Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів (ПЕЕТ, м. Львів)
Герб кафедра ПЕЕТ.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ПЕЕТ
Дата заснування 2011 рік
К-сть кандидатів наук 7
К-сть доцентів 4
К-сть докторів наук 3
К-сть професорів 3
Приналежність Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола
Завідувач кафедри д. е. н., професор Князь Святослав Володимирович
Розташування (адреса) вул. Генерала Чупринки 130, корпус 2-Ч 79057, м. Львів
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/peet
Власний сайт http://www.ldi.lviv.ua/index.php/ua/struktura-instututu/kafedra-mpd

http://pca.com.ua/

| Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: http://et.pca.com.ua/

Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів (м. Львів) створена у 2011 р. і функціонує у складі Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола (ІЕПТ) Національного університету «Львівська політехніка» (НУЛП).

Сайти кафедри ПЕЕТ:

 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: http://et.pca.com.ua/
 • Товарознавство, торговельне підприємництво, навчання у Львові - http://pca.com.ua/

Загальна інформація

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола з 2011 р. є одним із навчально-наукових інститутів Національного університету «Львівська політехніка». Упродовж 2005-2006 рр. цей інститут мав назву – Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління при Донецькому державному університеті управління. У 2006 р. відбулась його реорганізація, внаслідок чого він став Державним інститутом новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола.

 В Інституті, зокрема на факультеті економіки і менеджменту, окрім інших, функціонували:

 • кафедра менеджменту. Завідувачами кафедри були д.е.н., проф. Петрович Й.М. і д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Римар М.В.;
 • кафедра маркетингу, завідувачем якої з 2007 р. став д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Комарницький І.М.

 Завдяки професору Комарницькому І.М. в Інституті почав видаватись науковий вісник серії «Економічні науки». У свою чергу, зусиллями професора Римара М.В. був виграний тендер наукових розробок за темою «Розробка методики екологічного аудиту лісового комплексу з позиції техногенних загроз в зоні відчуження» відповідно до договору № 8470 21-4/5 від 4.09.2007 р.

  У процесі організаційних змін, які відбувались в Інституті протягом 2008-2010 рр., обидві кафедри були перейменовані. Перша отримала назву – кафедра менеджменту природоохоронної діяльності, а друга – кафедра економіки довкілля і природних ресурсів.

 З 17 жовтня 2011 р. Державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола став навчально-науковим інститутом екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка». З моменту входження цього інституту до складу Львівської політехніки кафедра менеджменту природоохоронної діяльності об’єднана з кафедрою економіки довкілля і природних ресурсів. Її нова назва – кафедра екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності. Упродовж 2011-2013 рр. кафедру очолював д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Римар М.В. Наприкінці 2013 р. завідувачем цієї кафедри став д.е.н., проф. Князь Святослав Володимирович.

У 2016 р. кафедру перейменовано з "Кафедра екологічної політики та менеджменту природоохороної діяльності" у "Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів".

Наукова діяльність

З 13 викладачів кафедри 10 мають науковий ступінь, в тому числі 3 докторів наук та 7 кандидатів наук. Сфера наукових інтересів працівників кафедри пов’язана з проблемами товарознавства, комерційної діяльності, економіки природокористування, менеджменту природоохоронної діяльності, безпекою довкілля, інноваційною діяльністю. Наукові праці викладачів кафедри присвячені дослідженню безпечності та якості товарів, експертизі екологічності продукції підприємств, торговельному підприємництву, креативним методам захисту прав споживачів. Щороку викладачі кафедри опубліковують у середньому до 50 наукових праць, зокрема у наукових фахових виданнях, монографіях, публікаціях, які входять до наукометричних баз даних.

Дослідження виконуються за такими науковими напрямами кафедри:

 • трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів;
 • розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів.

У 2018 році семеро студентів кафедри ПЕЕТ отримали призові місця у

 • Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, зі спеціалізації «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»;
 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності».

