмової, термічної та інших методів обробок і впливу на матеріали.

Створено наукову школу під керівництвом професора З.Ю.Готри з такими базовими напрямками:

  • структури та пристрої органічної електроніки на основі нанорозмірних матеріалів;
  • електрооптичні ефекти в рідких кристалах та пристрої інтегральної оптики на їх основі;
  • сучасні елементи, пристрої напівпровідникової електроніки високого ступеня інтеграції;
  • біомедична електроніка.

З урахуванням світових тенденцій розвитку медичної техніки кафедра розвиває напрям біомедичної електроніки (Кучмій Г.Л., Івах М.С.). Створено унікальні оптико-електронні системи для біоінформативних фотомедичних технологій, які застосовуються під час лікування складних хвороб у гематології, оториноларингології та інших галузях медицини. Розробки забезпечені електронними пристроями неперервного впродовж лікувального сеансу зворотного зв’язку з пацієнтом. Оптико-електронні системи фотолікування псоріазу та вушних шумів успішно впроваджуються в медичних закладах, зокрема в Інституті патології крові та трансфузійної медицини АМН України, клініці Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького тощо. Проводяться роботи з дослідження методів і засобів візуалізації біомедичних сигналів.

Навчальна робота

Викладацький склад кафедри

Підрозділи кафедри(секції, лабораторії)

Відомі випускники кафедри

Партнери кафедри

Контакти кафедри

Готра Зенон Юрійович, завідувач кафедри, професор, д.т.н., III навчальний корпус, кім. 118, тел. 258-21-57

Микитюк Зіновій Матвійович, заступник завідувача кафедри, професор, д.ф.-м.н., III навчальний корпус, кім. 113, тел. 258-26-03

Кучмій Галина Любомирівна, заступник завідувача кафедри з наукової роботи, доцент, к.т.н., III навчальний корпус, кім. 112, тел. 258-21-62

Методичний кабінет: Грицик Олена Олегівна, Коритницька Наталя Володимирівна, III навчальний корпус, кім. 207, тел. 258-21-73