Дипломами першого ступеня нагороджені студенти групи ПТ-21

 • Дзвоник В.В. (науковий керівник - Бець М.Т., к.е.н., доц.) і Легуша Л.С. (науковий керівник - Бець М.Т., к.е.н., доц.);

Дипломом другого ступеня нагороджена студентка групи МПДм-11

 • Кузьма М.Є. (науковий керівник - Бець М.Т., к.е.н., доц.);

Дипломами третього ступеня нагороджені студенти групи ПТ-21, ТП-31 і ЕКм-11

 • Булацик С.В. (науковий керівник - Яворська Н.П., к.е.н., доц.), Мацук В.М. (науковий керівник - Яворська Н.П., к.е.н., доц.), Пересунько А.В. (науковий керівник - Данько Т.І., к.е.н., доц.) і Магдич М.М (науковий керівник - Данько Т.І., к.е.н., доц.).

Викладацький та допоміжний склад кафедри ПЕЕТ|Викладацький склад кафедри

Аспіранти:

 • Русин-Гриник Роман Романович — аспірант 2016 р.в.

Допоміжний персонал:

 • Тупісь Ольга Петрівна;
 • Мацук Василина Михайлівна;
 • Свєтлічна Наталія Романівна.

Навчальна робота

Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також магістрів за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Менеджмент природоохоронної діяльності») і «Економіка» (спеціалізація «Економіка довкілля і природних ресурсів»). Викладачі кафедри читають також економічний блок дисциплін для студентів напрямів підготовки «Туризм» і «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичною літературою і мультимедійною технікою. Лекційний матеріал подається з урахуванням сучасних тенденцій і явищ у сфері підготовки фахівців економічного спрямування.

Інформація абітуріентам

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти):

 • Українська мова та література (обов’язковий предмет);
 • Математика (профільний предмет);
 • Іноземна мова або географія

Майбутні товарознавці здобувають знання у галузях:

 • комерційної, зовнішньоторговельної, закупівельної діяльності;
 • логістики;
 • організації торгівлі;
 • товарознавства й експертизи;
 • митної справи;
 • організації перевезень;
 • проектування торговельних об’єктів;
 • виявлення ознак фальсифікації товарів.

Під час навчання студентів чекають заняття у сучасних лабораторіях і спеціалізованих кабінетах, практика на митниці, торговельних підприємствах, в органах державного управління, іноземних представництвах транснаціональних компаній і міжнародних організацій. Студенти матимуть можливість брати участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах, міжнародних програмах обміну студентами з навчальних закладів Європи і США.

Товарознавці можуть працювати:

 • на виробничих і торговельних підприємствах;
 • у консалтингових компаніях;
 • у маркетингових службах;
 • в установах готельно-ресторанного бізнесу;
 • у товариствах захисту прав споживачів;
 • у митних органах;
 • у науково-виробничих лабораторіях;
 • у вищих навчальних закладах;
 • у банках і страхових компаніях тощо.

Детальніше про навчання за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за посиланням http://et.pca.com.ua/

У 2017 р. кафедра планує ліцензувати магістерську програму за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Програма вступного іспиту на спеціальність «Менеджмент природоохоронної діяльності» для студентів, які закінчили бакалаврат за напрямом підготовки «Менеджмент» галузі знань «Менеджмент та адміністрування», охоплює такі дисципліни, як «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Операційний менеджмент», «Управління персоналом», «Основи менеджменту». Програма вступного іспиту для студентів, що закінчували напрям підготовки з іншої галузі знань, включає дисципліни «Основи економіки», «Основи підприємництва», «Основи менеджменту», «Загальна соціологія», «Загальна психологія». У свою чергу, програма вступного іспиту на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів» охоплює дисципліни «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Загальна екологія та неоекологія», «Управління персоналом», «Основи менеджменту».

До слова за спеціальністю "Товарознавство і торговельне підприємництво" готують спеціальністю тільки два ВНЗ у місті Львів, серед них Кафедра екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності (м. Львів).

Товарознавство, навчання, Львів

Наукова діяльність кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів

Наукові напрями кафедри:

 • трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів;
 • розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів.

Опубліковані монографії:

 • Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю [монографія] / за наук. ред. д.е.н. С.В. Князя. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2014. – 372 с.
 • Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук С.В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 с.
 • Scientific basis harmonize legislative and regulatory support the economy in the context of Europe: Monograph, edited by P.M.Skrypchyk. – Podhajska: NUWMNRU, 2015. – 292 p.
 • Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб'єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем: монографія / колектив авторів; за наук. ред. М.С. Мальованого. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с.
 • Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах: монографія / за загальною редакцією д-ра екон. наук А.М. Штангерта і д-ра екон. наук А.П. Левітської. – Львів: Українська академія друкарства, 2015. – 372 с.
 • Моделювання механізмів фінансової підтримки суб’єктів міжнародної торгівлі: монографія / колектив авторів; за наук. ред. С.В. Князя. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 366 с.
 • Інтелектуалізація інвестиційних процесів в контексті розвитку торговельного підприємництва: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2017. - 496 с.

Опубліковані статті у виданнях, що індексуються у базах даних SCOPUS і Web of Scienсe:

 • Бець М.Т. Формування оптимального інвестиційного портфеля на фондовому ринку Україну / Георгіаді Н.Г., Бець М.Т., Федорчак О.Є. // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 8 (182). – С. 361-372. SCOPUS
 • Фарат О. В. Інноваційні напрями розвитку та оптимізації інвестиційного потенціалу Львівщини / Олександра Володимирівна Фарат. // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2014. – С. 287–293. SCOPUS
 • Князь С.В. Сучасний стан та проблеми функціонування ринку деривативів в Україні / С.В. Князь, Г.Й. Лучко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6 (168). – С. 347-353. SCOPUS
 • Князь С.В. Обґрунтування необхідності створення трансферних систем промислових підприємств / С.В. Князь, В.В. Косовська // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8 (170). – С. 16-24. SCOPUS
 • Князь С.В. Трансферний потенціал інноваційного розвитку промислово-торговельних організацій / С.В. Князь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7 (169). – С. 57-65. SCOPUS
 • Князь С.В. Сутність еколого-економічних, туристичних, екоінформаційних систем та взаємозв’язки між ними / С.В. Князь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9 (171). SCOPUS
 • Фарат О. В. Оцінювання факторів впливу на формування на розвиток кластерів / О. В. Фарат, Н. С. Питуляк // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2015. – С. 201–205. SCOPUS
 • Фарат О. В. Методичні підходи до ідентифікації конкурентоспроможності продукції промислових підприємств / О. В. Фарат, І. О. Красілич // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2015. – С. 214–222. SCOPUS
 • Фарат О. В. Проблеми розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств / О. В. Фарат, В. П. Залуцький. // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2015. – С. 229–237. SCOPUS
 • Фарат О. В. Ознаки конкурентоспроможності продукції промислових підприємств / О. В. Фарат, І. О. Красілич. // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2015. – С. 194–201. SCOPUS
 • Фарат О.В. Принципи розвитку інноваційних кластерів на засадах підвищення конкурентоспроможності продукції / О. В. Фарат, Н. С. Питуляк // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2016. – С. 205–213. SCOPUS
 • Фарат О.В. Система виявлення резервів підвищення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств за рахунок інноваційних кластерів / О. В. Фарат, Н. Т. Гринів // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2016. – С. 478–488. SCOPUS
 • Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Красілич І. О. Технологія формування механізмів експортно-імпортної діяльності підприємств // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 3 (11), ч. 2. – C. 34–42. Web of Science

Опубліковані статті, що індексуються у інших науково-метричних базах даних:

 • Бець М.Т. Управління маркетинговими ризиками продавця Науковий журнал Сумського державного університету: Маркетинг і менеджмент інновацій. – №3. – 2011 (1). - С.99-105.
 • Бець М.Т. До питання екологічно безпечного поводження з електронними відходами на засадах логістики регіональних товаропотоків [Електронний ресурс] / М.Т. Бець, Н.Я. Михаліцька // Ефективна економіка.- 2016 .- № 8.- Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua Index Copernicus
 • Бець М.Т. Визначення сутності поняття конкурентоспроможності товарів із врахуванням інтегрованості ринків / Е. Х. Бабіров, Г. Й. Лучко , М.Т. Бець // Ефективна економіка. - 2017. - № 3.- Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua. Index Copernicus
 • Князь С.В. Концептуальні засади створення трансферних систем підприємства / С.В. Князь, В.В. Косовська // Молодий вчений. – 2015. – № 4 (19). – С. 74-77. Index Copernicus
 • Князь С.В. Обгрунтування функцій трансферної системи підприємства на основі аналізу основних видів ресурсів / С.В. Князь // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 2. – С. 182-193. Index Copernicus
 • Князь С.В. Методи реалізації трансферу ресурсів промислових підприємств / С.В. Князь, В.В. Косовська // Молодий вчений. – 2016. – № 1 (28). – С. 69-75. Index Copernicus
 • Князь С.В. Особливості обліку процесу реалізації товарів у кредит [Електронний ресурс] / С.В. Князь, В.П. Залуцький, Н.П. Яворська // Економіка та суспільство. – 2017. - №8. – Режим доступу до журналу : http://economyandsociety.in.ua Index Copernicus
 • Князь С.В. Проблеми обліку доходів та витрат торговельних підприємств [Електронний ресурс] / С.В. Князь, В.П. Залуцький, Н.П. Яворська // Ефективна економіка. – 2017. – № 2. – Режим доступу до журналу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5425 Index Copernicus
 • Князь С.В. Сутність експортного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / У.Х. Бабірлі, С.В. Князь, О.П. Павленко // Ефективна економіка. – 2017. - № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua Index Copernicus
 • Князь С.В. Напрямки розширення експортного потенціалу вітчизняних підприємств на ринках ЄС / У.Х. Бабірлі, С.В. Князь, О.П. Павленко // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». Серія: економічні науки. – 2017. - № 3. – С. 25-30. Index Copernicus
 • Косовська В.В. Оцінка економічної ефективності трансферу технічних інновацій. / Косовська В.В. // Економічний простір, №110, 2016р., С.209-222. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).
 • Косовська В.В. Вплив інноваційного напряму трансферної системи на комерційну діяльність підприємства. / Косовська В.В. // Науковий огляд, №5 (26), 2016р., С. 13-25. (Міжнародна представленість та індексація журналу: РІНЦ, WorldCat, Google Scholar, BASE, OAJI,Polish Scholarly Bibliography, CiteFactor ).
 • Викладачі і аспіранти кафедри, які захистили дисертації в межах наукових напрямів кафедри:

  • Богів Я.С. Стратегічне планування інноваційного розвитку промислових підприємств): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Я.С. Богів. – Херсон, 2014. – 20 с.
  • Холявка Л.Ю. Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Л.Ю. Холявка. – Львів, 2016. – 20 с.
  • Яворська Н.П. Економічні засади еколого-інноваційного розвитку деревообробного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / Н.П. Яворська. - Рівне, 2015. - 20 с.
  • Боровик О.Н. Еколого-економічні механізми природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / О.Н. Боровик. - Рівне, 2015. - 20 с.

  • Федорчак О. Є. Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. Є. Федорчак – Львів, 2016. – 227 с. – Бібліографія: с. 180–200.
  • Ватаманюк-Зелінська У.З. Формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон’юнктури підприємницького середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / У.З. Ватаманюк-Зелінська. -Львів, 2016. - 40 с.
  • Комарницька Н.М. Формування та оцінювання систем управління інноваціями підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Н.М. Комарницька. -Львів, 2017. - 23 с.

  Партнери кафедри ПЕЕТ|Партнери кафедри

  • Київський національний торговельно-економічний університет;
  • Одеський державний екологічний університет;
  • Національний університет водного господарства та природокористування;
  • Інститут розвитку села та сільського господарства Польської академії наук (м. Варшава);
  • Університет Барі Альдо Моро (Італія);
  • Львівське обласне товариство захисту прав споживачів;
  • ДП «Укрексімбанк»;
  • Державний концерн «Укроборонпром» ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод»;
  • ТзОВ «Торговий дім» ГАЛКА»;
  • ТОВ «Рошен-Гранд»;
  • ТзОВ «АГРОСМАК»;
  • ПП «Львівдах»;
  • ТзОВ «Фінансова компанія» Новий Львів»;
  • ТзОВ «Люксар»;
  • ТзОВ «Мальви-Метал»;
  • ТзОВ «Мальви-Меблі»;
  • ТзОВ « Вікнабуд»;
  • ТзОВ «Технології комфорту»;
  • ТзОВ «Підприємство Мальви Лтд»;
  • ТзОВ «Вояж-Львів»;
  • ТзОВ Спільне підприємство «Сігма»;
  • ПАТ «Комінвестбанк» тощо.

  Контакти

  Кафедральний e-mail: epmpd@ukr.net
  E-mail завідувача кафедри: svkniaz@ukr.net
  Тел. методичного кабінету: 258 32 63

  http://pca.com.ua/